Afvalcontainer Huren Eerbeek ➡️ 15 SNELLE FEITEN

Vlug en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afval ook verdeelt, er zal telkens restafval voortdurend bestaan. Tracht het afvalstroom heel klein eventueel te bewaren en je zal opmerken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Door afvalstoffen dus zoveel mogelijk te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er zo min toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Huren Eerbeek

Kies van de ruimste assortiment afvalcontainers en bestel de het ideale afvalcontainer voor je je restvuil. Binnen de restafvalcontainer gooi je je al de onrecyclebare vuil dat je geen meer kan sorteren. Karton/karton, swill, en glas thuishoren niet in de de container. Tevens voor PMD scheiden beschikken ons de juiste juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming betreffende elke afvalstromingen welke in ondernemingen vrijkomen. Deze afvalstromen kunnen vaak afzonderlijk opgehaald geraken. Het is beter voor het milieu en de geldtas.

Wat is toegestaan er in de zakelijk afval?

Hoezo prima je je afvalstoffen ook scheidt, er zal er altijd restvuil blijven bestaan. Probeer dit stroom van afval heel beperkt eventueel te behouden en je zal merken dat het financieel voordeelgevend is. Door afvalstoffen dus zoveel toevallig te scheiden, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er dus minimaal mogelijk restafval over. Binnen de container gooi je al het het niet-recyclebare afvalstoffen welke je niet verder verder kan scheiden. Karton/karton, swill, PMD en glas horen niet in de de container.

Is het scheiden van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je bent verplicht afvalstromingen zoveel eventueel te verdelen. In de het landelijk Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het bedoeling vermeld producten opnieuw te aanwenden indien het lukt.

Wat kost een een container voor container voor bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor de containers afhankelijk hangt af van de de stroom van afval, de grootte afmeting van de container alsook hoe vaak de de container geledigd afvalcontainer geleegd dient zijn. U ontdekt elke kosten op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je documenten, vensters, organisch afval en PMD scheiden. Ook dragen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In ieder onderneming komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons neem je snel en rap een van de verschillende varianten afvalcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos binnen een dag in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende kosten zie je gelijk in het orderproces. Praktisch, want dan kun je direct zien of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Restafval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te ophalen, reduceer je de massa restafval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Lees dan even door. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je altijd geschikte verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook kiezen voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, nuttig als de vat op een publieke plaats staat. Je kiest uit diverse inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) ontdaan moeten geraken. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de 12 ruime moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de productie van groene kracht. Restafval lijkt dan wellicht zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalindustrie produceert maar liefst twintig procent van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de resterende metalen er verwijderd die hun weg vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een bruikbare toepassing. Deze zwarte korrelige slakken worden ingezet voor het ophogen of bouwen van wegen. Jammer genoeg komen er ook diverse giftige materialen vrij tijdens de verbranding die in minstens of mindere mate desondanks in het milieu komen. Om die reden moeten we doorgaan met proberen naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer Huren Eerbeek:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je via ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De bakken sluiten goed af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan stank niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te ruime bak.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak als deze slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons?

Waarom een rolcontainer huren bij ons? Omdat wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een geschikte oplossing voor elk soort vuilnis en voor elk onderneming. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalcontainer Huren Eerbeek

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het terrein van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zestal niveaus.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de behandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de volume afval in jouw gemengd afval container te verminderen, fase 1. Dit doen wij door te raadplegen over verdelen bij de oorsprong. Want puur afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is slecht voor het milieu en draagt niet bij aan een kringloop systeem.

Categorieën en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval verwijdering

De capaciteit voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar ertussen. Je mag kiezen voor een gunstige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om bij te schatten welke maat het beste bij je past? Neem dan gauw contact op met één van onze experts. Door onze langdurige kennis met afvalmaterialen weten wij precies wat je nodig hebt. En wens je eenmalig een meer leegmaken of gewoonlijk een grootte ruimer? Dan is dat uiteraard ook geen issue!

De tarieven van de bakken wisselen per afvalstroom, materiaal en capaciteit. Je huurt bij ons telkens tegen de scherpste tarieven. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalstromen. Dit ontstaat, gelijk we bespraken, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons precies waarvoor je aan toe. In ons eenvoudige bestelsysteem is aangegeven duidelijk wat je voor een gemengd afval container of een alternatieve container aftikt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit aspect transparant is. Op deze manier ben je later geen voor vervelende verrassingen te liggen.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalcontainer Huren Eerbeek

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild papier kan je beter niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk apart verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een zeer uitgebreid aanbod van containers tussen 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Karton

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en papier vind je op ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en metalen containers. Een metalen container is geschikt als de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de loer ligt. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom apart verzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat je document- en karton in de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet als grondstof voor nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschalen, frites, taart, groenten en fruit en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, echter tevens in kantoren mag je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit meer recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat één omvangrijk deel uit ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalstromen te zamelen, geraken je containers minder snel snel vol. Bovendien ligt het apart houden uit je afval ook beter voor het de omgeving. PMD kan namelijk gerecycled worden. Daardoor moeten er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te produceren, jouw PMD wordt namelijk een grondstof!

De juiste container voor PMD en Afvalcontainer Huren Eerbeek

{service1)

Bij vind je altijd een passende rolcontainer voor het jouw PMD. We leveren diverse plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis levering en landelijke dekking, heb je in 24 uur jouw afvalcontainer bij het verlangde locatie staan. U beslist zelf de verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak het container geledigd dient te worden. Op deze manier weet je daarom vast dat je je afval steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt aan een beter milieu door jouw afval te scheiden. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is essentieel, omdat wij belasten het omgeving veel minder als wij afvalstoffen hergebruiken. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. De resterende kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en gomballen) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (deodorant, lak etc)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar ander materiaal is geplaatst Los doosjes of verschillend papier
 • Verpakking inclusief van chemische stoffen
 • Glasverval

Hoe meer vuilnis je sorteert, des te goed dat het is voor het milieu en ook je geldbeurs. Glaswerk blijkt een uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te splitsen zijn. Glasscherven bestaat van flesjes, potjes en glasscherven. Zonder het om scheiden pakt het glasafval vanwege de volume en ook gewicht heel veel plaats in de afval van het bedrijf in. Je kunt dus flink besparen op jouw kosten voor afval. Het is ook tevens volledig om te hergebruiken. Ook kost het heel veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk te produceren uit verse grondstoffen.

Komt er op jouw onderneming veel glasafval los, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan is één glascontainer essentieel. Bezit je variërende tijdsperioden qua drukte? wij functioneert met flexibele contracten omdat jij de nummer bakken makkelijk aanpast.

De juiste bak voor glasafval

Koop de meest geschikte containers voor je glasverval op ons. Je hebt de keuze uit selectie van één container met 240 liters en van 900 liters. Er is reeds één glascontainer vanaf €13 elke maand en ook deze worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kies je op welke manier vaak ons het container zullen komen legen. wij biedt de voordeligste service.

Zo wordt het glas verwerkt

Het kost veel kracht om het glas om te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter één goede grondslag. Er zitten gewoonlijk circa 50% oud glas binnen nieuwe glazen. Tijdens de bewerken maken we onderscheid onder blank, bruin, groen en ook bont glazen. Daarnaast zijn kurk en ook deksels verwijderd. Via glas te recyclen, kan er zijn bij één heel veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of neem neem verbinding op.

Wat is mag wel er zijn bij het het glasverval?

Wel:

Leeg glasverval die gediend had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen onder vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief dienen beschermd en ook op een veilige manier vernietigd worden. Dossiervernietiging kan je daarom beter uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen bij een veilig proces voor inzameling en ook vernietiging van jouw archief. Vertrouwelijk en beschermd. Documenten worden discreet getransporteerd. Zo heb jij 100% zekerheid dat je jouw archief veilig vernietigt zijn. Na de vernietiging zullen de restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je jouw dossiers niet in de papierbak wil werpen. Sommige papieren bezitten geheime informatie en kunnen kunnen daarom beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote aantallen archief is heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft je regelmatig veel afval in de gedaante van vertrouwelijk papier? Kies voor het dossiervernietiging van ons U. U krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één gleuf waar het document exact doorheen . Als de documenten al binnen het bak zijn, krijgen niemand ze nog bij handen. Onze bestuurder komt eens de zoveel tijdstip bij voor het bak ledigen en het papier ter plekke te vernietigen in onze truck. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarin het bak door de truck zelf is opgetild en geopend. De content zal daarna direct vernielt.

De geschikte bak voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je jouw geheime documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klepje in het deksel kan je de papieren in de container werpen. Jij hebt de keuze uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw dossier geen op transport gaat, loop je geen gevaar dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden ingezameld en verwoest.