Afvalcontainer 80 L 🔴 12 SIMPELE ZAKEN

Vlug en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds restvuil voortdurend bestaan. Poog deze stroom van afval dus klein mogelijk te bewaren en je zult opmerken dat het economisch voordelig is. Via vuil heel veel eventueel te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er zo zo weinig eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer 80 L

Kies bij het grootste gamma afvalcontainers en bestel de de ideale rolcontainer voor je je restafval. Binnen het restafvalcontainer werp je al het onrecyclebare vuil dat je geen extra kan verdelen. Documenten/karton, swill, en ruiten passen niet thuis in de de rest container. Tevens voor PMD sorteren bezitten ons het juiste container.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming betreffende alle afvalstromingen welke binnen firma’s vrijkomen. Die stromingen kunnen dikwijls apart opgehaald worden. Dat is verbeterd betreffende het milieu en de geldtas.

Wat moet er in zakelijk afval?

Op welke manier uitstekend je je afval ook scheidt, er zal er telkens overblijvend afval voortdurend zijn. Tracht dit afvalstroom zo klein mogelijk te behouden en je zult merken dat deze financieel gunstig is. Via vuil heel mogelijk mogelijk te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, glas, en swill, blijft er dus minimaal eventueel restvuil over. Binnen de rest afvalcontainer werp je al het het niet te recyclen afvalstoffen dat je niet verder meer kan scheiden. Documenten/karton, swill, PMD en glas passen niet in de de restafvalcontainer.

Is het sorteren van ondernemingsafval gedwongen?

Je wordt gedwongen afvalstromingen zoveel toevallig te sorteren. Binnen het landelijk Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het de streefdoel vermeld goederen weer te gebruiken als dat het lukt.

Wat kost een container een container afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven kosten voor de afvalcontainers zijn hangt af van de de afvalstroom afvalstroom, de omvang van afvalcontainer en hoe vaak de de container container geleegd dient zijn. Je ontdekt elke tarieven op de tarievenpagina.

Welk type afval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je documenten, glas, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In ieder organisatie komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons neem je snel en snel een van de verschillende soorten rolcontainers. Wij brengen hem kosteloos binnen een dag in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze concurrerende tarieven zie je direct tijdens het orderproces. Nuttig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te ophalen, verklein je de aantal restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Bekijk dan even voort. Of koop direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook kiezen voor een stalen afvalcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandbestendig, nuttig als de bak op een openbare plaats staat. Je selecteert uit meerdere volumematen. De selectie is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw container(s) ontdaan moeten geraken. Een gemengd afval container wordt gratis bij neergezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 omvangrijke hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de generatie van duurzame energie. Gemengd afval lijkt dan wellicht zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalindustrie voorbrengt maar minstens een vijfde van de duurzame energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metalen er verwijderd die hun weg vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze donkere korrelachtige assen worden ingezet voor het ophogen of creëren van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook diverse giftige substanties uit gedurende de verbranden die in bepaalde of geringere mate desondanks in het leefomgeving komen. Dus moeten we blijven streven naar zo minimaal verbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Afvalcontainer 80 L:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té grote bak.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer deze maar halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren via ons?

Waarom een rolcontainer verhuren via ons? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Afvalcontainer 80 L

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zestal treden.

Naarmate je hoger op de orde, hoe ecologischer de afhandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid rommel in jouw restafvalcontainer terug te dringen, fase 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over verdelen bij de bron. Want ongemengd afzonderlijke afvalsoorten worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Soorten en kosten bedrijfsafval en algemeen afval verwerking

De capaciteit voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je mag kiezen voor een voordelige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om in te bepalen die grootte het goed bij je past? Neem dan gauw aansluiting op met een van onze specialisten. Door onze jarenlange kennis met afvalmaterialen kennen wij precies wat je benodigd hebt. En verlang je één keer een aanvullend lediging of gewoonlijk een grootte grotere? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De kosten van de rolcontainers wisselen per afvalcategorie, stof en literinhoud. Je least bij ons steeds tegen de meest voordelige kosten. Restafval is één van de duurdere afvalstromen. Dit ontstaat, gelijk we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkig vind je bij ons exact waarvoor je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelproces staat helder wat je voor een specifieke algemeen afval container of een bepaalde alternatieve container neerlegt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit helder is. Hierdoor kom je later niet voor onaangename onthullingen te staan.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalcontainer 80 L

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim archief. Zoals je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten kartonafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk apart inzamelen. Je krijgt de optie tussen een heel divers aanbod van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en karton vind je bij ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en metalen containers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vandalisme op de horizon ligt. Selecteer, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan wel zeven maal gerecycled worden. Tevens in je beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat jouw papier- en karton in de aller doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof voor nieuw producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter tevens op kantoren kunt je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk uit extra herbruikbaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalstromen te verzamelen, geraken je containers minder snel vol. Daarnaast ligt het scheiden van uw afval tevens goed voor het de omgeving. PMD mag immers hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen enkele vers materialen ontgonnen te worden om verse artikelen te produceren, je PMD is immers één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Afvalcontainer 80 L

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende rolcontainer voor je PMD. We leveren verschillende plastic afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis levering en landelijke dekking, heb je binnen 24 uur jouw container bij de verlangde locatie staan. Je beslist zelfstandig de gewenste capaciteit en op welke manier vaak de afvalcontainer geledigd dient te worden. Zo ken je dus zeker dat je jouw vuilnis altijd kwijt kunt en dat je meewerkt aan een verbeterde milieu door jouw afval te splitsen. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, want wij belasten het milieu veel indien we afval hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te zijn. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminium laag binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Hard) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek etc.)
 • Boodschappentas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemische symbool (deodorant, lak enzovoort)
 • Pakketten met ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander stof zit gestopt Los doosjes ofwel verschillend document
 • Pakket inclusief van chemische stoffen
 • Glasafval

Des te meer vuilnis jezelf sorteert, des te beter dat is ten behoeve van het milieubescherming en ook je geldbeurs. Glaswerk blijkt 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om splitsen is. Glasscherven bestaat uit flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder te splitsen neemt het vanwege het volume en massa veel ruimte bij het bedrijfsafval in. Jij kunt dus flink uit besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is ook tevens volledig om te hergebruiken. Ook verbruikt het recyclen veel minder kracht in vergelijking met glazen om te produceren uit verse materialen.

Komt er bij jouw onderneming heel veel glas los, bijvoorbeeld in de sector van de horecabedrijven, dan is één glascontainer essentieel. Heb je variërende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons werkt met aanpasbare contracten omdat je het nummer bakken eenvoudig aanpast.

Het juiste container voor het glas restafval

Koop de meest geschikte containers voor het je glasafval bij onze dienst. Je heeft de keuze uit selectie van een bak van tweehonderdveertig liters en met 900 liters. Er is is reeds een glascontainer startend bij €13 elke maand en dit wordt kosteloos geplaatst. Op basis van de glasafval kies je hoe frequent wij de bak zullen komen ledigen. wij biedt het meest voordelige service.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het kost heel veel kracht om het glas om te produceren uit verse grondstoffen. Glasafval is echter echter een prima basis. Er zitten gewoonlijk circa 50% oudere glazen in nieuw glas. Tijdens het verwerken doen we onderscheid tussen blank, bruin, groen en gemengd glas. Daarnaast worden kurken en ook deksels verwijderd. Via het glas om te recyclen, kan er zijn op één veel lagere temperatuur glazen gemaakt worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heb je vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of verbinding op.

Wat mag wel er bij de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallend kruikjes, bordjes, koppen, keramiek etc. n Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank etc. vallend binnen vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en ook op een veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou jij dus beter uitstekend regelen. Het gesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces van inzameling en vernietiging van jouw archief. Discreet en ook veilig. Papieren worden discreet vervoerd. Zo heb jij honderd procent garantie dat jouw archief beschermd vernietigt is. Na de vernieling zullen de restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je je dossiers niet in de de papierbak wil werpen. Sommige documenten bevatten geheime gegevens en kunnen daarom best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen dossiers is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heeft jij frequent veel afval in het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons U. U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze bak heeft één spleet waar het papier precies doorheen . Wanneer het papieren al in de container zitten, krijgen ze nog bij . Onze bestuurder arriveert eenmaal in zoveel tijd langs om de bak te legen en het papier ter plekke te vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarin het bak door het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De content wordt daarna meteen vernielt.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je je geheime documenten veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Via het klep in de deksel kun jij het papieren in de container gooien. Jij hebt de keuze van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kies je de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw archief niet op transport gaat, loopt jij niet risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier wordt ingezameld en verwoest.