Afvalcontainer Covik ✔️ 5 VERBAZENDE ZAKEN

Gauw en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook scheidt, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Probeer dit afvalstroom heel beperkt mogelijk te bewaren en je zult opmerken dat dit geldelijk gunstig is. Via afval heel mogelijk eventueel te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er zo minimaal toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Covik

Kies uit van de meest uitgebreide gamma rolcontainers en bestel het meest geschikte rolcontainer geschikt voor je restvuil. Binnen de container werp je al de onrecyclebare afval dat je niet verder kan scheiden. Karton/karton, swill, en vensterglas passen geen in de rest afvalcontainer. Eveneens omtrent PMD verdelen hebben wij de juiste geschikte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming voor elke afvalstromingen die binnen bedrijven vrijkomen. Deze stromen kunnen dikwijls afzonderlijk opgehaald geraken. Dit is verbeterd voor het natuur en de portemonnee portemonnee.

Wat moet er binnen ondernemingsafval?

Hoezo goed je je afval ook scheidt, er gaat telkens restafval voortdurend zijn. Probeer dit afvalstroom dus minimaal eventueel te bewaren en je zal opmerken dat deze geldelijk gunstig is. Door afvalstoffen dus veel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er dus min mogelijk overblijvend afval over. In de container werp je al het het niet niet te recyclen vuil die je niet verder extra kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, PMD en glas thuishoren niet in de de rest restafvalcontainer.

Is het sorteren van zakelijk afval noodzakelijk?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. In het Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het streefdoel omschreven artikelen nogmaals te gebruiken indien het kan.

Wat kost een container een container voor container voor bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten voor afvalcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van het afvalstroompje, de grootte van rolcontainer en hoevaak de container geledigd moet worden. Je vindt elke tarieven op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je documenten, ruiten, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met restafval containers

In ieder bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de vele soorten afvalcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten in een etmaal in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze lage tarieven zie je direct tijdens het orderproces. Praktisch, want dan kun je direct observeren of je nog kunt besparen met een restafval container. Algemeen afval is wegens zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te ophalen, verklein je de aantal restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even verder. Of neem direct jouw restafval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd juiste verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook kiezen voor een metalen rolcontainer. Een metalen rolcontainer is hufterproof en brandveilig, nuttig als de bak op een publieke plaats staat. Je selecteert uit diverse groottes. De beslissing is aan jou, op basis van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geleegd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf grote hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de productie van groene stroom. Algemeen afval lijkt dan eventueel zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalbranche produceert maar liefst 20% van de duurzame energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metalen er verwijderd die hun pad vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelachtige resten worden toegepast voor het ophogen of creëren van wegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei giftige substanties vrij tijdens de verbranden die in meer of geringere mate echter in het leefomgeving terecht komen. Daarom moeten we blijven zoeken naar zo minimaal verbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Afvalcontainer Covik:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze praktische overzicht ontdek je snel de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis installatie van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er niet plagen bij het afval kunnen. Ook kan stank niet ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té ruime bak.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak als dit slechts halfvol is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Redenen een rolcontainer verhuren via ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor ieder soort afval en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainer Covik

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zes stappen.

Hoger op de hiërarchie, hoe duurzamer de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de volume vuilnis in jouw restafvalcontainer terug te dringen, fase 1. Dit doen wij door te adviseren over scheiden bij de oorsprong. Want zuiver aparte afvalmaterialen worden zoveel als kan hergebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Fase 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Typen en kosten zakelijk afval en algemeen afval verwijdering

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieerd van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en alles daar tussendoor. Je kunt selecteren voor een gunstige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om in te ramen wat maat het goed bij je past? Neem dan gauw verbinding op met één van onze deskundigen. Met onze vele jaren deskundigheid met afvalstromen begrijpen wij exact wat je vereist hebt. En wil je eenmalig een extra leegmaken of standaard een formaat ruimer? Dan is dat natuurlijk ook geen probleem!

De tarieven van de rolcontainers wisselen per afvalcategorie, materiaal en capaciteit. Je least bij ons altijd tegen de scherpste kosten. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit komt, gelijk we bedoelden, door haar effect op het milieu. Gelukkig genoeg vind je bij ons precies waar je te maken hebt. In ons simpele bestelproces staat duidelijk wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een alternatieve bak betaalt. Wij achten het essentieel dat deze informatie duidelijk is. Zo kom je later geen voor onaangename ontdekkingen te zitten.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainer Covik

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele typen papier, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk apart inzamelen. Je hebt de keuze tussen een zeer divers aanbod van containers tussen 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Karton

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een brede keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast wanneer de containers buiten geplaatst zijn, of vandalisme op de horizon ligt. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je op welke manier vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan wel 7 maal hergebruikt worden. Ook in je beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort apart inzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat je document- en papier op de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet als basis voor nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze afvalsoorten beschikbaar, echter ook op kantoren mag je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit extra herbruikbaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaat één omvangrijk deel van bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalstromen te te zamelen, geraken je containers minder snel vol. Bovendien is het scheiden van uw vuilnis ook goed voor het omgeving. PMD kan immers hergebruikt worden. Daardoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe producten te maken, je PMD wordt immers een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Afvalcontainer Covik

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een passende afvalcontainer voor het je PMD. Wij bieden verschillende kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze levering en nationale dekking, heb je binnen 24 uur je container op de gewenste locatie geplaatst. Je bepaalt zelf het verlangde capaciteit en hoe frequent de container geleegd moet te worden. Op deze manier ken je dus vast waar je jouw vuilnis altijd weg kan en waar je meewerkt aan een verbeterde milieu via jouw afval te splitsen. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, omdat we belasten het omgeving veel indien wij afval hergebruiken. Van jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna gerecycled te worden. De overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook kauwgom) (Hard) kunststof waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal zit gestopt Los doosjes of ander document
 • Pakket inclusief van chemische materialen
 • Glasscherven

Des te meer vuilnis je scheidt, hoe beter dat het is voor het milieu en je portemonnee. Glaswerk blijkt één van de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te scheiden is. Glasverval bestaat uit flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder het te splitsen pakt het door de volume en ook massa veel ruimte in het afval van het bedrijf op. Je kunt dus heel uit besparen op jouw afvalkosten. Het is ook tevens compleet om te hergebruiken. Daarnaast kost het veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk te produceren van nieuwe materialen.

Komt daar bij jouw bedrijf veel glas vrij, zoals in de horeca, dan is is één container voor glas onmisbaar. Heb je wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons functioneert samen met aanpasbare contracten waardoor je de nummer bakken makkelijk aanpast.

Het geschikte container voor het glas restafval

Koop het beste bakken voor het jouw glasverval op ons. Jij hebt de keuze van een container met tweehonderdveertig liters en ook van negenhonderd liters. Er reeds een glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en deze wordt kosteloos geplaatst. Op basis van de glasafval kiest je op welke manier frequent ons de container zullen komen ledigen. ons biedt de voordeligste service.

Zo wordt glas bewerkt

Het kost veel kracht voor het het glas om te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter een prima basis. Daar zit gewoonlijk circa 50% oud glas in nieuwe glazen. Tijdens het bewerken maken we verschil tussen wit, bruine, groen en ook bont glazen. Daarnaast zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kan er bij één veel lagere warmte glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces dus. Heeft je vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of neem contact op.

Wat is mag wel er bij het het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gediend had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallend kruikjes, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet beschermd en ook op veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging kan jij daarom best uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainers van ons ons helpen tijdens een veilig proces voor inzameling en vernieling van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft jij 100% garantie dat je archief beschermd vernietigd zijn. Na vernietiging zullen de restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je dossiers niet wil in de het papierbak wil werpen. Sommige papieren bevatten geheime gegevens en kunnen kunnen daarom beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote aantallen dossiers is echter echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij frequent veel vuil in het gedaante van geheim document? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze container bevat een spleet waarin het document exact erin . Wanneer het documenten al in het bak zitten, krijgen zij nog bij handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal de tijd bij voor het container ledigen en het documenten plaats vernietigen in onze truck. Eveneens dit werkt middels een gesloten mechanisme waarin het bak door het truck zelf is opgetild en geopend. De inhoud wordt daarna meteen vernielt.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij je geheime documenten veilig in de afgesloten containers op wielen van ons. Via het klepje in het deksel kan jij de papieren in de container gooien. Je heeft de selectie van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Doordat je dossier niet op het vervoer is, loopt je niet gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en vernietigd.