Afvalcontainer Groningen ☑️ 14 VREEMDE HACKS

Vlug en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afval ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Probeer het afvalstroompje zo klein mogelijk te houden en je zult opmerken dat het financieel gunstig is. Met afval dus veel eventueel te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er zo zo weinig mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Groningen

Selecteer uit de meest uitgebreide gamma rolcontainers en koop de beste container geschikt voor je restafval. Binnen de afvalcontainer werp je al het de niet-recyclebare afvalstoffen die je niet verder extra kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, en ruiten passen niet in de restafvalcontainer. Eveneens betreffende PMD scheiden hebben we de correcte container.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming voor elke afvalstromingen die in bedrijven vrijkomen. Die stromen kunnen dikwijls afzonderlijk verzameld worden. Dat is beter aangaande het milieu en het geldbeugel.

Wat mag wel er in de ondernemingsafval?

Op welke manier goed je je vuil ook scheidt, er gaat telkens restafval voortdurend voorkomen. Poog dit afvalstroom dus minimaal mogelijk te behouden en je zult zien dat deze geldelijk voordelig is. Met afvalstoffen dus mogelijk mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er heel zo weinig eventueel restafval over. Binnen de rest restafvalcontainer gooi je je al het niet onrecyclebare afval welke je niet verder verder kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, PMD en ruiten passen geen binnen de rest afvalcontainer.

Is scheiden verdelen van zakelijk afval verplicht?

Je blijft verplicht afvalstromingen zoveel toevallig te sorteren. Binnen het landelijk Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het doel doel omschreven producten opnieuw te gebruiken waar het lukt.

Wat kost een container een container voor afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven kosten voor rolcontainers zijn afhangend van de afvalstroompje, de grootte van grootte van afvalcontainer alsook hoevaak de rolcontainer geledigd dient worden. Je vindt je alle tarieven op de.

Welk aard restafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je karton, ruiten, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In elke onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons koop je gemakkelijk en snel een van de vele soorten rolcontainers. Wij leveren hem kosteloos binnen een etmaal in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe prijzen zie je gelijk gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te verzamelen, verminder je de aantal gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Doorlees dan even voort. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos passende inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook gaan voor een metalen vuilcontainer. Een stalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, handig als de vat op een publieke plek staat. Je kiest uit diverse groottes. De keuze is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) ontdaan moeten worden. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf omvangrijke actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de generatie van duurzame energie. Algemeen afval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalsector levert maar liefst twintig procent van de groene energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaalresten er uitgehaald die hun route voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelige assen worden ingezet voor het ophogen of aanleggen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke materialen uit tijdens de verbrandingsproces die in minstens of mindere mate toch in het natuur terecht komen. Dus moeten we volhouden met streven naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer Groningen:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze handige lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té ruime bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de container als deze maar halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een passende oplossing voor elk soort afval en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainer Groningen

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 stappen.

Hoger op de ladder, hoe ecologischer de afhandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw restafvalcontainer te verminderen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over verdelen bij de afkomst. Want zuiver aparte afvalstromen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Categorieën en kosten ondernemingsafval en gemengd afval verwerking

De volume voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je mag opteren voor een gunstige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om naar te bepalen welke maat het beste bij je past? Pak dan gauw contact op met één van onze experts. Met onze vele jaren deskundigheid met afvalsoorten begrijpen wij exact wat je benodigd hebt. En wil je eenmalig een meer leegmaken of standaard een formaat grotere? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel probleem!

De kosten van de rolcontainers verschillen per afvalsoort, grondstof en volume. Je huurt bij ons altijd tegen de meest voordelige prijzen. Gemengd afval is een van de duurdere afvalsoorten. Dit voortvloeit, gelijk we noemden, door haar milieu-impact. Gelukkigerwijs zie je bij ons exact waarvoor je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelproces staat vermeld overtuigend wat je voor een algemeen afval container of een andere verschillende rolcontainer aftikt. Wij beschouwen het cruciaal dat deze informatie duidelijk is. Hierdoor raak je naderhand niet voor onaangename onthullingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalcontainer Groningen

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele soorten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes gescheiden verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een heel uitgebreid assortiment van afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast wanneer de containers buitenshuis staan, of vandalisme aan de horizon staat. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan wel zeven keer gerecycled worden. Tevens in jouw beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat je document- en karton in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet voor grondstof tot nieuwe producten. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, frites, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Met name op horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter ook op kantoren mag je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van extra recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaat een groot deel van bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalstromen te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug vol. Bovendien is het apart houden uit uw vuilnis ook goed voor het het milieu. PMD mag immers gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden voor verse producten te produceren, jouw PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Afvalcontainer Groningen

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren diverse kunststof rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heb je binnen 24 uur jouw container bij de gewenste locatie geplaatst. U bepaalt zelf de verlangde capaciteit en hoe frequent de container geleegd dient te zijn. Zo ken je dus zeker waar je je vuilnis altijd weg kan en waar je bijdraagt aan een verbeterde omgeving via je afval te splitsen. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, want we belasten het milieu veel als wij afval hergebruiken. Uit jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stijf) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Boodschappentas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waar ander materiaal is gestopt Afzonderlijk doosjes of ander papier
 • Pakket inclusief van chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis je sorteert, hoe beter dat het zal zijn ten behoeve van de milieu en je geldbeurs. Glaswerk blijkt een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te scheiden is. Glasscherven bestaat van flessen, potjes en glasscherven. Zonder het om splitsen pakt het door de volume en massa heel veel ruimte in het afval van het bedrijf op. Je kan dus flink besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is bovendien compleet om te recyclen. Ook verbruikt het heel veel kleiner energie dan glaswerk te maken van nieuwe materialen.

Ontstaat er op je bedrijf heel veel glas vrij, zoals in de horeca, dan is is één container voor glas onmisbaar. Bezit je variërende tijdsperioden qua drukte? wij functioneert met aanpasbare overeenkomsten waardoor je het nummer bakken makkelijk verandert.

Het geschikte container voor het glas restafval

Koop de meest geschikte bakken voor jouw glasafval bij onze dienst. Je hebt de keuze uit selectie van een container van tweehonderdveertig liters en ook met 900 liters. Er is is al één container voor glas startend bij €13 per maand en dit worden gratis neergezet. Afhankelijk van de de afval kies jij hoe vaak ons de bak komen legen. wij biedt het meest voordelige service.

Zo worden het glas bewerkt

Het kost veel energie om glas om te produceren uit verse materialen. Glasverval is echter daarentegen een prima grondslag. Er zit meestal circa 50% oudere glas binnen nieuw glas. Tijdens de bewerken doen wij verschil onder wit, bruine, groene en ook gemengd glazen. Daarnaast zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kunnen er zijn bij één veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk de frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat is mag wel er zijn bij het de glasafval?

Wel:

Leeg glasafval die gefungeerd heeft zoals verpakking

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk etc. n Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend onder vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief moet veilig en ook op een veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan jij daarom beter uitstekend regelen. Het gesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen tijdens een veilig proces van verzameling en ook vernietiging van archief. Vertrouwelijk en beschermd. Papieren zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heeft je 100% zekerheid dat je jouw archief beschermd vernietigd is. Na de vernietiging worden het restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je jij jouw dossiers niet in de de papiercontainer wilt werpen. Sommige documenten bezitten geheime gegevens en dus beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft je frequent veel vuil in de het vorm van vertrouwelijk papier? Kies voor dossiervernietiging van onze dienst . U krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft één spleet waar het document exact doorheen . Wanneer het papieren al binnen het bak zitten, krijgt ze nog in handen. Onze chauffeur komt eenmaal in tijd langs voor de container te legen en het papier plaats te vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarin het container via de vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. De inhoud zal vervolgens direct vernietigd.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging stop je jouw geheime documenten veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Door het klep in het deksel kun jij de papieren in het bak gooien. Je hebt de selectie uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw dossier niet op het vervoer is, loop je niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.