Afvalcontainer Chip 140 Of 240 L Gemeente Losser ➡️ 13 MAKKELIJKE GEHEIMEN

Gauw en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook scheidt, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Tracht dit stroom van afval zo minimaal toevallig te behouden en je zult opmerken dat deze economisch voordeelgevend is. Door vuil zo veel eventueel te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er heel zo weinig toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Chip 140 Of 240 L Gemeente Losser

Kies uit bij het meest uitgebreide assortiment afvalcontainers en koop het meest geschikte afvalcontainer voor je je restvuil. In de de rest restafvalcontainer gooi je je reeds het niet te recyclen afvalstoffen dat je niet meer kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, en vensterglas horen geen in de restafvalcontainer. Tevens betreffende PMD sorteren beschikken we de juiste correcte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam voor ieder afvalstromen dat bij ondernemingen ontstaan. Die afvalstromen zouden dikwijls apart opgehaald worden. Dat is verbeterd betreffende het milieu milieu en het geldbeugel.

Wat moet er binnen ondernemingsafval?

Hoezo prima je je vuil eveneens sorteert, er zal er telkens overblijvend afval blijven voorkomen. Tracht dit afvalstroompje dus klein toevallig te bewaren en je gaat opmerken dat dit financieel voordeelgevend is. Door vuil heel zoveel mogelijk te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er zo zo weinig toevallig overblijvend afval over. In het afvalcontainer gooi je je reeds het niet niet-recyclebare afvalstoffen dat je niet verder kan scheiden. Papier/karton, swill, PMD en vensterglas passen geen binnen het restafvalcontainer.

Is het scheiden van zakelijk afval noodzakelijk?

Je bent gedwongen afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. In het landelijk Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel de doel vermeld artikelen opnieuw te benutten indien het kan.

Wat kost een container een container voor container voor?

De prijzen voor de rolcontainers afhankelijk hangt af van de afvalstroom het stroom van afval, de omvang van afvalcontainer alsook hoe vaak de de container afvalcontainer geleegd dient zijn. Je ontdekt elke tarieven op de tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je documenten, vensters, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In ieder organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons koop je eenvoudig en vlug een van de verschillende soorten rolcontainers. Wij leveren hem gratis binnen 24 uur in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe prijzen zie je meteen gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te zamelen, reduceer je de massa algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Lees dan even door. Of bestel direct jouw restafval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container huren, maar ook gaan voor een stalen afvalcontainer. Een stalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, handig als de bak op een publieke locatie staat. Je kiest uit verschillende volumematen. De selectie is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) ontdaan moeten zijn. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de 12 omvangrijke hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de generatie van duurzame energie. Restafval klinkt dan eventueel zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalindustrie produceert maar liefst twintig procent van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metalen er geëxtraheerd die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een bruikbare bestemming. Deze donkere korrelvormige slakken worden ingezet voor het aanvullen of bouwen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende schadelijke substanties los tijdens de verbranding die in minstens of mindere mate toch in het natuur belanden. Om die reden moeten we volhouden met streven naar zo minimaal verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Afvalcontainer Chip 140 Of 240 L Gemeente Losser:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De containers dichten goed af zodat er geen ongedierte bij het afval kan. Ook kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te grote bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer deze slechts halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren via ons? Omdat wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een geschikte oplossing voor elk soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainer Chip 140 Of 240 L Gemeente Losser

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het gebied van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is samengesteld uit 6 niveaus.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe duurzamer de afhandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de massa afval in jouw algemeen afval container te verminderen, etappe 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over sorteren bij de oorsprong. Want zuiver afzonderlijke afvalsoorten worden zo veel als mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een circulaire maatschappij.

Typen en tarieven zakelijk afval en gemengd afval beheer

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je kunt opteren voor een voordelige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om naar te schatten die grootte het goed bij je aansluit? Haal dan gauw verbinding op met een van onze specialisten. Dankzij onze langdurige kennis met afvalsoorten weten wij precies wat je benodigd hebt. En wens je een keer een extra leegmaken of regulier een grootte ruimer? Dan is deze uiteraard ook geen enkel issue!

De tarieven van de rolcontainers wisselen per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je least bij ons steeds tegen de laagste tarieven. Restafval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit komt, zoals we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkig zie je bij ons precies waarvoor je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelmethode staat vermeld duidelijk wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere container neerlegt. Wij beschouwen het belangrijk dat deze informatie transparant is. Op deze manier kom je later geen voor onaangename ontdekkingen te zitten.

Hoe hou je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainer Chip 140 Of 240 L Gemeente Losser

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de optie uit een heel gevarieerd assortiment van afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een brede selectie tussen plastic en metalen containers. Een metalen afvalcontainer is geschikt als de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de horizon staat. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Papier kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Tevens in je portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat je papier- en karton in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en ingezet voor basis tot nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschalen, patat, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, echter ook in kantoren mag je jouw organisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit meer recyclebaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat één groot gedeelte uit bedrijfsafval vaak van kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalsoorten in te zamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug vol. Daarnaast ligt het scheiden van je afval tevens beter voor de omgeving. PMD mag immers gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te maken, je PMD is immers een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Afvalcontainer Chip 140 Of 240 L Gemeente Losser

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende afvalcontainer voor je PMD. We bieden verschillende plastic rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis bezorging en nationale dekking, heeft je in 24 uren jouw container bij de gewenste locatie geplaatst. U bepaalt zelf het gewenste inhoudsmaat en hoe vaak de afvalcontainer geledigd moet te zijn. Op deze manier weet je daarom vast dat je je afval altijd weg kan en dat je meewerkt aan een beter omgeving via je vuilnis te scheiden. Bestel snel je voordelige container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, want wij belasten het omgeving veel minder indien wij afval recycleren. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. De overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laagje binnenin (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) kunststof zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Shopper draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, verf etc)
 • Pakketten met vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend stof is gestopt Afzonderlijk karton ofwel ander papier
 • Verpakking met van chemische materialen
 • Glasverval

Des te veel vuilnis jezelf sorteert, des te beter dat zal zijn voor het milieu en jouw portemonnee. Glas blijkt één van de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om splitsen is. Glasafval bestaan uit flessen, potjes en ook scherven. Zonder het om scheiden pakt het glasafval door de volume en massa veel plaats in de afval van het bedrijf in. Jij kunt dus heel besparen op je kosten voor afval. Het glas is ook bovendien volledig om te recyclen. Ook kost het veel minder energie dan glaswerk te produceren van nieuwe grondstoffen.

Komt er op je onderneming veel glas vrij, zoals bij de horecabedrijven, dan is één container voor glas onmisbaar. Bezit je wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij werkt met aanpasbare contracten omdat je het aantal bakken eenvoudig aanpast.

Het juiste bak voor het glasafval

Koop de meest geschikte bakken voor het je glasverval op ons. Je heeft de keuze uit keuze van één container met tweehonderdveertig liters en van 900 liter. Er is reeds een container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en dit wordt gratis geplaatst. Op basis van de de afval kiest je op welke manier frequent wij het bak zullen komen ledigen. wij leveren de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt glas verwerkt

Het kost heel veel energie om het glas te maken van verse materialen. Glasverval is echter één prima grondslag. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oudere glas in nieuwe glazen. Tijdens de bewerken maken wij onderscheid tussen blank, bruin, groene en ook gemengd glazen. Daarnaast zijn kurken en ook deksels verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er bij een veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces . Heeft je vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem verbinding .

Wat is mag wel er zijn bij de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Daaronder vallen kruiken, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend binnen vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en in een veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou je daarom beter goed regelen. Het afgesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen bij een beschermd proces voor inzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Discreet en beschermd. Documenten worden discreet getransporteerd. Op deze manier heeft je honderd procent garantie dat je archief veilig vernietigt is. Na de vernieling worden het restproducten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je je archief niet in de de papiercontainer wilt werpen. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus best vernietigd . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb jij frequent een grote hoeveelheid vuil in de vorm van geheim document? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft een gleuf waarin het document exact erin past. Als de documenten al binnen het container zijn, krijgen zij meer bij . Onze chauffeur komt eens de zoveel tijdstip bij om de bak ledigen en de documenten ter plaats vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een afgesloten systeem waarin de container via het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De inhoud wordt daarna direct vernielt.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij je geheime documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Via de klep in de deksel kan je de papieren in het bak werpen. Jij hebt de keuze uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier niet op het vervoer is, loopt jij niet gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden ingezameld en verwoest.