Afvalcontainer Huren Vliko ➡️ 8 BEWEZEN ZAKEN

Vlug en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal steeds restvuil voortdurend bestaan. Poog het stroom van afval heel minimaal eventueel te bewaren en je zult opmerken dat het geldelijk voordelig is. Door afvalstoffen zo veel mogelijk te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er zo min eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Huren Vliko

Selecteer bij de ruimste gamma rolcontainers en bestel de beste meest geschikte container voor je je overblijvend afval. In het container werp je al het het niet onrecyclebare afval dat je niet verder kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, en vensterglas passen niet in de het restafvalcontainer. Ook betreffende PMD sorteren beschikken we de juiste juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam aangaande alle afvalstromingen welke binnen firma’s voortkomen. Dit stromen zouden dikwijls gescheiden verzameld geraken. Dat is goed voor het milieu en het geldtas.

Wat kan er in zakelijk afval?

Hoe prima je je afvalstoffen tevens verdeelt, er zal er altijd restafval aanwezig voorkomen. Probeer dit afvalstroompje heel klein eventueel te houden en je gaat zien dat deze economisch voordelig is. Met afval zo zoveel mogelijk te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er heel minimaal mogelijk overblijvend afval over. In de de rest container werp je al het het onrecyclebare afvalstoffen welke je niet extra kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, PMD en ruiten thuishoren geen binnen het container.

Is het scheiden van zakelijk afval verplicht?

Je bent verplicht afvalstromen zoveel eventueel te verdelen. In het landelijk Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel de doel vermeld goederen opnieuw te benutten als dat het kan.

Wat kost een container een container rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven kosten voor rolcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van het afvalstroompje, de grootte grootte van container en hoe vaak de container geleegd dient worden. U vindt je elke tarieven op de de tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je karton, vensters, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In iedere organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons bestel je snel en rap een van de vele soorten vuilcontainers. Wij brengen hem kosteloos binnen 24 uur in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze lage tarieven zie je meteen in het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt besparen met een restafval container. Gemengd afval is wegens zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te ophalen, verklein je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even verder. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds passende ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook gaan voor een metalen vuilcontainer. Een stalen vuilcontainer is hufterproof en brandveilig, praktisch als de vat op een algemene locatie staat. Je kiest uit diverse groottes. De keuze is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) ontdaan moeten worden. Een gemengd afval container wordt gratis bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de 12 omvangrijke actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de productie van hernieuwbare kracht. Gemengd afval lijkt dan misschien waardeloos, dat is het dus niet! De afvalbranche levert maar liefst twintig procent van de groene stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaalresten er geëxtraheerd die hun pad vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een nuttige bestemming. Deze zwarte korrelvormige slakken worden gebruikt voor het aanvullen of bouwen van verkeerswegen. Helaas komen er ook diverse giftige materialen vrij gedurende de verbranding die in meer of mindere mate desondanks in het milieu komen. Dus moeten we blijven proberen naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Afvalcontainer Huren Vliko:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We leveren de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige lijst ontdek je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De bakken sluiten goed af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te grote container.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container wanneer dit maar halfvol is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime papieren op de correcte manier worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren via ons?

Waarom een rolcontainer huren via ons? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een passende uitkomst voor elk type vuilnis en voor elk onderneming. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Afvalcontainer Huren Vliko

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zestal stappen.

Hoe hoger op de ladder, des te duurzamer de verwerking. Zo proberen wij in samenwerking met jou de volume rommel in jouw algemeen afval container terug te dringen, stap 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over scheiden bij de bron. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zoveel mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een kringloop economie.

Categorieën en tarieven ondernemingsafval en gemengd afval verwerking

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieert van 240 liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar ertussen. Je kunt selecteren voor een voordelige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om in te schatten wat maat het goed bij je past? Pak dan snel verbinding op met één van onze specialisten. Dankzij onze jarenlange deskundigheid met afvalsoorten begrijpen wij juist wat je nodig hebt. En wil je eenmalig een meer legen of regulier een formaat groter? Dan is deze natuurlijk ook geen issue!

De prijzen van de bakken verschillen per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je huurt bij ons telkens tegen de scherpste tarieven. Restafval is een van de prijzigere afvalstromen. Dit komt, gelijk we bespraken, door zijn milieubelasting. Gelukkig zie je bij ons exact waar je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelmethode is aangegeven duidelijk wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een bepaalde alternatieve container aftikt. Wij achten het belangrijk dat dit duidelijk is. Op deze manier ben je later nooit voor nare onthullingen te staan.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainer Huren Vliko

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papier, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer zetten, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk apart verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een zeer uitgebreid aanbod van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vandalisme op de loer staat. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan zelfs 7 keer hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom apart verzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat je document- en papier op de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof voor nieuw producten. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken komen deze soorten afvalstromen vrij, echter ook op kantoren kunt je jouw biologisch afval scheiden. Je spaart beduidend op afvalkosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van meer recyclebaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk deel uit ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalstromen te te zamelen, geraken je containers minder snel gevuld. Bovendien ligt het apart houden uit uw vuilnis ook beter voor het de omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen vers materialen gewonnen te worden om nieuwe producten te produceren, jouw PMD wordt immers één basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Afvalcontainer Huren Vliko

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor jouw PMD. Wij leveren verschillende kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis bezorging en nationale bereik, heb je binnen 24 uur jouw container op de gewenste plek staan. Je beslist zelf de verlangde capaciteit en op welke manier vaak het afvalcontainer geledigd dient te zijn. Zo ken je daarom zeker waar je je afval altijd kwijt kunt en dat je bijdraagt aan een beter milieu via jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, want we belasten het omgeving veel indien wij afvalstoffen hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. Het resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en ook gomballen) (Stijf) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (emmers, aftaprek etc.)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, verf etc)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal zit geplaatst Afzonderlijk karton ofwel verschillend papier
 • Verpakking met van gevaarlijke stoffen
 • Glasafval

Des te veel afval je sorteert, hoe beter dat het is ten behoeve van de milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glas is één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen zijn. Glasafval bestaat uit flessen, potten en scherven. Zonder het om splitsen neemt het glasafval vanwege de volume en ook gewicht heel veel ruimte in het bedrijfsafval op. Je kunt daarom heel uit besparen in jouw afvalkosten. Het is ook tevens compleet om te hergebruiken. Ook kost het veel minder kracht dan glazen te produceren van nieuwe materialen.

Ontstaat daar bij jouw onderneming veel glasafval vrij, zoals bij de horeca, dan één container voor glas essentieel. Heb je wisselende periodes met betrekking tot drukte? wij werkt met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij de aantal containers makkelijk verandert.

De geschikte container voor het glas restafval

Bestel het meest geschikte bakken voor het je glasafval op onze dienst. Je heeft de keuze uit een container van tweehonderdveertig liter en van 900 liters. Er is reeds één glascontainer vanaf €13 elke maand en ook deze worden gratis neergezet. Afhankelijk van de glasafval kies jij op welke manier frequent ons het container komen ledigen. wij biedt het voordeligste service.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost kost veel kracht voor het het glas te maken uit nieuwe materialen. Glasafval is daarentegen een goede basis. Daar zitten meestal circa 50% oudere glas in nieuwe glazen. Bij de bewerken maken wij onderscheid onder wit, bruin, groene en bont glas. Ook zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door glas te recyclen, kunnen er zijn op een veel lagere warmte glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heeft je vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem verbinding op.

Wat is mag er bij het de glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gediend heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallen kruiken, borden, kopjes, keramiek etc. Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend onder vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen beschermd en in een veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan je dus beter goed organiseren. Het afgesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen bij een veilig proces voor verzameling en ook vernieling van jouw archief. Discreet en ook veilig. Papieren zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heb je 100% garantie dat je je dossiers beschermd vernietigd is. Na vernietiging zullen het restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je jouw archief niet wil in de papierbak wilt gooien. Enkele papieren bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen daarom beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij frequent veel vuil in het vorm van geheim papier? Kies dan dan voor dossiervernietiging van ons . U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft één spleet waar het papier precies erin . Wanneer de papieren eenmaal binnen het bak zijn, krijgen niemand zij nog bij . Onze chauffeur komt eens in de zoveel tijdstip bij voor de bak ledigen en de papier plekke vernietigen in onze truck. Ook dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarbij het bak via het truck zelf is opgetild en opengemaakt. De inhoud wordt daarna meteen vernielt.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij jouw geheime documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klepje in het deksel kan je de documenten in de bak gooien. Je hebt de keuze van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je archief niet op het vervoer gaat, loopt je niet risico dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden verzameld en vernietigd.