Afvalcontainer Huren Alkmaar ➡️ 5 VERRASSENDE FEITEN

Vlug en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook sorteert, er zal steeds restvuil voortdurend bestaan. Poog dit afvalstroom zo minimaal eventueel te bewaren en je zult opmerken dat dit financieel voordeelgevend is. Door afval heel zoveel mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er heel zo weinig eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Huren Alkmaar

Kies bij het grootste grootste gamma rolcontainers en koop het meest geschikte afvalcontainer voor je je restafval. In de de afvalcontainer werp je reeds de onrecyclebare vuil welke je geen extra kan sorteren. Papier/karton, swill, en vensterglas thuishoren geen binnen de container. Tevens voor PMD verdelen bezitten ons de juiste afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming voor alle afvalstromen welke binnen bedrijven ontstaan. Die stromingen kunnen vaak gescheiden verzameld worden. Dat is beter voor het milieu natuur en de geldbeugel.

Wat moet er in de zakelijk afval?

Hoe uitstekend je je vuil eveneens scheidt, er zal er telkens overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht het afvalstroom dus klein toevallig te houden en je zult zien dat deze geldelijk gunstig is. Door afvalstoffen dus mogelijk toevallig te scheiden, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er zo min mogelijk restvuil over. In het restafvalcontainer gooi je al het niet-recyclebare vuil die je niet verder extra kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, PMD en ruiten horen niet binnen het restafvalcontainer.

Is het sorteren van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je wordt verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. In de Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het doel bedoeling omschreven goederen opnieuw te gebruiken waar het kan.

Wat kost een rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven tarieven voor afvalcontainers afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroom, de omvang van de rolcontainer en hoevaak hoevaak de container geleegd dient worden. Je vindt elke kosten op de tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je karton, ruiten, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In ieder onderneming komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de verschillende varianten afvalcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten gedurende een etmaal in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze lage tarieven zie je meteen tijdens het bestelproces. Handig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Restafval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te ophalen, verminder je de aantal gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Doorlees dan even door. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook opteren voor een ijzeren vuilcontainer. Een stalen rolcontainer is hufterproof en brandwerend, handig als de vat op een openbare plek staat. Je gaat uit meerdere inhoudsmaten. De keuze is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geledigd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de 12 grote moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de productie van groene kracht. Algemeen afval schijnt dan eventueel nutteloos, dat is het echter niet! De afvalbranche voorbrengt maar zowaar een vijfde van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de overgebleven metaaldeeltjes er uitgehaald die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een nuttige bestemming. Deze gitzwarte korrelachtige resten worden gebruikt voor het ophogen of bouwen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse gevaarlijke materialen vrij gedurende de verbranding die in meer of mindere mate toch in het milieu belanden. Daarom moeten we volhouden met proberen naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Afvalcontainer Huren Alkmaar:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons handige overzicht ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor je personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het afval kunnen. Ook kan stank niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té ruime bak.

Je betaald alleen voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container als deze maar halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat geheime papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren via ons?

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor elk soort vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Levering binnen 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Afvalcontainer Huren Alkmaar

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zestal stappen.

Hoger op de hiërarchie, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de massa afval in jouw algemeen afval container te verminderen, fase 1. Dit realiseren wij door te adviseren over scheiden bij de afkomst. Want puur gescheiden afvalsoorten worden zo veel als mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Fase 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een circulaire systeem.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval beheer

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot wel 2500 liter en alles daar tussendoor. Je kunt opteren voor een gunstige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om in te bepalen die omvang het perfect bij je past? Neem dan gauw contact op met een van onze deskundigen. Met onze vele jaren kennis met afvalmaterialen begrijpen wij juist wat je vereist hebt. En wens je één keer een aanvullend lediging of regulier een formaat groter? Dan is dit uiteraard ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de rolcontainers wisselen per afvalstroom, materiaal en capaciteit. Je verhuurt bij ons steeds tegen de laagste kosten. Gemengd afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, gelijk we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg zie je bij ons juist voor wat je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat duidelijk wat je voor een restafvalcontainer of een andere andere rolcontainer aftikt. Wij achten het essentieel dat dit aspect duidelijk is. Op deze manier raak je later niet voor vervelende verrassingen te zitten.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainer Huren Alkmaar

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk apart inzamelen. Je hebt de keuze tussen een erg uitgebreid aanbod met containers tussen 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een brede keuze tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling aan de loer ligt. Selecteer, naargelang van je nood, de meest gepaste grootte. Daarna beslis je op welke manier frequent je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Tevens in je beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom apart verzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat jouw papier- en papier in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet als grondstof voor nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, frites, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, echter tevens op kantoren mag je jouw biologisch afval apart houden. Je spaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit meer recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalstromen in zamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug gevuld. Daarnaast is het scheiden uit uw afval tevens goed voor het het omgeving. PMD kan immers hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen vers grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe producten te maken, jouw PMD is namelijk een basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Afvalcontainer Huren Alkmaar

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende rolcontainer voor het jouw PMD. We bieden verschillende plastic rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis levering en nationale dekking, heb je binnen 24 uur je container bij het verlangde locatie staan. Je bepaalt zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en hoe vaak het container geleegd dient te worden. Zo weet je daarom vast dat je je vuilnis altijd weg kan en dat je bijdraagt voor een verbeterde omgeving via jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, omdat we belasten het milieu minder minder als we afval hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. Het resterende plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminium laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook gomballen) (Stevig) plastic waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Shopper draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (deodorant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof zit gestopt Los doosjes ofwel ander document
 • Pakket met gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Des te meer vuilnis je scheidt, hoe beter dat het zal zijn voor de milieubescherming en je portemonnee. Glas blijkt een uit de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te splitsen zijn. Glasscherven bestaat uit flesjes, potjes en ook scherven. Zonder te scheiden pakt het glasafval door het volume en massa veel plaats in de bedrijfsafval in. Jij kan dus flink uit besparen in jouw afvalkosten. Het glas is ook tevens volledig om te recyclen. Ook kost het heel veel minder kracht dan glazen om te produceren van verse materialen.

Komt er bij jouw onderneming veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is een container voor glas onmisbaar. Heb je variërende periodes met betrekking tot bezigheden? ons werkt samen met flexibele overeenkomsten waardoor je de aantal bakken eenvoudig aanpast.

Het geschikte bak voor glas restafval

Bestel de meest geschikte containers voor je glasverval op onze dienst. Je hebt de keuze uit keuze van een bak van 240 liters en ook met negenhonderd liter. Er reeds één glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en deze worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kiest jij op welke manier vaak ons de bak komen ledigen. wij leveren het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost veel energie voor het glas om te maken van verse grondstoffen. Glasverval is echter echter één goede basis. Daar zit meestal ongeveer 50% oud glas binnen nieuwe glazen. Bij het verwerken maken we verschil onder wit, bruine, groene en gemengd glas. Daarnaast zijn kurk en deksels verwijderd. Via het glas te recyclen, kan er op een heel veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heb je vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat mag wel er bij het het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gefungeerd had als verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek etc. n Warmtebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend onder vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet veilig en in veilige wijze vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou je daarom best uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen bij een beschermd proces van verzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Discreet en veilig. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Zo heeft jij 100% zekerheid dat je je dossiers beschermd vernietigd zijn. Na vernieling worden de restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je jij jouw archief niet in de papiercontainer wilt gooien. Enkele papieren bezitten geheime gegevens en kunnen dus beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid afval in de het vorm van vertrouwelijk document? Kies voor het dossiervernietiging van ons . U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container bevat één spleet waarin het document precies doorheen past. Wanneer het documenten al binnen het bak zitten, krijgen ze nog bij . Onze chauffeur arriveert eenmaal in de zoveel tijdstip bij om het bak ledigen en het documenten plekke vernietigen binnen onze truck. Ook dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarin het container door de truck zelf is opgeheven en opengemaakt. Het content zal vervolgens direct vernielt.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je je geheime papieren veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klepje in de deksel kun jij het papieren in het bak werpen. Jij heeft de selectie uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Doordat je archief niet op vervoer gaat, loop jij niet risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier wordt ingezameld en vernietigd.