Afvalbrengstation Amstelveen ➡️ 7 OPVALLENDE GEHEIMEN

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal steeds restafval voortdurend bestaan. Poog deze afvalstroompje heel beperkt mogelijk te bewaren en je zal zien dat het financieel voordeelgevend is. Door afval dus veel mogelijk te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er zo minimaal eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalbrengstation Amstelveen

Selecteer van het ruimste gamma rolcontainers en bestel de de beste ideale rolcontainer voor je restafval. Binnen de rest restafvalcontainer gooi je al de onrecyclebare afvalstoffen welke je niet verder verder kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, en glas thuishoren niet thuis in het afvalcontainer. Tevens voor PMD verdelen beschikken we de juiste correcte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam betreffende alle afvalstromen die bij firma’s vrijkomen. Dit afvalstromen zouden vaak apart verzameld geraken. Dat is beter voor de milieu en de portemonnee geldbeugel.

Wat mag wel er binnen zakelijk afval?

Hoe prima je je vuil tevens scheidt, er zal er altijd overblijvend afval aanwezig voorkomen. Poog deze afvalstroom dus klein eventueel te behouden en je zal zien dat deze financieel gunstig is. Met afvalstoffen dus mogelijk toevallig te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er zo min mogelijk restafval over. Binnen het container gooi je al het het niet niet-recyclebare vuil dat je niet extra kan verdelen. Papier/karton, swill, PMD en glas thuishoren geen in het restafvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van bedrijfsafval gedwongen?

Je wordt noodzakelijk afvalstromingen zoveel toevallig te verdelen. In de Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het de streefdoel vermeld artikelen opnieuw te benutten waar dat het kan.

Wat kost een container een container afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven kosten voor afvalcontainers afhankelijk hangt af van de stroom van afval, de grootte grootte van container alsook hoe vaak de container geleegd dient zijn. Je vindt alle kosten op de de tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je karton, glas, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In iedere bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons bestel je eenvoudig en snel een van de vele soorten afvalcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten in 24 uur in heel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze scherpe tarieven zie je meteen tijdens het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je direct zien of je nog kunt economiseren met een restafval container. Algemeen afval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te verzamelen, verklein je de massa gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Doorlees dan even door. Of koop direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds juiste inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook opteren voor een ijzeren rolcontainer. Een stalen afvalcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, handig als de vat op een openbare plaats staat. Je gaat uit diverse volumematen. De keuze is aan jou, op basis van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geledigd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de dozijn grote actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de opwekking van duurzame energie. Algemeen afval schijnt dan wellicht nutteloos, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar liefst twintig procent van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metalen er uitgehaald die hun route verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een nuttige bestemming. Deze gitzwarte korrelachtige resten worden gebruikt voor het ophogen of bouwen van verkeerswegen. Helaas komen er ook allerlei schadelijke materialen vrij tijdens de verbranding die in meer of kleinere mate toch in het natuur terecht komen. Dus moeten we blijven streven naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Afvalbrengstation Amstelveen:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het installeren van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een té grote bak.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig hebt is
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de bak als dit slechts halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren bij ons?

Redenen een container op wielen huren via ons? Aangezien we bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Afvalbrengstation Amstelveen

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit zestal niveaus.

Hoe hoger op de orde, hoe ecologischer de behandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de massa rommel in jouw algemeen afval container te verlagen, fase 1. Dit realiseren wij door te adviseren over sorteren bij de oorsprong. Want ongemengd gescheiden afvalsoorten worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Fase 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het milieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Typen en kosten bedrijfsafval en algemeen afval verwerking

De volume voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je kunt opteren voor een betaalbare synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om in te bepalen wat omvang het goed bij je past? Haal dan gauw contact op met een van onze experts. Door onze jarenlange ervaring met afvalsoorten kennen wij juist wat je vereist hebt. En wens je een keer een aanvullend legen of regulier een formaat groter? Dan is dat uiteraard ook geen enkel probleem!

De kosten van de containers variëren per afvalsoort, stof en literinhoud. Je least bij ons telkens tegen de scherpste prijzen. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalsoorten. Dit komt, zoals we noemden, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons precies waar je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelmethode staat duidelijk wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere alternatieve rolcontainer aftikt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit aspect transparant is. Op deze manier kom je achteraf nooit voor nare verrassingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalbrengstation Amstelveen

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, want we schreven al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papier, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden verzamelen. Je hebt de optie uit een erg gevarieerd assortiment van containers van 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en papier ontdek je op ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een ruime keuze tussen plastic en metalen containers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buitenshuis staan, of vernieling op de loer ligt. Kies, afhankelijk van je nood, de meest geschikte grootte. Vervolgens beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Ook in je beurs scheelt het beduidend als je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat je document- en karton op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt als basis voor nieuw producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, zoals (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, echter ook in kantoren kunt je je organisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van meer herbruikbaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een groot gedeelte van ondernemingsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalsoorten in verzamelen, geraken je containers minder snel vol. Bovendien is het scheiden van uw afval ook goed voor het de omgeving. PMD kan immers hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden om verse artikelen te produceren, je PMD is immers een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Afvalbrengstation Amstelveen

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een passende rolcontainer voor je PMD. Wij leveren verschillende kunststof rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze levering en nationale dekking, heeft je in 24 uren je afvalcontainer bij de verlangde locatie geplaatst. U beslist zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en hoe vaak het container geledigd dient te zijn. Zo ken je daarom zeker waar je je afval steeds weg kan en waar je bijdraagt voor een beter milieu door je vuilnis te scheiden. Bestel snel je voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat we belasten het milieu minder als wij afvalstoffen hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. De resterende plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Shopper draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemische symbool (deodorant, lak enz.)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal zit geplaatst Los doosjes of ander document
 • Pakket inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Des te meer afval je sorteert, des te beter dat zal zijn voor het milieubescherming en jouw geldbeurs. Glas blijkt 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om scheiden is. Glasverval bestaat uit flesjes, potjes en ook glasscherven. Zonder te scheiden neemt het vanwege het ruimte en massa veel plaats bij het bedrijfsafval op. Jij kunt daarom heel besparen op je afvalkosten. Het glas is bovendien volledig te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen veel kleiner energie in vergelijking met glazen om te maken van verse materialen.

Ontstaat er bij je onderneming veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is één container voor glas essentieel. Bezit jij wisselende tijdsperioden qua drukte? ons werkt samen met aanpasbare contracten waardoor je de aantal bakken eenvoudig aanpast.

De geschikte container voor het glas restafval

Bestel het beste bakken voor het je glasverval bij ons. Jij heeft de selectie van een bak met tweehonderdveertig liter en met 900 liters. Er is al een container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en ook deze worden kosteloos geplaatst. Op basis van de hoeveelheid afval kiest jij op welke manier frequent wij het bak zullen komen legen. wij leveren de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het kost kost veel energie om glas om te produceren uit nieuwe materialen. Glasverval is daarentegen één prima grondslag. Daar zit meestal ongeveer 50% oud glas in nieuwe glazen. Bij de verwerken doen wij verschil onder blank, bruin, groene en gemengd glazen. Ook zijn kurk en ook deksels verwijderd. Via glas te hergebruiken, kan er zijn op één veel kleinere warmte glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces . Heb je vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact .

Wat is mag er bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gediend heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruikjes, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallend binnen vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en op veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou je daarom best goed organiseren. De gesloten rolcontainers van onze dienst helpen tijdens een veilig proces voor inzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb je 100% garantie dat je jouw dossiers beschermd vernietigd zijn. Na de vernietiging worden het restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat jij jouw dossiers niet in de papiercontainer wilt werpen. Sommige papieren bezitten vertrouwelijke informatie en dus beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de gedaante van geheim document? Kies voor het archiefvernietiging van ons U. U krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één spleet waar het papier exact erin . Als de documenten eenmaal binnen het bak zijn, krijgen niemand ze meer in . Onze chauffeur arriveert eenmaal in tijd langs voor het container ledigen en de papier plaats vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een gesloten systeem waarbij het bak via de truck zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De inhoud wordt daarna direct vernielt.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij je vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klep in het deksel kan je de papieren in de bak gooien. Jij heeft de keuze uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat jouw archief niet op transport gaat, loopt je niet risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier worden verzameld en vernietigd.