Afvalcontainer Bestellen Lelystad ✔️ 3 LUCRATIEVE HACKS

Gauw en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook scheidt, er zal steeds restvuil aanwezig bestaan. Tracht het stroom van afval zo klein eventueel te houden en je zal merken dat het geldelijk gunstig is. Via afvalstoffen heel mogelijk toevallig te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er zo min mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Bestellen Lelystad

Selecteer bij de meest uitgebreide aanbod afvalcontainers en bestel de beste meest geschikte afvalcontainer voor je restafval. In de restafvalcontainer gooi je al het de niet-recyclebare afval die je niet extra kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, en vensterglas thuishoren geen in de het afvalcontainer. Ook betreffende PMD sorteren beschikken we het correcte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de naam aangaande ieder afvalstromen dat bij ondernemingen vrijkomen. Deze stromingen mogen dikwijls gescheiden verzameld geraken. Dit is beter betreffende het milieu natuur en het geldtas.

Wat kan er in de ondernemingsafval?

Op welke manier prima je je afval ook sorteert, er zal steeds restafval voortdurend zijn. Tracht het stroom van afval zo beperkt mogelijk te houden en je gaat merken dat het geldelijk voordeelgevend is. Met vuil dus zoveel mogelijk te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er zo minimaal toevallig restvuil over. Binnen het afvalcontainer gooi je je al het het niet niet te recyclen vuil dat je niet verder kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, PMD en glas thuishoren geen binnen de rest container.

Is het verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je bent gedwongen afvalstromen mogelijk mogelijk te verdelen. Binnen de Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het de bedoeling vermeld producten weer te gebruiken waar dat mag.

Wat kost een een container afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De prijzen voor containers zijn afhankelijk afhangend van de stroom van afval, de afmeting van de afvalcontainer en hoe vaak de container geleegd dient geraken. Je vindt je alle kosten op de de.

Welk type bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je karton, ruiten, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In elke bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de talloze typen rolcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos in 24 uur in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze scherpe kosten zie je gelijk tijdens het bestelproces. Nuttig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Gemengd afval is door zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te ophalen, verklein je de aantal restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Bekijk dan even voort. Of koop direct jouw restafval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je steeds geschikte ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook kiezen voor een metalen vuilcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, praktisch als de bak op een publieke locatie staat. Je gaat uit verschillende volumematen. De keuze is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geleegd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt gratis bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de dozijn omvangrijke actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de opwekking van groene stroom. Gemengd afval klinkt dan misschien zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalindustrie levert maar minstens 20% van de groene energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaaldeeltjes er verwijderd die hun weg verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een functionele doel. Deze zwarte korrelige resten worden toegepast voor het ophogen of aanleggen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende giftige materialen uit in de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate desondanks in het natuur komen. Om die reden moeten we volhouden met streven naar zo min mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer Bestellen Lelystad:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Bovendien huur je via ons heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor je personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te grote bak.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer deze maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een passende oplossing voor ieder type vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Afvalcontainer Bestellen Lelystad

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit 6 stappen.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de volume rommel in jouw gemengd afval container te verlagen, stap 1. Dit bereiken wij door te adviseren over scheiden bij de oorsprong. Want puur aparte afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een kringloop systeem.

Categorieën en kosten zakelijk afval en algemeen afval verwerking

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je mag selecteren voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om naar te bepalen die maat het perfect bij je past? Neem dan gauw contact op met een van onze experts. Door onze langdurige ervaring met afvalstromen begrijpen wij juist wat je benodigd hebt. En verlang je één keer een extra legen of regulier een grootte ruimer? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De kosten van de containers wisselen per afvalcategorie, stof en literinhoud. Je least bij ons altijd tegen de scherpste prijzen. Gemengd afval is een van de prijzigere afvalstromen. Dit ontstaat, zoals we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons juist voor wat je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelmethode staat duidelijk wat je voor een specifieke gemengd afval container of een andere alternatieve rolcontainer neerlegt. Wij beschouwen het cruciaal dat deze informatie transparant is. Hierdoor ben je later geen voor onaangename verrassingen te zitten.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalcontainer Bestellen Lelystad

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papierafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je hebt de keuze uit een zeer divers aanbod met containers van 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte rolcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een brede selectie tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme op de horizon staat. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Ook in je portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat jouw papier- en papier in de aller doelmatige, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt als basis voor nieuwe producten. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande van organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken komen deze afvalsoorten beschikbaar, maar ook op kantoren kunt je je biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit meer recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk deel uit ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalstromen te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel gevuld. Bovendien is het apart houden uit uw vuilnis tevens beter voor het omgeving. PMD kan immers gerecycled worden. Daardoor moeten er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe producten te produceren, je PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Afvalcontainer Bestellen Lelystad

{service1)

Bij vind je altijd een passende afvalcontainer voor je PMD. We leveren diverse plastic rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heeft je in 24 uur jouw afvalcontainer op de gewenste plek geplaatst. U bepaalt zelf het gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent het container geleegd moet te zijn. Op deze manier weet je dus vast waar je je afval altijd weg kunt en dat je bijdraagt aan een verbeterde milieu door jouw afval te scheiden. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, omdat we belasten het milieu veel minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. Het overgebleven kunststof wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemische symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waar ander stof zit gestopt Afzonderlijk karton of ander document
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Des te meer afval jezelf scheidt, des te beter dat het zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en jouw portemonnee. Glaswerk is één van de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te splitsen is. Glasverval bestaan van flessen, potten en scherven. Zonder te scheiden neemt het door het volume en gewicht veel plaats bij het afval van het bedrijf in. Je kan dus flink uit besparen in je afvalkosten. Het glas is ook bovendien volledig te recyclen. Ook kost het recyclen heel veel minder energie dan glazen te maken uit nieuwe materialen.

Komt er op jouw onderneming heel veel glasafval vrij, zoals bij de horecabedrijven, dan is één glascontainer essentieel. Bezit jij variërende periodes qua drukte? wij functioneert samen met aanpasbare contracten omdat je de aantal containers makkelijk aanpast.

Het juiste bak voor het glasafval

Bestel het beste containers voor het je glasafval bij ons. Je hebt de keuze uit selectie uit één bak van tweehonderdveertig liter en ook met negenhonderd liters. Er is reeds een glascontainer vanaf €13 per maand en deze worden gratis neergezet. Op basis van hoeveelheid glasafval kies je hoe frequent ons de bak komen ledigen. wij leveren de voordeligste service.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het heel veel energie om glas te maken uit verse materialen. Glasafval is echter echter één goede grondslag. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas binnen nieuw glazen. Bij het verwerken doen we onderscheid onder wit, bruin, groene en gemengd glas. Daarnaast zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Via het glas om te recyclen, kunnen er bij een veel kleinere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragenlijst of neem contact op.

Wat is mag wel er bij het de glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Hieronder vallend kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet beschermd en ook in veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou je daarom beter goed regelen. De afgesloten rolcontainer van onze dienst helpen bij een beschermd proces van verzameling en ook vernieling van jouw jouw archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heeft je honderd procent zekerheid dat jouw dossiers beschermd vernietigt zijn. Na vernieling zullen het restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je je jouw archief niet in het papierbak wil werpen. Sommige papieren bevatten geheime informatie en kunnen kunnen daarom beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft je frequent een grote hoeveelheid vuil in het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft een gleuf waarin het papier exact doorheen past. Als de documenten al in het container zitten, krijgt zij meer bij handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal in zoveel tijd bij voor het bak te ledigen en het documenten ter plaats vernielen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten mechanisme waarin de container via de vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het content zal vervolgens direct vernielt.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij je geheime papieren veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Door het klepje in de deksel kun je de documenten in het container werpen. Je heeft de keuze van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kies jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw archief geen op transport is, loop jij niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verzameld en vernietigd.