Afvalcontainer Huren Voorburg ✔️ 4 VERBORGEN ZAKEN

Gauw en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afval ook sorteert, er zal altijd overblijvend afval voortdurend bestaan. Tracht deze afvalstroom heel minimaal toevallig te houden en je zult zien dat het financieel gunstig is. Via vuil zo veel toevallig te scheiden, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er dus min toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Huren Voorburg

Kies bij de meest uitgebreide assortiment afvalcontainers en bestel de beste beste rolcontainer voor je je overblijvend afval. Binnen de container gooi je je reeds de onrecyclebare vuil die je niet verder meer kan sorteren. Karton/karton, swill, en glas thuishoren niet in de de rest afvalcontainer. Tevens voor PMD sorteren beschikken wij de juiste geschikte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de naam betreffende elke afvalstromen dat bij ondernemingen ontstaan. Deze stromingen kunnen dikwijls apart verzameld geraken. Het is verbeterd voor het milieu leefomgeving en de geldbeugel.

Wat mag er in de ondernemingsafval?

Hoe uitstekend je je afval tevens scheidt, er zal altijd restvuil blijven bestaan. Probeer dit afvalstroom dus minimaal eventueel te houden en je gaat opmerken dat deze economisch gunstig is. Met afval zo zoveel eventueel te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er heel min mogelijk restafval over. In de rest restafvalcontainer werp je al het niet-recyclebare afval welke je niet verder meer kan sorteren. Karton/karton, swill, PMD en glas thuishoren geen binnen de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je wordt gedwongen afvalstromingen mogelijk toevallig te sorteren. In de Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel beschreven producten opnieuw te aanwenden waar het mag.

Wat kost een container een container voor container voor bedrijfsafval?

De tarieven prijzen voor afvalcontainers zijn hangt af van het afvalstroom, de grootte van de afvalcontainer en hoe vaak de container geledigd container geledigd moet worden zijn. Jij ontdekt elke tarieven op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je karton, vensters, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In iedere bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons bestel je eenvoudig en snel een van de talloze typen afvalcontainers. Wij brengen hem zonder kosten binnen een dag in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende kosten zie je meteen gedurende het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Restafval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te ophalen, verklein je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even door. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos juiste verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook gaan voor een metalen vuilcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandveilig, nuttig als de bak op een algemene plek staat. Je selecteert uit meerdere inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geleegd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de twaalf ruime moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de generatie van groene energie. Restafval klinkt dan eventueel zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalindustrie produceert maar minstens twintig procent van de groene energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun route voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een bruikbare bestemming. Deze zwarte korrelige resten worden toegepast voor het verhogen of bouwen van straten. Helaas komen er ook verschillende schadelijke stoffen los in de verbranden die in meer of geringere mate desondanks in het milieu belanden. Daarom moeten we volhouden met streven naar zo minimaal afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer Huren Voorburg:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We leveren de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons praktische lijst ontdek je snel de container die je nodig hebt. Bovendien huur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor gratis installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De bakken sluiten goed af zodat er niet ongedierte bij het afval kunnen. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té grote container.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container als deze slechts halfvol is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor elk soort afval en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Afvalcontainer Huren Voorburg

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zestal stappen.

Naarmate je hoger op de orde, hoe duurzamer de verwerking. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de massa afval in jouw gemengd afval container te verlagen, fase 1. Dit doen wij door te adviseren over verdelen bij de bron. Want ongemengd aparte afvalmaterialen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een circulaire economie.

Soorten en kosten bedrijfsafval en restafval verwerking

De capaciteit voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en elk daar ertussen. Je kunt opteren voor een voordelige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om naar te bepalen die omvang het beste bij je aansluit? Pak dan even contact op met een van onze deskundigen. Door onze langdurige kennis met afvalsoorten weten wij juist wat je benodigd hebt. En wens je een keer een meer leegmaken of regulier een maatje groter? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen issue!

De prijzen van de rolcontainers verschillen per afvalcategorie, stof en capaciteit. Je verhuurt bij ons altijd tegen de laagste kosten. Restafval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, als we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons juist voor wat je aan toe. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat vermeld helder wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere bak neerlegt. Wij achten het cruciaal dat deze informatie duidelijk is. Hierdoor ben je later geen voor vervelende verrassingen te liggen.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainer Huren Voorburg

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes gescheiden inzamelen. Je hebt de optie uit een heel gevarieerd aanbod van afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en papier vind je op ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis staan, of vernieling aan de loer ligt. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Tevens in je beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat je document- en papier op de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet voor basis voor nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan piepers, broden, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, maar ook in kantoren kunt je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit meer herbruikbaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk deel van ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalstromen in verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel gevuld. Daarnaast ligt het scheiden uit je afval ook beter voor het omgeving. PMD kan immers gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om verse artikelen te maken, jouw PMD is immers een grondstof!

De geschikte container voor PMD en Afvalcontainer Huren Voorburg

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende afvalcontainer voor jouw PMD. We bieden diverse plastic afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, kosteloze levering en landelijke bereik, heb je in 24 uren jouw afvalcontainer op de verlangde locatie geplaatst. Je beslist zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak het afvalcontainer geledigd dient te worden. Op deze manier weet je dus vast waar je jouw afval altijd weg kan en waar je meewerkt voor een verbeterde omgeving door je vuilnis te splitsen. Bestel snel je goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, want wij belasten het milieu veel als wij afval hergebruiken. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. De overgebleven plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en gomballen) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek etc.)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, verf etc)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof is gestopt Los karton ofwel ander papier
 • Verpakking inclusief van chemische materialen
 • Glasafval

Des te veel vuilnis jezelf scheidt, des te goed dat het zal zijn voor het milieu en ook je portemonnee. Glas blijkt een uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om scheiden zijn. Glasscherven bestaat uit flesjes, potten en scherven. Zonder om scheiden neemt het glasafval door het volume en ook massa veel ruimte bij het bedrijfsafval op. Jij kunt dus flink besparen op jouw kosten voor afval. Het is ook tevens volledig te hergebruiken. Ook kost het recyclen heel veel minder kracht in vergelijking met glaswerk om te produceren uit verse materialen.

Komt er bij je bedrijf veel glas vrij, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan is één container voor glas essentieel. Bezit jij wisselende periodes qua bezigheden? wij functioneert met flexibele contracten waardoor je het nummer bakken eenvoudig verandert.

Het juiste bak voor glasafval

Bestel de meest geschikte bakken voor je glasverval op onze dienst. Je hebt de keuze van een bak met 240 liters en ook met negenhonderd liters. Er is al een glascontainer startend bij €13 per maand en dit wordt kosteloos neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid afval kiest je hoe frequent ons het container komen legen. wij leveren de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost veel kracht om het glas te maken van verse grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen een prima basis. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oud glazen binnen nieuwe glas. Tijdens het verwerken maken wij verschil onder wit, bruin, groene en ook gemengd glas. Ook worden kurken en ook deksels verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kunnen er op één heel veel lagere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heb je vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragenlijst of neem neem verbinding op.

Wat is mag er bij de glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gefungeerd had als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruikjes, borden, koppen, keramiek etc. Warmtebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallen onder glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet beschermd en ook op een veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan jij daarom beter goed organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons ondersteunen tijdens een veilig proces voor verzameling en vernieling van jouw jouw archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten worden discreet vervoerd. Zo heb je honderd procent zekerheid dat jouw dossiers beschermd vernietigd zijn. Na vernieling zullen het restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je jij jouw archief niet in de papiercontainer wilt werpen. Sommige papieren bezitten geheime informatie en kunnen dus beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heb jij frequent veel vuil in de het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan dan voor archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt een gesloten container op wielen.

Deze container heeft een gleuf waarin het papier exact erin past. Wanneer de documenten eenmaal binnen het container zijn, krijgt niemand zij nog bij handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal de tijdstip langs om het container te ledigen en de documenten plekke te vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een gesloten mechanisme waarbij het bak via de truck zelf wordt opgeheven en geopend. De content zal daarna direct vernielt.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop je je vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Door de klepje in het deksel kan je de papieren in de bak werpen. Je heeft de keuze van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kies jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je dossier geen op transport is, loop je geen risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier wordt verzameld en vernietigd.