Afvalcontainer Centrum.Deurne ➡️ 9 SNELLE GEHEIMEN

Gauw en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal altijd restafval voortdurend bestaan. Probeer het afvalstroom heel klein toevallig te behouden en je gaat opmerken dat het financieel gunstig is. Met afval heel zoveel mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er heel minimaal eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Centrum.Deurne

Kies uit uit het ruimste gamma rolcontainers en bestel de beste afvalcontainer geschikt voor je overblijvend afval. Binnen de rest restafvalcontainer werp je al het niet niet-recyclebare vuil welke je geen meer kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, en glas passen niet thuis binnen het afvalcontainer. Ook betreffende PMD scheiden hebben ons het correcte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam betreffende alle afvalstromingen dat bij ondernemingen ontstaan. Deze afvalstromen zouden vaak gescheiden ingezameld geraken. Het is goed betreffende het milieu en de portemonnee portemonnee.

Wat mag wel er in de ondernemingsafval?

Hoe prima je je vuil ook scheidt, er zal altijd restvuil aanwezig zijn. Tracht dit afvalstroom heel klein toevallig te houden en je zal opmerken dat dit geldelijk gunstig is. Met afval heel zoveel mogelijk te verdelen, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er zo min toevallig restafval over. In de rest restafvalcontainer werp je al de niet-recyclebare afvalstoffen welke je geen verder kan sorteren. Documenten/karton, swill, PMD en ruiten passen geen binnen de rest container.

Is het scheiden sorteren van bedrijfsafval gedwongen?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen mogelijk toevallig te sorteren. In de het Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het de doel vermeld producten nogmaals te benutten als het kan.

Wat kost een container afvalcontainer voor?

De tarieven prijzen van afvalcontainers afhankelijk afhankelijk van de de afvalstroom afvalstroom, de grootte van container alsook hoe vaak de de container rolcontainer geledigd dient zijn. Je vindt je ieder tarieven op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je papier, vensters, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In elke organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de vele typen afvalcontainers. Wij brengen hem gratis gedurende 24 uur in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze lage prijzen zie je gelijk tijdens het aankoopproces. Handig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt economiseren met een restafval container. Restafval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te zamelen, reduceer je de aantal restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Doorlees dan even door. Of neem direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je altijd geschikte verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook gaan voor een ijzeren vuilcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, nuttig als de vat op een openbare locatie staat. Je selecteert uit diverse inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geledigd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de twaalf grote actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de productie van groene kracht. Gemengd afval lijkt dan misschien zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalindustrie voorbrengt maar minstens twintig procent van de groene energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metalen er verwijderd die hun weg vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een nuttige bestemming. Deze gitzwarte korrelvormige assen worden toegepast voor het ophogen of aanleggen van straten. Jammer genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke materialen los in de verbranding die in minstens of kleinere mate toch in het milieu terecht komen. Om die reden moeten we doorgaan met zoeken naar zo minimaal verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer Centrum.Deurne:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige lijst ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De bakken sluiten goed af zodat er niet plagen bij het afval kan. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té grote bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig is
Het is zonde om te betalen voor het legen van de container als dit maar halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren bij ons?

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor ieder soort afval en voor ieder bedrijf. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainer Centrum.Deurne

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit 6 stappen.

Hoe hoger op de ladder, hoe duurzamer de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de volume afval in jouw restafvalcontainer terug te dringen, stap 1. Dit doen wij door te raadplegen over sorteren bij de afkomst. Want zuiver afzonderlijke afvalsoorten worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Categorieën en tarieven bedrijfsafval en restafval verwijdering

De volume voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en alles daar ertussen. Je kunt opteren voor een betaalbare synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om bij te schatten welke grootte het beste bij je past? Neem dan gauw verbinding op met een van onze experts. Door onze vele jaren kennis met afvalstromen weten wij precies wat je vereist hebt. En verlang je één keer een meer leegmaken of standaard een grootte grotere? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de containers wisselen per afvalstroom, grondstof en volume. Je least bij ons telkens tegen de meest voordelige tarieven. Gemengd afval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit komt, zoals we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkig vind je bij ons juist waar je aan toe. In ons gemakkelijke bestelsysteem is aangegeven duidelijk wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een alternatieve bak betaalt. Wij beschouwen het essentieel dat dit aspect helder is. Hierdoor ben je achteraf geen voor onaangename ontdekkingen te liggen.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainer Centrum.Deurne

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes apart inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een heel gevarieerd assortiment van containers tussen 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest gepaste rolcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast als de containers buiten staan, of wanneer vernieling aan de loer ligt. Kies, naargelang van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je hoe frequent je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan wel zeven keer gerecycled worden. Ook in jouw beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort apart inzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat je document- en papier in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof tot nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groenten en fruit en melkproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, echter ook in kantoor kunt je jouw organisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van meer herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaande een omvangrijk deel uit ondernemingsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren allemaal bij dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalsoorten te te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel vol. Bovendien ligt het scheiden uit je afval tevens goed voor het de milieu. PMD mag namelijk gerecycled worden. Hierdoor hoeven er geen vers materialen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, je PMD is namelijk een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Afvalcontainer Centrum.Deurne

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende afvalcontainer voor je PMD. We bieden diverse plastic rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze levering en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uren jouw container op het verlangde locatie staan. Je bepaalt zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en hoe vaak het afvalcontainer geleegd moet te worden. Op deze manier ken je dus vast waar je jouw afval steeds weg kan en dat je meewerkt aan een verbeterde omgeving via je afval te scheiden. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het milieu minder als wij afval recycleren. Uit je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om daarna gerecycled te zijn. De resterende kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminiumfolie laag binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) kunststof zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Boodschappentas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, lak etc)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal is geplaatst Los doosjes ofwel verschillend papier
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Hoe meer vuilnis jezelf sorteert, hoe beter dat zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en ook je geldbeurs. Glaswerk is een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te scheiden is. Glasscherven bestaan uit flessen, potjes en glasscherven. Zonder te splitsen pakt het door het ruimte en ook massa veel ruimte in de afval van het bedrijf op. Jij kan daarom flink uit besparen in je afvalkosten. Het glas is ook tevens volledig te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het heel veel minder kracht in vergelijking met glazen om te produceren uit nieuwe materialen.

Ontstaat daar bij je onderneming heel veel glas los, zoals bij de horecabedrijven, dan is één glascontainer onmisbaar. Bezit je variërende periodes qua drukte? wij werkt samen met flexibele overeenkomsten waardoor jij het aantal bakken eenvoudig verandert.

De juiste bak voor het glasafval

Koop de meest geschikte bakken voor het je glasafval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit een bak met 240 liters en met 900 liter. Er is is reeds één glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en deze wordt kosteloos neergezet. Op basis van hoeveelheid glasafval kiest je hoe frequent wij de container zullen komen ledigen. wij leveren het voordeligste dienstverlening.

Zo wordt glas verwerkt

Het kost kost veel kracht om glas om te produceren uit verse materialen. Glasverval is echter daarentegen één prima grondslag. Daar zit gewoonlijk circa 50% oudere glazen in nieuw glazen. Bij het bewerken doen wij verschil tussen wit, bruin, groen en bont glazen. Ook zijn kurken en deksels verwijderd. Door het glas om te recyclen, kan er zijn op een veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heb je vragen? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of neem neem contact op.

Wat mag wel er zijn bij de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen beschermd en in veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je daarom beter uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen bij een veilig proces van inzameling en ook vernieling van dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Zo heb je honderd procent garantie dat jouw dossiers veilig vernietigd is. Na de vernieling zullen de restproducten gerecycled.

Het te begrijpen dat jij je archief niet wil in de de papierbak wil gooien. Sommige papieren bezitten geheime gegevens en dus beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is zeer tijdrovend en omslachtig. Heb jij frequent veel afval in de de vorm van geheim papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze bak heeft een spleet waar het papier exact erin . Wanneer de documenten al binnen het container zitten, krijgt niemand ze nog bij . Onze bestuurder komt eenmaal tijd langs voor het bak ledigen en de papier ter plekke vernielen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een gesloten mechanisme waarbij het bak via het truck zelf wordt opgeheven en geopend. De content wordt daarna direct vernielt.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging deponeer je jouw geheime documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klep in het deksel kun je de documenten in de bak gooien. Je hebt de keuze uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kies jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat je dossier geen op het transport gaat, loopt je niet gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier worden verzameld en vernietigd.