Afvalcontainer Heeze ✔️ 14 OPVALLENDE FEITEN

Vlug en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook sorteert, er zal telkens overblijvend afval blijven bestaan. Probeer deze stroom van afval zo klein eventueel te behouden en je gaat opmerken dat dit economisch gunstig is. Met vuil zo veel toevallig te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er zo minimaal eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Heeze

Selecteer uit het meest uitgebreide assortiment containers en koop de beste rolcontainer voor je overblijvend afval. Binnen het afvalcontainer gooi je je al het het niet-recyclebare afvalstoffen dat je geen meer kan sorteren. Documenten/karton, swill, en glas passen niet in de container. Tevens voor PMD scheiden hebben wij het juiste rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam voor ieder afvalstromen welke binnen firma’s ontstaan. Dit afvalstromen kunnen dikwijls apart opgehaald zijn. Dat is goed betreffende het milieu leefomgeving en het portemonnee.

Wat is toegestaan er binnen ondernemingsafval?

Hoezo goed je je afval tevens verdeelt, er zal er altijd restvuil aanwezig voorkomen. Poog het stroom van afval heel klein eventueel te behouden en je zal opmerken dat deze geldelijk voordelig is. Door vuil heel zoveel eventueel te verdelen, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er dus zo weinig mogelijk restvuil over. In de rest container werp je al het niet te recyclen afval dat je geen verder kan scheiden. Documenten/karton, swill, PMD en vensterglas thuishoren geen in de de rest container.

Is het verdelen van bedrijfsafval verplicht?

Je blijft verplicht afvalstromingen zoveel eventueel te verdelen. In het landelijk Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel bedoeling beschreven producten opnieuw te benutten waar dat lukt.

Wat kost een container container voor?

De tarieven prijzen voor de containers zijn afhankelijk afhangend van de het afvalstroom, de grootte van afmeting van de afvalcontainer en hoe vaak de container geledigd afvalcontainer geledigd moet worden worden. Jij vindt ieder prijzen op de de.

Welk soort afval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je documenten, glas, swill en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In ieder bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons koop je gemakkelijk en rap een van de verschillende typen rolcontainers. Wij brengen hem kosteloos in een etmaal in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze lage prijzen zie je meteen gedurende het orderproces. Nuttig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te verzamelen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even verder. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd geschikte ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container huren, maar ook gaan voor een ijzeren vuilcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de bak op een publieke plek staat. Je kiest uit verschillende inhoudsmaten. De selectie is aan jou, op basis van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geleegd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf grote moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de productie van groene kracht. Gemengd afval schijnt dan misschien nutteloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie levert maar zowaar een vijfde van de groene stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metalen er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een functionele bestemming. Deze zwarte korrelvormige assen worden toegepast voor het aanvullen of aanleggen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende giftige substanties los in de verbranding die in bepaalde of mindere mate toch in het leefomgeving belanden. Dus moeten we volhouden met streven naar zo minimaal verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer Heeze:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische overzicht ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er geen plagen bij het afval kunnen. Tevens kan stank geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té ruime bak.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak als deze slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen verschaffen zelfs ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren bij ons?

Redenen een container op wielen huren via ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een geschikte uitkomst voor elk soort vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering in 24 u
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainer Heeze

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het gebied van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zes treden.

Hoger op de hiërarchie, hoe duurzamer de behandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de volume afval in jouw gemengd afval container terug te dringen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over verdelen bij de oorsprong. Want puur gescheiden afvalsoorten worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een kringloop systeem.

Categorieën en prijzen ondernemingsafval en gemengd afval verwerking

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je kunt opteren voor een betaalbare synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om naar te schatten die grootte het beste bij je aansluit? Neem dan snel verbinding op met een van onze experts. Met onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten weten wij juist wat je nodig hebt. En verlang je eenmalig een extra leegmaken of standaard een grootte ruimer? Dan is dat uiteraard ook geen enkel issue!

De kosten van de containers wisselen per afvalcategorie, grondstof en capaciteit. Je huurt bij ons telkens tegen de scherpste prijzen. Restafval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, zoals we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkigerwijs zie je bij ons juist waar je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelmethode staat overtuigend wat je voor een algemeen afval container of een andere bak neerlegt. Wij beschouwen het cruciaal dat deze informatie transparant is. Op deze manier ben je later geen voor nare verrassingen te zitten.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalcontainer Heeze

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes afzonderlijk verzamelen. Je hebt de optie tussen een erg gevarieerd assortiment met containers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vernieling aan de loer staat. Kies, afhankelijk van je nood, de meest gepaste grootte. Vervolgens beslis je hoe frequent je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Document kan wel 7 keer hergebruikt worden. Tevens in je beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat jouw papier- en karton in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet als basis tot nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij piepers, brood, pasta, drankjes, eierschalen, patat, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecazaken komen deze soorten afvalstromen vrij, maar ook in kantoor mag je je organisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit extra herbruikbaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaande een groot deel uit ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalsoorten in verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Daarnaast ligt het apart houden uit uw vuilnis ook beter voor het milieu. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden om nieuwe producten te maken, jouw PMD is immers één basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Afvalcontainer Heeze

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte rolcontainer voor het je PMD. We leveren diverse kunststof rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis levering en nationale dekking, heeft je in 24 uren je container bij de verlangde locatie geplaatst. Je beslist zelfstandig de gewenste capaciteit en hoe frequent de afvalcontainer geleegd dient te worden. Op deze manier weet je dus zeker dat je jouw vuilnis altijd kwijt kan en waar je bijdraagt voor een verbeterde milieu door jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, omdat wij belasten het milieu veel als wij afval hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en gomballen) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek etc.)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, lak enz.)
 • Pakketten met of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal is gestopt Afzonderlijk karton ofwel verschillend document
 • Pakket inclusief van chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe meer afval jezelf sorteert, des te goed dat zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en jouw portemonnee. Glas blijkt één van de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om scheiden is. Glasverval bestaan van flesjes, potjes en scherven. Zonder te scheiden pakt het vanwege het ruimte en ook gewicht heel veel ruimte in het afval van het bedrijf op. Je kan daarom heel besparen in je kosten voor afval. Het is ook bovendien volledig te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het heel veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk te maken uit verse grondstoffen.

Komt daar op je bedrijf heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de horeca, dan is één container voor glas onmisbaar. Bezit jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons werkt samen met aanpasbare overeenkomsten omdat jij het aantal bakken makkelijk aanpast.

Het geschikte bak voor het glasafval

Bestel de beste containers voor het jouw glasafval bij ons. Je heeft de selectie uit een container van tweehonderdveertig liter en van negenhonderd liters. Er is reeds één container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en dit worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kiest je op welke manier vaak wij het bak zullen komen ledigen. ons biedt het meest voordelige service.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het kost heel veel energie om glas te produceren uit nieuwe materialen. Glasafval is echter een goede grondslag. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuw glazen. Tijdens het bewerken maken wij onderscheid onder wit, bruine, groen en bont glazen. Ook zijn kurken en deksels verwijderd. Via glas te hergebruiken, kunnen er op een heel veel kleinere temperatuur glazen gemaakt worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heeft jij vragen? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat mag wel er bij het het glasafval?

Wel:

Leeg glasafval dat gefungeerd had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallen kruikjes, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend binnen vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief moet beschermd en op veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou je daarom beter uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces voor inzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Papieren worden discreet vervoerd. Op deze manier heeft je 100% zekerheid dat je jouw archief beschermd vernietigt zijn. Na de vernietiging zullen de restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je je jouw archief niet wil in de de papierbak wil gooien. Enkele documenten bevatten geheime informatie en kunnen kunnen dus beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in de het gedaante van vertrouwelijk document? Kies voor het archiefvernietiging van ons U. Je krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze container bevat een spleet waarin het papier precies doorheen . Als de papieren al binnen de bak zijn, krijgen niemand zij meer in . Onze bestuurder komt eenmaal in tijdstip langs om het bak te ledigen en de documenten plekke vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarbij het container door de truck zelf is opgetild en geopend. De inhoud zal daarna direct vernielt.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij je geheime papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klep in het deksel kan je het documenten in de container werpen. Jij heeft de keuze van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je behoefte kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je archief niet op transport gaat, loopt je niet risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van je dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt ingezameld en vernietigd.