Afvalcontainer Amsterdam ☑️ 14 SNELLE FEITJES

Vlug en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Probeer deze afvalstroompje dus klein eventueel te behouden en je zal opmerken dat deze financieel voordelig is. Via afval zo zoveel toevallig te scheiden, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er heel minimaal eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Amsterdam

Selecteer uit de ruimste assortiment containers en bestel het beste container voor je je restvuil. Binnen het afvalcontainer gooi je reeds het niet-recyclebare afval die je geen extra kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten passen niet binnen de rest afvalcontainer. Ook betreffende PMD scheiden beschikken ons de geschikte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de naam aangaande ieder afvalstromingen die in bedrijven vrijkomen. Dit stromen zouden vaak gescheiden verzameld worden. Het is beter betreffende de milieu en de portemonnee.

Wat mag wel er binnen bedrijfsafval?

Hoe uitstekend je je vuil tevens scheidt, er zal telkens overblijvend afval blijven zijn. Tracht dit afvalstroom zo minimaal mogelijk te behouden en je zult zien dat deze economisch gunstig is. Door afvalstoffen dus mogelijk mogelijk te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er heel min eventueel overblijvend afval over. In de het afvalcontainer werp je al het niet onrecyclebare vuil welke je geen extra kan verdelen. Papier/karton, swill, PMD en vensterglas horen geen in het afvalcontainer.

Is scheiden sorteren van bedrijfsafval verplicht?

Je bent verplicht afvalstromen mogelijk mogelijk te scheiden. In de het landelijk Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat de bedoeling vermeld producten nogmaals te benutten indien dat het kan.

Wat kost een container afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven tarieven van afvalcontainers afhankelijk afhangend van de afvalstroom de afvalstroom, de omvang van container alsook hoe vaak de container geledigd rolcontainer geledigd moet zijn. Je vindt alle prijzen op de tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je papier, ruiten, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met restafval containers

In iedere organisatie komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons koop je eenvoudig en vlug een van de talloze soorten vuilcontainers. Wij brengen hem zonder kosten in een dag in heel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze lage tarieven zie je gelijk tijdens het orderproces. Nuttig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Gemengd afval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te ophalen, verklein je de massa algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even verder. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos juiste ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container huren, maar ook opteren voor een ijzeren afvalcontainer. Een metalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, praktisch als de container op een publieke plaats staat. Je selecteert uit diverse groottes. De selectie is aan jou, op basis van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geleegd moeten worden. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de 12 ruime hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de productie van duurzame energie. Gemengd afval schijnt dan misschien nutteloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie produceert maar liefst een vijfde van de groene energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metalen er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een bruikbare doel. Deze donkere korrelvormige assen worden toegepast voor het ophogen of creëren van straten. Helaas komen er ook diverse giftige materialen uit gedurende de verbranding die in bepaalde of kleinere mate echter in het natuur belanden. Om die reden moeten we blijven streven naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer Amsterdam:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze conform een afgesproken schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te verwijderen. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te grote bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het legen van de container wanneer deze slechts halfvol is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons?

Waarom een container op wielen huren via onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor ieder type afval en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalcontainer Amsterdam

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zes treden.

Hoger op de ladder, hoe ecologischer de behandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de massa rommel in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te adviseren over verdelen bij de afkomst. Want zuiver aparte afvalsoorten worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een kringloop economie.

Soorten en kosten bedrijfsafval en algemeen afval beheer

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en elk daar tussenin. Je kan opteren voor een voordelige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om bij te schatten die grootte het perfect bij je aansluit? Neem dan even verbinding op met één van onze deskundigen. Door onze vele jaren kennis met afvalsoorten kennen wij exact wat je nodig hebt. En wens je één keer een extra lediging of regulier een formaat grotere? Dan is dat natuurlijk ook geen issue!

De tarieven van de containers wisselen per afvalsoort, stof en volume. Je verhuurt bij ons steeds tegen de scherpste tarieven. Gemengd afval is een van de prijzigere afvalstromen. Dit voortvloeit, zoals we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons juist waarvoor je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelsysteem is aangegeven helder wat je voor een specifieke algemeen afval container of een bepaalde verschillende container aftikt. Wij achten het belangrijk dat deze informatie transparant is. Zo ben je achteraf niet voor nare onthullingen te liggen.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalcontainer Amsterdam

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes afzonderlijk inzamelen. Je hebt de optie tussen een erg uitgebreid aanbod van afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest gepaste rolcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de afvalcontainers buiten staan, of vandalisme aan de loer staat. Kies, naargelang van je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat jouw document- en papier op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt als basis voor nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan piepers, brood, pasta, dranken, eierschalen, frites, taart, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze afvalstromen beschikbaar, echter ook op kantoren kunt je je organisch afval apart houden. Je spaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van extra herbruikbaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk deel van bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen allemaal bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je overige afvalstromen in te verzamelen, zitten je containers minder vlug vol. Daarnaast is het scheiden van uw vuilnis tevens goed voor het milieu. PMD mag namelijk hergebruikt zijn. Hierdoor moeten er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, jouw PMD is namelijk één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Afvalcontainer Amsterdam

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende rolcontainer voor je PMD. Wij bieden diverse plastic rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze levering en nationale dekking, heb je binnen 24 uur jouw container bij het verlangde plek geplaatst. Je bepaalt zelfstandig het gewenste capaciteit en op welke manier frequent het container geleegd dient te zijn. Op deze manier weet je daarom vast waar je jouw vuilnis altijd kwijt kunt en dat je bijdraagt voor een verbeterde milieu door jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, want wij belasten het milieu minder minder als wij afval hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. De resterende plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje binnenin (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en gomballen) (Hard) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Draagtas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal is geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend papier
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Des te veel afval je sorteert, hoe goed dat is voor het milieu en ook jouw geldbeurs. Glaswerk is een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te splitsen zijn. Glasscherven bestaat van flesjes, potjes en ook scherven. Zonder om splitsen pakt het glasafval vanwege de volume en ook gewicht heel veel ruimte in het bedrijfsafval op. Je kan daarom flink uit besparen op jouw afvalkosten. Het is ook bovendien compleet om te recyclen. Daarnaast kost het veel kleiner kracht in vergelijking met glazen om te maken uit verse grondstoffen.

Ontstaat daar op je bedrijf veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is een container voor glas essentieel. Heb je variërende periodes met betrekking tot drukte? ons functioneert samen met flexibele contracten omdat je de nummer bakken eenvoudig verandert.

De geschikte container voor het glas restafval

Koop de meest geschikte containers voor je glasverval op ons. Jij hebt de selectie van één container met tweehonderdveertig liters en ook van negenhonderd liter. Er reeds een glascontainer startend bij €13 per maand en ook deze worden gratis neergezet. Op basis van de de afval kiest je op welke manier frequent ons het bak zullen komen legen. wij leveren de meest voordelige service.

Zo worden het glas bewerkt

Het kost heel veel kracht voor het het glas te maken van verse grondstoffen. Glasverval is echter echter één prima basis. Er zit gewoonlijk circa 50% oudere glas in nieuwe glas. Tijdens het verwerken maken wij verschil tussen blank, bruin, groen en ook gemengd glas. Daarnaast zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Door het glas te recyclen, kan er zijn bij een veel lagere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heb jij vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of neem contact op.

Wat is mag wel er zijn bij de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gediend heeft zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallen jenever kruiken, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallen binnen vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet beschermd en in een veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou je dus best goed organiseren. De gesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces voor inzameling en vernietiging van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb jij honderd procent garantie dat je dossiers beschermd vernietigd zijn. Na de vernietiging worden het restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jij je archief niet in de het papiercontainer wil gooien. Enkele documenten bevatten geheime gegevens en dus best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij frequent veel vuil in de de gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor dossiervernietiging van ons U. U krijgt een gesloten container op wielen.

Deze container heeft een spleet waar het papier exact doorheen . Wanneer de documenten eenmaal binnen de container zijn, krijgen ze nog bij handen. Onze bestuurder komt eens in tijdstip langs om het container te legen en het papier plekke te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarin het bak via de truck zelf wordt opgeheven en geopend. De inhoud zal vervolgens direct vernietigd.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je jouw geheime documenten veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Via de klepje in het deksel kun jij de papieren in de bak gooien. Jij hebt de selectie van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kiest je de gewenst frequentie van lediging. Doordat je archief geen op transport is, loop jij niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en vernietigd.