Afvalcontainer Huren Schijf ᐅ 11 VERBAZENDE TRUCS

Vlug en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook verdeelt, er zal steeds restafval voortdurend bestaan. Poog dit afvalstroom heel minimaal toevallig te houden en je zal opmerken dat dit economisch gunstig is. Door afvalstoffen zo veel mogelijk te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er zo zo weinig eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Huren Schijf

Selecteer van de meest uitgebreide aanbod containers en bestel de meest geschikte container voor je je overblijvend afval. Binnen het afvalcontainer werp je al het niet te recyclen vuil die je geen extra kan verdelen. Documenten/karton, swill, en glas passen geen in de het container. Ook betreffende PMD scheiden beschikken wij de juiste correcte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam betreffende elke afvalstromen die in bedrijven vrijkomen. Deze afvalstromen mogen meestal gescheiden verzameld geraken. Dit is goed voor het milieu leefomgeving en het geldbeugel.

Wat is toegestaan er in ondernemingsafval?

Hoe uitstekend je je afvalstoffen eveneens sorteert, er zal er telkens restvuil voortdurend voorkomen. Poog het stroom van afval heel minimaal mogelijk te houden en je zal merken dat deze geldelijk voordelig is. Met afval heel veel eventueel te scheiden, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er dus min eventueel restafval over. Binnen de rest afvalcontainer werp je al de onrecyclebare afvalstoffen welke je niet verder verder kan verdelen. Documenten/karton, swill, PMD en glas thuishoren niet thuis binnen de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden van ondernemingsafval verplicht?

Je wordt verplicht afvalstromingen zoveel eventueel te verdelen. In de het landelijk Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel streefdoel vermeld producten nogmaals te benutten waar dat lukt.

Wat kost een rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten voor afvalcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom afvalstroom, de grootte van grootte van de rolcontainer alsook hoe vaak de container geledigd rolcontainer geleegd moet worden geraken. Je ontdekt alle tarieven op de de.

Welk type bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je documenten, vensters, swill en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met restafval containers

In elke bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons bestel je gemakkelijk en rap een van de talloze typen rolcontainers. Wij brengen hem gratis in een etmaal in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende kosten zie je meteen gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te ophalen, verminder je de aantal gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Doorlees dan even voort. Of koop direct jouw restafval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds juiste ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container huren, maar ook opteren voor een stalen rolcontainer. Een metalen afvalcontainer is solide en brandwerend, nuttig als de container op een openbare plek staat. Je gaat uit verschillende groottes. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geleegd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de 12 ruime moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare energie. Gemengd afval schijnt dan wellicht nutteloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar zowaar 20% van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de laatste metaaldeeltjes er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelige assen worden ingezet voor het verhogen of creëren van wegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke stoffen uit tijdens de verbranden die in meer of kleinere mate echter in het natuur terecht komen. Dus moeten we blijven proberen naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer Huren Schijf:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische overzicht vind je snel de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor je werknemers, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het installeren van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té ruime container.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container als dit slechts halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een passende uitkomst voor elk soort afval en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Afvalcontainer Huren Schijf

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes niveaus.

Hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de massa afval in jouw gemengd afval container terug te dringen, etappe 1. Dit doen wij door te adviseren over verdelen bij de oorsprong. Want ongemengd afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel als kan hergebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een kringloop economie.

Typen en tarieven ondernemingsafval en algemeen afval beheer

De capaciteit voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je kan selecteren voor een betaalbare kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om naar te schatten wat maat het beste bij je aansluit? Neem dan even contact op met een van onze experts. Met onze langdurige ervaring met afvalsoorten weten wij precies wat je benodigd hebt. En wens je één keer een extra leegmaken of standaard een grootte groter? Dan is dit natuurlijk ook geen kwestie!

De tarieven van de containers wisselen per afvalcategorie, grondstof en volume. Je verhuurt bij ons telkens tegen de scherpste prijzen. Gemengd afval is een van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, als we noemden, door haar milieu-impact. Gelukkig vind je bij ons precies waarvoor je aan toe. In ons gemakkelijke bestelmethode staat helder wat je voor een algemeen afval container of een andere rolcontainer aftikt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit helder is. Op deze manier ben je achteraf niet voor onaangename onthullingen te staan.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalcontainer Huren Schijf

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de optie tussen een erg divers assortiment met containers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een metalen container is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vernieling aan de horizon ligt. Kies, naargelang van je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Papier kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Ook in je portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalsoort apart inzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat jouw document- en papier in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en ingezet als basis tot nieuw producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten vrij, maar ook op kantoor mag je jouw organisch afval scheiden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit meer recyclebaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaande één omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalstromen te te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Daarnaast ligt het scheiden uit uw vuilnis ook beter voor de omgeving. PMD mag namelijk hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen vers materialen gewonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, jouw PMD wordt namelijk een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Afvalcontainer Huren Schijf

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende rolcontainer voor jouw PMD. We bieden verschillende kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis levering en landelijke dekking, heb je binnen 24 uren jouw afvalcontainer op de gewenste plek staan. U beslist zelf het gewenste capaciteit en op welke manier frequent de container geledigd dient te zijn. Op deze manier weet je daarom zeker dat je jouw vuilnis altijd weg kunt en dat je meewerkt voor een verbeterde omgeving door je afval te splitsen. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal hergebruikt worden. Dit is essentieel, want wij belasten het milieu minder indien we afval hergebruiken. Van jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het overgebleven kunststof wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) plastic waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, druiprek etc.)
 • Boodschappentas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (deodorant, lak enz.)
 • Verpakkingen inclusief vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander materiaal is geplaatst Afzonderlijk karton of ander papier
 • Pakket met gevaarlijke stoffen
 • Glasafval

Hoe meer vuilnis jezelf scheidt, hoe goed dat zal zijn ten behoeve van het milieu en ook jouw geldbeurs. Glas blijkt één uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen zijn. Glasscherven bestaat uit flessen, potjes en scherven. Zonder om scheiden neemt het vanwege de volume en gewicht veel plaats in de bedrijfsafval op. Je kan daarom heel besparen in jouw afvalkosten. Het is ook tevens volledig om te recyclen. Ook kost het recyclen heel veel minder kracht in vergelijking met glazen om te produceren van nieuwe materialen.

Komt er op jouw onderneming heel veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan één container voor glas onmisbaar. Heb jij variërende tijdsperioden qua bezigheden? wij werkt met flexibele contracten waardoor jij het aantal bakken makkelijk aanpast.

De geschikte container voor het glasafval

Koop het beste bakken voor je glasafval bij onze dienst. Jij hebt de keuze van een bak van tweehonderdveertig liter en ook met negenhonderd liters. Er is reeds één glascontainer startend bij €13 per maandelijkse periode en dit worden gratis geplaatst. Op basis van de hoeveelheid afval kies jij op welke manier vaak wij het bak komen legen. wij biedt de voordeligste service.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het veel kracht om glas om te maken van nieuwe materialen. Glasverval is echter echter een prima basis. Er zit gewoonlijk circa 50% oud glazen in nieuwe glazen. Bij de bewerken doen wij onderscheid tussen blank, bruine, groene en ook bont glazen. Daarnaast zijn kurken en deksels verwijderd. Via glas te recyclen, kunnen er zijn op één heel veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of neem neem verbinding .

Wat mag er zijn bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gediend had zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallen kruiken, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je archief dienen veilig en ook op veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan je dus beter goed regelen. Het afgesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen tijdens een veilig proces voor verzameling en ook vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft jij 100% garantie dat je dossiers beschermd vernietigd is. Na de vernietiging zullen de restanten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je je je archief niet in de het papierbak wil werpen. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen dus best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb jij regelmatig veel vuil in de vorm van geheim papier? Kies voor het dossiervernietiging van ons U. Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft een spleet waar het document precies erin past. Wanneer de papieren eenmaal binnen de container zitten, krijgen ze nog bij . Onze chauffeur komt eens de zoveel tijdstip langs om de bak legen en het papier plekke te vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarbij de container via de truck zelf wordt opgeheven en geopend. Het inhoud zal daarna meteen vernielt.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je je vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Door de klep in de deksel kan jij het papieren in de bak werpen. Je hebt de selectie uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kies jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je dossier geen op transport gaat, loopt je geen gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier worden verzameld en vernietigd.