Afvalcontainer Hoogvliet ➡️ 3 ONTHULLENDE ZAKEN

Gauw en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal steeds restafval voortdurend bestaan. Poog het afvalstroom heel minimaal toevallig te behouden en je zult merken dat dit economisch gunstig is. Met vuil heel zoveel eventueel te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er dus min eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Hoogvliet

Kies uit het meest uitgebreide gamma containers en bestel de het beste container voor je je overblijvend afval. In de afvalcontainer gooi je je al het de onrecyclebare afval dat je niet extra kan sorteren. Papier/karton, swill, en glas passen niet in de de rest restafvalcontainer. Eveneens betreffende PMD sorteren bezitten we de geschikte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming betreffende ieder afvalstromingen dat binnen ondernemingen ontstaan. Dit afvalstromen mogen vaak afzonderlijk ingezameld worden. Het is beter betreffende de natuur en het geldbeugel.

Wat mag wel er in bedrijfsafval?

Hoe goed je je afvalstoffen ook sorteert, er gaat altijd overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht dit afvalstroompje zo minimaal eventueel te houden en je zal zien dat deze economisch voordelig is. Via afval dus zoveel eventueel te scheiden, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er heel zo weinig eventueel restafval over. Binnen de container werp je reeds het niet niet-recyclebare vuil welke je geen verder kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, PMD en glas horen geen binnen de restafvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van bedrijfsafval verplicht?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen mogelijk eventueel te sorteren. In het Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het streefdoel omschreven producten opnieuw te gebruiken waar dat het kan.

Wat kost een container een rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven prijzen voor de afvalcontainers zijn afhangend van de afvalstroom, de afmeting van de rolcontainer alsook hoe vaak de de rolcontainer geledigd moet geraken. Jij vindt ieder kosten op de tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, glas, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met restafval containers

In iedere onderneming komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons bestel je snel en snel een van de verschillende typen vuilcontainers. Wij leveren hem zonder kosten gedurende 24 uur in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe prijzen zie je direct in het orderproces. Praktisch, want dan kun je direct zien of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te ophalen, reduceer je de massa gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Lees dan even verder. Of koop direct jouw restafval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds juiste ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren rolcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, praktisch als de container op een openbare locatie staat. Je selecteert uit verschillende groottes. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geleegd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de dozijn omvangrijke actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de productie van hernieuwbare kracht. Restafval lijkt dan misschien waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalsector levert maar minstens twintig procent van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metalen er geëxtraheerd die hun pad verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelvormige assen worden ingezet voor het aanvullen of creëren van wegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke materialen uit tijdens de verbrandingsproces die in meer of kleinere mate toch in het natuur komen. Om die reden moeten we volhouden met streven naar zo minimaal verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer Hoogvliet:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We leveren de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische lijst ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Bovendien verhuur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er geen plagen bij het afval kunnen. Tevens kan stank geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te grote container.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het legen van de container als dit slechts halfvol is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren via ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We leveren een passende oplossing voor ieder soort afval en voor elk onderneming. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Ook extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainer Hoogvliet

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het terrein van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is gevormd uit zestal treden.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de volume vuilnis in jouw restafvalcontainer terug te dringen, fase 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over sorteren bij de oorsprong. Want ongemengd gescheiden afvalsoorten worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een circulaire systeem.

Typen en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval verwijdering

De volume voor een algemeen afval container schommelt van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar ertussen. Je kunt kiezen voor een betaalbare plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om in te ramen welke maat het beste bij je past? Haal dan snel contact op met een van onze experts. Door onze vele jaren deskundigheid met afvalmaterialen kennen wij precies wat je vereist hebt. En verlang je een keer een meer lediging of regulier een grootte groter? Dan is dat natuurlijk ook geen probleem!

De prijzen van de bakken variëren per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je verhuurt bij ons altijd tegen de scherpste kosten. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, zoals we bespraken, door zijn milieubelasting. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons precies voor wat je aan toe. In ons simpele bestelsysteem staat overtuigend wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere alternatieve bak aftikt. Wij vinden het belangrijk dat dit transparant is. Hierdoor raak je later niet voor vervelende verrassingen te staan.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainer Hoogvliet

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je beurs, want we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele soorten kartonafval, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes afzonderlijk inzamelen. Je hebt de keuze uit een erg gevarieerd assortiment met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een brede keuze tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren container is geschikt wanneer de containers buitenshuis staan, of vandalisme aan de loer ligt. Kies, afhankelijk van je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier frequent je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan wel 7 maal hergebruikt worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat je document- en papier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor grondstof voor nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan piepers, broden, pasta, dranken, eierschalen, patat, taart, groenten en fruit en melkproducten. Vooral bij horecazaken komen deze afvalsoorten vrij, echter ook in kantoren mag je jouw biologisch afval scheiden. Je spaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk uit meer herbruikbaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls uit plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalstromen in zamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug gevuld. Bovendien ligt het apart houden van je vuilnis ook goed voor het het omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Daardoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden om verse artikelen te maken, je PMD is namelijk één grondstof!

De juiste container voor PMD en Afvalcontainer Hoogvliet

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende afvalcontainer voor jouw PMD. Wij bieden diverse plastic afvalcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis levering en landelijke bereik, heb je binnen 24 uren jouw afvalcontainer bij de gewenste plek staan. Je beslist zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en hoe frequent de afvalcontainer geleegd dient te worden. Op deze manier ken je dus zeker dat je jouw afval altijd kwijt kunt en dat je meewerkt aan een verbeterde milieu via je vuilnis te splitsen. Bestel snel je voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het milieu veel minder als we afvalstoffen hergebruiken. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. De resterende plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (deodorant, lak enzovoort)
 • Pakketten met vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof zit gestopt Afzonderlijk doosjes of verschillend papier
 • Pakket met chemische materialen
 • Glasafval

Des te meer vuilnis jezelf sorteert, hoe beter dat zal zijn voor de milieu en ook je portemonnee. Glas blijkt één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden is. Glasscherven bestaat uit flessen, potten en scherven. Zonder te splitsen pakt het glasafval door het volume en ook gewicht heel veel plaats bij het bedrijfsafval in. Je kan dus flink besparen in jouw afvalkosten. Het is bovendien volledig te recyclen. Daarnaast kost het recyclen veel minder energie dan glaswerk te produceren van nieuwe materialen.

Komt daar op jouw onderneming heel veel glas los, zoals in de sector van de horeca, dan is een container voor glas onmisbaar. Bezit je variërende tijdsperioden qua bezigheden? wij functioneert met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij de aantal bakken makkelijk aanpast.

Het geschikte bak voor glasafval

Koop de beste containers voor jouw glasverval op ons. Je hebt de keuze uit één bak met tweehonderdveertig liter en ook met negenhonderd liters. Er reeds een container voor glas vanaf €13 elke maand en deze wordt gratis geplaatst. Op basis van hoeveelheid afval kies jij hoe frequent wij de container zullen komen legen. wij leveren de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het veel energie voor het het glas om te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter echter één prima grondslag. Er zitten meestal circa 50% oud glazen binnen nieuw glas. Bij de verwerken maken wij onderscheid tussen blank, bruin, groene en bont glas. Ook zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Via het glas te recyclen, kan er bij één heel veel lagere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heb je vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of neem neem verbinding .

Wat is mag wel er zijn bij het de glasverval?

Wel:

Lege glasverval die gefungeerd heeft zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallend kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers dienen beschermd en ook in veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging kan je dus beter goed organiseren. Het afgesloten rolcontainer van ons helpen tijdens een veilig proces voor verzameling en vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb jij honderd procent garantie dat je jouw archief beschermd vernietigt is. Na vernietiging worden het restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat jij je dossiers niet in de papiercontainer wilt gooien. Sommige papieren bezitten geheime gegevens en daarom beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de de gedaante van vertrouwelijk document? Kies voor het archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een gleuf waar het document exact doorheen past. Als de documenten eenmaal binnen de bak zijn, krijgen zij nog bij handen. Onze bestuurder arriveert eens in tijd bij om de container te legen en de documenten plekke te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een gesloten systeem waarin de bak via het vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. Het inhoud wordt daarna direct vernietigd.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop je jouw vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Via de klepje in het deksel kan jij het papieren in de bak gooien. Jij heeft de keuze uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je noden kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je archief niet op het vervoer is, loop je niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van je dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en verwoest.