Afvalcontainer 10 Kuub ☑️ 5 VERBIJSTERENDE FEITJES

Vlug en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook sorteert, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Tracht deze afvalstroom zo minimaal mogelijk te houden en je zult merken dat het financieel voordeelgevend is. Met afvalstoffen heel mogelijk toevallig te verdelen, zoals karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er dus minimaal toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer 10 Kuub

Kies uit bij de meest uitgebreide aanbod afvalcontainers en bestel de de beste ideale afvalcontainer geschikt voor je restvuil. Binnen de restafvalcontainer werp je reeds het niet niet te recyclen vuil dat je niet verder meer kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, en vensterglas horen niet thuis in het restafvalcontainer. Eveneens voor PMD scheiden hebben we de juiste geschikte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam betreffende alle afvalstromen die in firma’s voortkomen. Die afvalstromen mogen dikwijls apart ingezameld zijn. Dat is beter aangaande de leefomgeving en de geldbeugel.

Wat mag er in de ondernemingsafval?

Hoe prima je je afvalstoffen tevens verdeelt, er zal telkens restafval blijven zijn. Poog deze afvalstroom heel klein eventueel te houden en je zult merken dat deze financieel voordelig is. Met afvalstoffen zo veel mogelijk te verdelen, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er heel min eventueel restvuil over. In het restafvalcontainer gooi je al het niet-recyclebare afvalstoffen dat je niet verder kan scheiden. Papier/karton, swill, PMD en glas horen geen binnen de rest afvalcontainer.

Is het sorteren van bedrijfsafval verplicht?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. Binnen het landelijk Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel bedoeling omschreven producten opnieuw te gebruiken waar dat het mag.

Wat kost een een container voor container voor bedrijfsafval?

De kosten voor containers afhankelijk afhangend van de afvalstroom het stroom van afval, de grootte van afmeting van container en hoe vaak de de container geledigd afvalcontainer geledigd dient geraken. Je ontdekt elke kosten op de de.

Welk type bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je karton, glas, voedselresten en PMD scheiden. Ook dragen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In ieder organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons koop je snel en rap een van de talloze typen rolcontainers. Wij brengen hem gratis binnen een dag in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze scherpe tarieven zie je meteen tijdens het bestelproces. Handig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Restafval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te ophalen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even verder. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos passende ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een ijzeren afvalcontainer. Een stalen rolcontainer is hufterproof en brandbestendig, nuttig als de vat op een openbare locatie staat. Je kiest uit meerdere volumematen. De selectie is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) ontdaan moeten zijn. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de dozijn grote hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de productie van hernieuwbare kracht. Gemengd afval klinkt dan eventueel nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche levert maar zowaar twintig procent van de duurzame energieproductie.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaalresten er uitgehaald die hun pad verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een functionele doel. Deze zwarte korrelige slakken worden toegepast voor het verhogen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook diverse schadelijke materialen los tijdens de verbranden die in minstens of mindere mate toch in het leefomgeving terecht komen. Dus moeten we volhouden met streven naar zo min mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Afvalcontainer 10 Kuub:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze handige lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De bakken sluiten goed af zodat er niet plagen bij het afval kan. Tevens kan stank niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té grote bak.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer deze maar halfgevuld is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden zelfs plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een geschikte oplossing voor ieder type afval en voor ieder bedrijf. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalcontainer 10 Kuub

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zes stappen.

Hoe hoger op de orde, hoe duurzamer de behandeling. Zo proberen wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw gemengd afval container terug te dringen, etappe 1. Dit bereiken wij door te adviseren over scheiden bij de oorsprong. Want ongemengd gescheiden afvalmaterialen worden zoveel mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is slecht voor het natuur en draagt niet bij aan een kringloop systeem.

Typen en tarieven bedrijfsafval en gemengd afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en ieder daar ertussen. Je kunt opteren voor een gunstige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om in te ramen die maat het goed bij je past? Neem dan gauw verbinding op met een van onze specialisten. Door onze vele jaren kennis met afvalsoorten begrijpen wij exact wat je benodigd hebt. En wens je een keer een extra lediging of regulier een formaat grotere? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De kosten van de bakken wisselen per afvalstroom, grondstof en literinhoud. Je huurt bij ons altijd tegen de scherpste tarieven. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit ontstaat, gelijk we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons juist waar je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelproces staat overtuigend wat je voor een algemeen afval container of een alternatieve rolcontainer betaalt. Wij achten het essentieel dat dit aspect transparant is. Hierdoor raak je achteraf nooit voor onaangename onthullingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalcontainer 10 Kuub

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de keuze uit een heel divers assortiment van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte rolcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een ruime selectie tussen plastic en metalen containers. Een metalen container is gepast als de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vernieling op de horizon staat. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna bepaal je hoe vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan wel zeven maal gerecycled worden. Ook in jouw beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat jouw document- en karton in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet als basis voor nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Met name bij horecazaken komen deze afvalsoorten vrij, echter tevens in kantoor kunt je je biologisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit extra recyclebaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen horen allemaal tot hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalsoorten in te verzamelen, geraken je containers minder vlug gevuld. Bovendien is het apart houden uit uw vuilnis ook goed voor het het milieu. PMD mag immers gerecycled worden. Hierdoor hoeven er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden voor verse artikelen te maken, jouw PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Afvalcontainer 10 Kuub

{service1)

Bij vind je steeds een passende afvalcontainer voor het je PMD. We bieden diverse plastic afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis levering en nationale bereik, heeft je binnen 24 uur je afvalcontainer bij het gewenste plek geplaatst. U beslist zelf de gewenste capaciteit en op welke manier frequent het container geleegd moet te worden. Zo weet je daarom vast dat je jouw afval steeds weg kan en dat je meewerkt aan een beter omgeving door je afval te splitsen. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, omdat we belasten het milieu minder als we afvalstoffen hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het resterende plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminium laagje binnenin (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek etc.)
 • Shopper boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemisch teken (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend stof is gestopt Afzonderlijk doosjes of verschillend document
 • Verpakking met van chemische materialen
 • Glasafval

Des te veel afval je scheidt, hoe beter dat het zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glas blijkt 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te scheiden zijn. Glasafval bestaat van flessen, potten en ook scherven. Zonder het te splitsen neemt het vanwege het volume en ook gewicht veel plaats bij de afval van het bedrijf op. Je kunt dus heel besparen in jouw afvalkosten. Het glas is ook tevens compleet om te hergebruiken. Daarnaast kost het heel veel minder energie dan glazen te produceren van verse materialen.

Komt daar op je bedrijf heel veel glas vrij, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan is één glascontainer onmisbaar. Heb je variërende periodes met betrekking tot drukte? wij werkt samen met flexibele overeenkomsten waardoor je het aantal containers eenvoudig aanpast.

Het geschikte container voor glasafval

Bestel het meest geschikte containers voor het je glasverval bij ons. Je heeft de selectie van één bak met 240 liter en ook van negenhonderd liter. Er al één container voor glas vanaf €13 elke maand en ook dit wordt gratis neergezet. Op basis van de de glasafval kiest jij hoe frequent wij het container komen legen. wij leveren het voordeligste dienstverlening.

Zo wordt glas verwerkt

Het kost heel veel kracht voor het glas om te maken uit verse materialen. Glasverval is daarentegen één prima basis. Daar zitten meestal circa 50% oud glazen binnen nieuwe glazen. Bij het bewerken maken we onderscheid tussen blank, bruine, groen en ook bont glazen. Daarnaast worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door glas te hergebruiken, kunnen er op een veel kleinere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heb jij vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of neem neem contact op.

Wat mag er zijn bij de glasverval?

Wel:

Lege glasverval dat gediend had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallen jenever kruikjes, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen binnen vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers dienen beschermd en op veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging zou jij daarom best uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen tijdens een beschermd proces voor inzameling en vernietiging van archief. Discreet en beschermd. Papieren zullen discreet vervoerd. Zo heeft jij 100% zekerheid dat je dossiers veilig vernietigt is. Na vernietiging zullen de restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je je jouw dossiers niet in de papiercontainer wilt gooien. Sommige papieren bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen dus beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in het vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan dan voor dossiervernietiging van ons U. Je krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze container bevat een gleuf waarin het document precies doorheen past. Als het papieren eenmaal in de bak zijn, krijgt niemand ze meer in . Onze chauffeur arriveert eenmaal tijd langs om de bak ledigen en de documenten plekke te vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit functioneert middels een gesloten systeem waarin het bak via de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het inhoud zal daarna meteen vernielt.

De geschikte bak voor dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij jouw geheime papieren veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Via het klep in de deksel kun je de documenten in het bak gooien. Je hebt de selectie van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je noden kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier niet op vervoer is, loopt jij geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden ingezameld en vernietigd.