Afvalcontainer Huren Purmerend ᐅ 6 OPZIENBARENDE FEITJES

Gauw en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afval ook sorteert, er zal altijd overblijvend afval blijven bestaan. Tracht deze afvalstroom heel beperkt toevallig te bewaren en je gaat zien dat deze geldelijk gunstig is. Door vuil zo veel eventueel te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er zo zo weinig mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Huren Purmerend

Kies uit van het ruimste gamma afvalcontainers en koop het ideale afvalcontainer voor je je restvuil. Binnen de afvalcontainer gooi je je al het het niet niet-recyclebare vuil die je geen verder kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, en ruiten horen niet thuis binnen het container. Ook betreffende PMD verdelen beschikken ons de juiste correcte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de naam voor alle afvalstromingen welke in firma’s vrijkomen. Dit stromingen kunnen vaak afzonderlijk verzameld zijn. Dat is beter voor het milieu leefomgeving en het geldtas.

Wat is toegestaan er binnen ondernemingsafval?

Hoe prima je je vuil eveneens verdeelt, er zal er telkens restvuil aanwezig bestaan. Tracht dit stroom van afval dus beperkt eventueel te houden en je gaat opmerken dat dit financieel voordelig is. Met vuil dus veel toevallig te sorteren, zoals papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er zo minimaal mogelijk restvuil over. In de het afvalcontainer gooi je je al de onrecyclebare afval die je niet meer kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, PMD en vensterglas thuishoren niet thuis in de afvalcontainer.

Is het verdelen van zakelijk afval gedwongen?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel toevallig te scheiden. Binnen het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel omschreven goederen nogmaals te gebruiken indien het mag.

Wat kost een afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten voor containers afhankelijk afhankelijk van de de afvalstroompje, de grootte van grootte van de rolcontainer en hoevaak hoe vaak de container geleegd moet worden zijn. U vindt je alle kosten op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je documenten, ruiten, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In ieder organisatie komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons bestel je snel en rap een van de verschillende soorten afvalcontainers. Wij brengen hem gratis in een dag in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze lage kosten zie je meteen gedurende het orderproces. Handig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Restafval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te ophalen, reduceer je de massa algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Lees dan even voort. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds juiste inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container huren, maar ook kiezen voor een metalen afvalcontainer. Een metalen vuilcontainer is solide en brandbestendig, handig als de vat op een publieke plaats staat. Je gaat uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, op basis van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geledigd moeten worden. Een gemengd afval container wordt gratis bij neergezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn ruime moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de productie van hernieuwbare stroom. Gemengd afval schijnt dan eventueel zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalsector levert maar liefst 20% van de groene stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaalresten er geëxtraheerd die hun weg vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een nuttige toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige assen worden gebruikt voor het verhogen of aanleggen van straten. Helaas komen er ook allerlei schadelijke substanties uit gedurende de verbranden die in meer of kleinere mate toch in het milieu terecht komen. Om die reden moeten we volhouden met streven naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer Huren Purmerend:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze praktische lijst vind je snel de container die je vereist hebt. Bovendien verhuur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor je personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af zodat er niet plagen bij het afval kan. Ook kan stank geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te ruime bak.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container wanneer dit slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een passende oplossing voor elk soort vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering in 24 u
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainer Huren Purmerend

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het vlak van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zestal stappen.

Naarmate je hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de afhandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de volume afval in jouw gemengd afval container te verlagen, stap 1. Dit realiseren wij door te adviseren over scheiden bij de oorsprong. Want zuiver gescheiden afvalmaterialen worden zoveel mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is slecht voor het natuur en draagt niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Typen en prijzen ondernemingsafval en restafval verwijdering

De capaciteit voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en elk daar ertussen. Je kan selecteren voor een gunstige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om bij te bepalen welke maat het perfect bij je aansluit? Pak dan even contact op met een van onze specialisten. Met onze vele jaren ervaring met afvalsoorten kennen wij exact wat je nodig hebt. En verlang je eenmalig een aanvullend leegmaken of gewoonlijk een grootte ruimer? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De kosten van de bakken variëren per afvalsoort, stof en volume. Je huurt bij ons telkens tegen de meest voordelige prijzen. Gemengd afval is een van de prijzigere afvalcategorieën. Dit ontstaat, zoals we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg vind je bij ons exact voor wat je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelmethode staat vermeld duidelijk wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere container betaalt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit helder is. Zo kom je later nooit voor nare verrassingen te liggen.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalcontainer Huren Purmerend

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk gescheiden verzamelen. Je krijgt de optie tussen een erg divers assortiment van containers tussen 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de containers buiten staan, of wanneer vernieling op de loer staat. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest gepaste grootte. Daarna bepaal je hoe vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan wel 7 maal hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat je document- en karton op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en ingezet als basis voor nieuw producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze afvalstromen beschikbaar, maar ook op kantoren mag je jouw organisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit meer recyclebaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte van bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalsoorten in te zamelen, geraken je containers minder snel snel vol. Bovendien is het scheiden van je afval tevens goed voor het de omgeving. PMD kan immers hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen gewonnen te worden voor verse producten te maken, jouw PMD wordt namelijk één grondstof!

De geschikte container voor PMD en Afvalcontainer Huren Purmerend

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor jouw PMD. We leveren verschillende plastic afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze levering en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uren je container op het gewenste plek geplaatst. U beslist zelf de verlangde capaciteit en op welke manier frequent de afvalcontainer geleegd dient te zijn. Zo weet je dus vast dat je jouw afval altijd weg kunt en dat je meewerkt aan een beter omgeving door jouw afval te scheiden. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, omdat we belasten het omgeving minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. Het resterende plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminium laagje binnenin (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Shopper boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemische symbool (deodorant, lak etc)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal zit gestopt Afzonderlijk karton of verschillend papier
 • Verpakking met gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Des te veel vuilnis jezelf sorteert, hoe goed dat het is voor de milieubescherming en je geldbeurs. Glaswerk is één uit de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te scheiden zijn. Glasverval bestaat uit flesjes, potjes en ook scherven. Zonder het te splitsen neemt het glasafval vanwege het ruimte en ook massa heel veel ruimte bij het bedrijfsafval in. Je kan dus heel besparen op je afvalkosten. Het is ook bovendien compleet om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel minder energie dan glazen te maken uit verse materialen.

Komt daar op je bedrijf heel veel glas vrij, zoals bij de horecabedrijven, dan één glascontainer essentieel. Heb je wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons werkt met aanpasbare overeenkomsten omdat je het nummer bakken makkelijk verandert.

De geschikte container voor het glas restafval

Koop het meest geschikte containers voor het je glasafval op ons. Jij hebt de selectie van een bak met 240 liter en van negenhonderd liters. Er is is al één glascontainer startend bij €13 elke maand en deze worden kosteloos neergezet. Op basis van de afval kies je op welke manier frequent wij het bak zullen komen legen. ons leveren de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het kost kost heel veel energie voor het glas te maken van verse grondstoffen. Glasafval is echter één prima grondslag. Er zit meestal ongeveer 50% oud glas binnen nieuw glazen. Bij de verwerken doen wij onderscheid onder blank, bruin, groen en ook gemengd glas. Ook worden kurk en deksels verwijderd. Door glas te recyclen, kan er zijn op één heel veel lagere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heb je vragen? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of contact .

Wat is mag er zijn bij het glasafval?

Wel:

Lege glasafval die gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruiken, bordjes, koppen, keramiek etc. n Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet beschermd en ook op een veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging kan je daarom beter goed regelen. De gesloten rolcontainers van onze dienst helpen bij een veilig proces van verzameling en vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Papieren zullen discreet getransporteerd. Zo heb jij 100% zekerheid dat je jouw dossiers beschermd vernietigd is. Na vernietiging zullen de restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je jouw dossiers niet wil in de de papiercontainer wilt gooien. Enkele documenten bevatten geheime informatie en daarom beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij frequent een grote hoeveelheid vuil in de gedaante van geheim document? Kies dan voor dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat een spleet waar het papier exact erin past. Als de documenten al binnen het container zitten, krijgt niemand ze meer bij handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal in de tijd bij om de container legen en de papier ter plaats vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een gesloten systeem waarbij het container via de truck zelf is opgeheven en geopend. De content wordt daarna direct vernielt.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij je geheime papieren veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klepje in het deksel kan jij het papieren in het container werpen. Jij hebt de selectie van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier geen op vervoer is, loopt jij geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en vernietigd.