Afvalcontainer Huren Aarschot ᐅ 8 VERBIJSTERENDE FEITEN

Gauw en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afval ook scheidt, er zal altijd overblijvend afval blijven bestaan. Poog dit stroom van afval dus minimaal eventueel te houden en je gaat merken dat het economisch voordeelgevend is. Via vuil zo zoveel eventueel te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er zo minimaal mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Huren Aarschot

Kies uit het grootste meest uitgebreide aanbod afvalcontainers en koop de ideale rolcontainer geschikt voor je restvuil. In de afvalcontainer gooi je al het de onrecyclebare vuil die je niet extra kan scheiden. Documenten/karton, swill, en vensterglas passen niet thuis in de de rest container. Tevens voor PMD sorteren beschikken we het juiste rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam voor ieder afvalstromen dat binnen bedrijven vrijkomen. Deze stromen mogen dikwijls afzonderlijk ingezameld geraken. Dat is goed betreffende het milieu milieu en de portemonnee geldbeugel.

Wat is toegestaan er in de bedrijfsafval?

Hoe prima je je afvalstoffen eveneens scheidt, er zal altijd overblijvend afval voortdurend zijn. Probeer het afvalstroompje zo klein mogelijk te bewaren en je gaat opmerken dat het economisch voordeelgevend is. Met vuil dus veel toevallig te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er dus zo weinig eventueel overblijvend afval over. Binnen de rest afvalcontainer werp je al de niet te recyclen afval welke je niet verder extra kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, PMD en ruiten thuishoren niet in de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van zakelijk afval noodzakelijk?

Je blijft verplicht afvalstromingen mogelijk mogelijk te scheiden. Binnen het landelijk Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het het doel omschreven artikelen nogmaals te gebruiken als dat mag.

Wat kost een een container afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven tarieven voor containers afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroom stroom van afval, de grootte afmeting van rolcontainer en hoevaak hoevaak de rolcontainer geledigd moet zijn. Je ontdekt alle kosten op de de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je karton, ruiten, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met restafval containers

In iedere organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je gemakkelijk en snel een van de talloze typen vuilcontainers. Wij brengen hem gratis in 24 uur in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze lage tarieven zie je direct gedurende het orderproces. Nuttig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt economiseren met een restafval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te zamelen, verklein je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Bekijk dan even door. Of neem direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je altijd geschikte verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook gaan voor een ijzeren rolcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is solide en brandbestendig, handig als de container op een publieke plaats staat. Je selecteert uit verschillende volumematen. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) ontdaan moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 ruime actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de opwekking van hernieuwbare energie. Restafval schijnt dan misschien nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie produceert maar liefst 20% van de groene energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaalresten er geëxtraheerd die hun route vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze zwarte korrelvormige resten worden gebruikt voor het aanvullen of creëren van straten. Jammer genoeg komen er ook allerlei giftige stoffen vrij gedurende de verbranding die in bepaalde of kleinere mate echter in het natuur belanden. Dus moeten we blijven streven naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Afvalcontainer Huren Aarschot:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De bakken dichten goed af waardoor er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té ruime container.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig is
Het is zonde om te betalen voor het legen van de container wanneer deze maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren bij ons?

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor ieder soort afval en voor elk bedrijf. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalcontainer Huren Aarschot

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit 6 niveaus.

Hoger op de hiërarchie, hoe duurzamer de afhandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de massa vuilnis in jouw gemengd afval container te verminderen, fase 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over verdelen bij de afkomst. Want zuiver afzonderlijke afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Categorieën en tarieven zakelijk afval en restafval beheer

De capaciteit voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en ieder daar tussenin. Je kan kiezen voor een betaalbare synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om bij te schatten wat grootte het perfect bij je aansluit? Pak dan snel contact op met een van onze deskundigen. Door onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten begrijpen wij juist wat je nodig hebt. En wens je eenmalig een aanvullend lediging of standaard een formaat groter? Dan is dit uiteraard ook geen enkel probleem!

De kosten van de containers variëren per afvalsoort, grondstof en volume. Je least bij ons steeds tegen de meest voordelige tarieven. Gemengd afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit komt, als we noemden, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons exact waarvoor je aan toe. In ons eenvoudige bestelsysteem staat helder wat je voor een specifieke algemeen afval container of een verschillende container aftikt. Wij achten het cruciaal dat deze informatie helder is. Op deze manier ben je later nooit voor onaangename onthullingen te staan.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalcontainer Huren Aarschot

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we schreven al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Ja:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden inzamelen. Je hebt de optie tussen een zeer gevarieerd assortiment van containers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een brede keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast wanneer de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de loer ligt. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte gepaste grootte. Daarna beslis je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan wel 7 maal gerecycled worden. Tevens in je portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat je document- en karton op de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor basis tot nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan piepers, brood, pasta, drankjes, eierschalen, frites, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen vrij, maar ook op kantoor kunt je je biologisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van extra recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk gedeelte van bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalstromen in te zamelen, zitten je containers minder snel snel vol. Daarnaast ligt het scheiden uit je vuilnis ook beter voor het het milieu. PMD mag immers hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden om verse producten te maken, je PMD wordt immers een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Afvalcontainer Huren Aarschot

{service1)

Bij ons vind je altijd een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. We leveren verschillende plastic afvalcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis levering en landelijke bereik, heeft je in 24 uur jouw afvalcontainer op het verlangde plek staan. U beslist zelf het gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak het container geleegd dient te worden. Zo weet je dus zeker waar je jouw afval steeds weg kunt en waar je meewerkt aan een verbeterde omgeving via je afval te scheiden. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, want wij belasten het omgeving minder minder als we afval hergebruiken. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden geraken de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het overgebleven plastic wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje binnenin (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek etc.)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemisch symbool (antitranspirant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal is gestopt Los karton of ander papier
 • Verpakking inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Des te veel vuilnis je scheidt, hoe beter dat het zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en ook je portemonnee. Glaswerk is een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om scheiden is. Glasafval bestaat van flesjes, potjes en ook glasscherven. Zonder om splitsen pakt het vanwege het volume en ook gewicht heel veel ruimte bij het afval van het bedrijf op. Jij kan dus flink uit besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is ook bovendien compleet om te recyclen. Daarnaast kost het recyclen heel veel minder kracht dan glaswerk te maken uit nieuwe grondstoffen.

Komt er op jouw onderneming veel glasafval los, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan is is een container voor glas onmisbaar. Heb je wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons werkt samen met aanpasbare overeenkomsten omdat jij het aantal bakken eenvoudig aanpast.

Het juiste bak voor glas restafval

Koop de meest geschikte bakken voor je glasverval bij onze dienst. Je heeft de keuze uit selectie van één bak van 240 liters en ook van negenhonderd liters. Er is al een glascontainer vanaf €13 per maand en deze wordt kosteloos geplaatst. Op basis van de de afval kiest jij op welke manier vaak wij de bak zullen komen legen. ons leveren de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het veel kracht voor het het glas om te maken uit nieuwe materialen. Glasafval is echter daarentegen één goede grondslag. Er zit gewoonlijk circa 50% oudere glazen in nieuw glas. Bij het bewerken doen wij onderscheid tussen wit, bruin, groen en bont glas. Daarnaast worden kurken en dekseltjes verwijderd. Door glas om te recyclen, kunnen er zijn bij een veel kleinere warmte glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat mag er zijn bij de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend onder vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en in veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je dus best uitstekend regelen. De gesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen bij een beschermd proces voor inzameling en ook vernietiging van jouw archief. Discreet en ook veilig. Documenten zullen discreet vervoerd. Zo heeft je honderd procent garantie dat jouw dossiers veilig vernietigd zijn. Na vernietiging zullen het restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat jij je dossiers niet wil in de de papiercontainer wil werpen. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen dus best vernielt . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is echter echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heb jij regelmatig veel vuil in de de vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft een spleet waar het papier exact doorheen past. Als het documenten eenmaal binnen het bak zitten, krijgen niemand zij meer in . Onze bestuurder komt eenmaal in tijdstip langs om het bak legen en het papier plaats te vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarbij het bak door de truck zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De inhoud wordt daarna direct vernielt.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop je je vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Via de klep in de deksel kun jij de documenten in de container gooien. Jij heeft de keuze uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je dossier geen op het vervoer is, loopt jij niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze worden verzameld en vernietigd.