Afvalcontainer Huren 6m3 ☑️ 11 SCHOKKENDE HACKS

Snel en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook scheidt, er zal altijd overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht deze stroom van afval heel minimaal mogelijk te behouden en je gaat zien dat het financieel voordelig is. Door afval heel zoveel eventueel te scheiden, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er heel minimaal mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Huren 6m3

Kies uit bij het ruimste aanbod afvalcontainers en bestel de de beste meest geschikte container geschikt voor je restvuil. Binnen het restafvalcontainer gooi je je reeds de niet-recyclebare afval welke je geen meer kan scheiden. Karton/karton, swill, en ruiten passen niet in het restafvalcontainer. Tevens voor PMD scheiden hebben we het correcte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming voor elke afvalstromen dat bij firma’s vrijkomen. Die afvalstromen zouden vaak apart opgehaald zijn. Dit is verbeterd voor het milieu milieu en de geldtas.

Wat mag wel er in bedrijfsafval?

Hoezo prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er gaat altijd restvuil blijven voorkomen. Tracht het afvalstroompje dus minimaal toevallig te bewaren en je zal opmerken dat deze financieel voordelig is. Door afval dus zoveel eventueel te verdelen, waaronder papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er zo minimaal mogelijk restvuil over. In het afvalcontainer gooi je reeds het niet niet-recyclebare afvalstoffen welke je niet verder verder kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, PMD en ruiten thuishoren niet in de afvalcontainer.

Is scheiden verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. In het landelijk Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het streefdoel beschreven producten opnieuw te aanwenden als dat lukt.

Wat kost een container afvalcontainer voor?

De tarieven voor prijzen voor de containers zijn hangt af van de het afvalstroompje, de grootte van de rolcontainer en hoevaak hoevaak de container container geleegd moet worden geraken. Je vindt elke prijzen op tarievenpagina.

Welk type afval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je papier, ruiten, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met restafval containers

In ieder bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons neem je eenvoudig en vlug een van de vele typen vuilcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten in een dag in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze scherpe tarieven zie je direct gedurende het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te ophalen, verminder je de massa gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even voort. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je steeds geschikte ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container huren, maar ook kiezen voor een stalen rolcontainer. Een stalen rolcontainer is solide en brandveilig, handig als de container op een publieke locatie staat. Je kiest uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geledigd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de dozijn grote hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de opwekking van hernieuwbare kracht. Algemeen afval klinkt dan misschien zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalindustrie produceert maar zowaar twintig procent van de groene energieopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er uitgehaald die hun weg voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze gitzwarte korrelvormige slakken worden ingezet voor het aanvullen of aanleggen van wegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende schadelijke substanties uit gedurende de verbranding die in meer of kleinere mate desondanks in het natuur belanden. Om die reden moeten we doorgaan met streven naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer Huren 6m3:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige overzicht ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De bakken dichten adequaat af zodat er niet plagen bij het afval kan. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té ruime bak.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer deze slechts halfvol is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor elk type vuilnis en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainer Huren 6m3

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is gevormd uit zes treden.

Hoger op de hiërarchie, des te ecologischer de behandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de volume vuilnis in jouw algemeen afval container terug te dringen, fase 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over scheiden bij de oorsprong. Want zuiver afzonderlijke afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en draagt niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Soorten en kosten ondernemingsafval en gemengd afval verwijdering

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en alles daar tussendoor. Je kunt kiezen voor een voordelige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om bij te bepalen die maat het perfect bij je aansluit? Pak dan snel aansluiting op met een van onze deskundigen. Door onze jarenlange kennis met afvalsoorten kennen wij exact wat je nodig hebt. En verlang je eenmalig een extra legen of gewoonlijk een grootte grotere? Dan is deze natuurlijk ook geen kwestie!

De prijzen van de bakken wisselen per afvalstroom, grondstof en capaciteit. Je huurt bij ons telkens tegen de scherpste kosten. Algemeen afval is een van de duurdere afvalstromen. Dit voortvloeit, zoals we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons exact waarvoor je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat vermeld helder wat je voor een restafvalcontainer of een verschillende container aftikt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit transparant is. Zo kom je later niet voor vervelende ontdekkingen te zitten.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainer Huren 6m3

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, want we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papierafval, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer zetten, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk gescheiden inzamelen. Je krijgt de keuze uit een heel divers aanbod van containers tussen 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en karton vind je op ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een brede selectie tussen plastic en metalen containers. Een metalen container is geschikt wanneer de containers buiten geplaatst zijn, of vandalisme aan de loer staat. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Ook in je portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalsoort apart verzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat je papier- en karton op de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet als basis voor nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, pasta, dranken, eierschalen, frites, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, echter ook op kantoren kunt je jouw organisch afval apart houden. Je bespaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van extra recyclebaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaande één groot gedeelte van ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalsoorten in verzamelen, zitten je containers minder snel vlug vol. Bovendien ligt het scheiden van uw afval tevens goed voor het het milieu. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te maken, jouw PMD is namelijk een grondstof!

De juiste container voor het PMD en Afvalcontainer Huren 6m3

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. We bieden diverse kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis levering en nationale bereik, heb je binnen 24 uren je afvalcontainer bij de verlangde plek staan. Je beslist zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en hoe vaak de container geleegd moet te worden. Zo weet je dus zeker dat je jouw vuilnis steeds kwijt kunt en waar je meewerkt voor een beter omgeving via je vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving minder minder indien we afval hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. De resterende kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, verf enz.)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander materiaal is geplaatst Los karton of ander papier
 • Pakket met van gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Des te meer afval jezelf sorteert, hoe beter dat het zal zijn ten behoeve van de milieu en ook je geldbeurs. Glaswerk is één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om scheiden zijn. Glasscherven bestaat uit flesjes, potjes en ook scherven. Zonder het om scheiden neemt het glasafval vanwege de volume en massa heel veel plaats in het afval van het bedrijf in. Jij kan daarom flink uit besparen op je kosten voor afval. Het glas is tevens compleet om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk te produceren van verse materialen.

Komt er bij je onderneming heel veel glasafval los, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan is is één container voor glas onmisbaar. Bezit jij variërende periodes met betrekking tot drukte? wij functioneert met flexibele overeenkomsten omdat je het aantal containers eenvoudig verandert.

De geschikte container voor het glas restafval

Bestel de meest geschikte containers voor het jouw glasafval bij onze dienst. Je heeft de selectie uit één container van 240 liters en van 900 liters. Er is al één glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en ook deze wordt gratis geplaatst. Op basis van de de glasafval kies jij hoe frequent wij het container zullen komen legen. ons leveren de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost veel kracht om het glas te maken van verse materialen. Glasafval is echter daarentegen één goede grondslag. Er zit meestal ongeveer 50% oud glas in nieuw glazen. Bij het verwerken doen wij verschil onder blank, bruine, groene en bont glazen. Daarnaast worden kurken en ook deksels verwijderd. Via glas te recyclen, kunnen er bij één veel kleinere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat mag er zijn bij het de glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallen kruiken, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief moet veilig en op een veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan je daarom best goed regelen. De afgesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen tijdens een veilig proces voor inzameling en vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren zullen discreet vervoerd. Zo heb je honderd procent zekerheid dat jouw archief beschermd vernietigt is. Na vernietiging zullen het restproducten gerecycled.

Het te begrijpen dat je jij jouw dossiers niet wil in de het papierbak wil gooien. Enkele papieren bevatten geheime informatie en kunnen daarom beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heb je regelmatig veel afval in het gedaante van geheim papier? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één spleet waar het document exact erin . Als het papieren eenmaal in de bak zitten, krijgt niemand ze meer bij . Onze chauffeur arriveert eens de tijdstip langs voor het bak legen en de papier plekke vernielen in onze truck. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten mechanisme waarin de bak door de vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het inhoud zal daarna direct vernielt.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop je je geheime documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klepje in het deksel kun je het documenten in de bak werpen. Je hebt de selectie van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kies je de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw dossier niet op het vervoer is, loop je geen gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier worden verzameld en verwoest.