Afvalbakken Gescheiden Afval ☑️ 14 SIMPELE FEITEN

Gauw en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Tracht dit afvalstroom heel beperkt mogelijk te houden en je zal zien dat deze financieel voordeelgevend is. Met afvalstoffen zo zoveel toevallig te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er dus zo weinig eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalbakken Gescheiden Afval

Kies uit bij de ruimste assortiment containers en koop de beste container geschikt voor je restafval. In de de container werp je reeds de onrecyclebare vuil welke je geen meer kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, en vensterglas horen geen in de de container. Tevens betreffende PMD verdelen bezitten wij de juiste geschikte container.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming betreffende alle afvalstromen dat binnen ondernemingen vrijkomen. Dit afvalstromen zouden meestal afzonderlijk verzameld worden. Dit is verbeterd voor de milieu en de portemonnee.

Wat kan er binnen ondernemingsafval?

Hoezo prima je je vuil ook verdeelt, er gaat steeds overblijvend afval voortdurend zijn. Tracht dit afvalstroom dus klein toevallig te behouden en je gaat zien dat het financieel voordeelgevend is. Via afvalstoffen heel veel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er zo zo weinig mogelijk overblijvend afval over. Binnen de rest container gooi je al het niet te recyclen vuil die je niet verder meer kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, PMD en vensterglas thuishoren niet in de de container.

Is het scheiden verdelen van zakelijk afval gedwongen?

Je bent gedwongen afvalstromingen mogelijk toevallig te sorteren. In het landelijk Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel de streefdoel beschreven producten weer te benutten waar dat lukt.

Wat kost een container rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten van afvalcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom het afvalstroom, de grootte van afmeting van de rolcontainer en hoevaak hoevaak de container geledigd container geledigd moet worden zijn. U vindt je alle tarieven op de tarievenpagina de.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je karton, glas, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In elke organisatie komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons bestel je snel en snel een van de vele soorten rolcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten binnen een dag in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende kosten zie je meteen in het bestelproces. Nuttig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes apart in te verzamelen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Lees dan even door. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds juiste inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container huren, maar ook kiezen voor een metalen rolcontainer. Een stalen rolcontainer is hufterproof en brandbestendig, praktisch als de container op een algemene plaats staat. Je gaat uit meerdere volumematen. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geledigd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt gratis bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn omvangrijke actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de productie van duurzame stroom. Restafval klinkt dan eventueel zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalbranche produceert maar minstens twintig procent van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metalen er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een bruikbare toepassing. Deze zwarte korrelige assen worden gebruikt voor het verhogen of creëren van verkeerswegen. Helaas komen er ook diverse gevaarlijke materialen uit in de verbranding die in bepaalde of kleinere mate echter in het leefomgeving belanden. Om die reden moeten we volhouden met streven naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Afvalbakken Gescheiden Afval:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te verwijderen. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaal. De containers dichten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het afval kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het installeren van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te grote container.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig is
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container als deze maar halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren bij ons?

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een passende oplossing voor elk soort afval en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Ook extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Afvalbakken Gescheiden Afval

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zestal niveaus.

Hoe hoger op de orde, hoe ecologischer de verwerking. Zo pogen wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw restafvalcontainer te verminderen, fase 1. Dit bereiken wij door te adviseren over verdelen bij de afkomst. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zoveel als kan gerecycled, fase 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het milieu en neemt deel niet bij aan een circulaire systeem.

Typen en kosten bedrijfsafval en restafval verwerking

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je mag selecteren voor een voordelige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om bij te ramen wat maat het goed bij je aansluit? Neem dan gauw contact op met een van onze experts. Met onze langdurige ervaring met afvalmaterialen kennen wij exact wat je vereist hebt. En verlang je een keer een meer legen of standaard een formaat groter? Dan is dat uiteraard ook geen issue!

De prijzen van de bakken wisselen per afvalcategorie, grondstof en volume. Je least bij ons altijd tegen de laagste kosten. Gemengd afval is een van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, als we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkig zie je bij ons juist waarvoor je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat vermeld helder wat je voor een gemengd afval container of een andere verschillende bak neerlegt. Wij vinden het belangrijk dat dit transparant is. Zo kom je later niet voor nare verrassingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalbakken Gescheiden Afval

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Ja:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes apart verzamelen. Je hebt de optie uit een erg gevarieerd aanbod met containers van 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling aan de horizon ligt. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte grootte. Daarna bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Ook in jouw beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat jouw document- en papier in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet als grondstof tot nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, maar ook in kantoren mag je jouw organisch afval scheiden. Je spaart beduidend op afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit meer recyclebaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaande één omvangrijk deel uit bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalsoorten in verzamelen, geraken je containers minder snel snel vol. Daarnaast is het scheiden van uw vuilnis ook beter voor het het milieu. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, je PMD is namelijk één basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Afvalbakken Gescheiden Afval

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. Wij leveren diverse kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis levering en nationale dekking, heeft je binnen 24 uur jouw afvalcontainer bij het verlangde plek geplaatst. U bepaalt zelf het verlangde inhoudsmaat en op welke manier frequent het afvalcontainer geleegd moet te worden. Zo ken je daarom zeker waar je jouw vuilnis steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt aan een beter omgeving via jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, omdat wij belasten het omgeving minder indien wij afvalstoffen hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. De resterende plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag binnenin (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en ook kauwgom) (Stevig) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch symbool (antitranspirant, lak enz.)
 • Pakketten met ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander stof zit geplaatst Los doosjes of verschillend papier
 • Pakket inclusief van chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis jezelf sorteert, hoe goed dat is ten behoeve van het milieu en jouw geldbeurs. Glas blijkt 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te splitsen zijn. Glasverval bestaan uit flessen, potten en scherven. Zonder om scheiden pakt het glasafval door de volume en massa heel veel ruimte in de bedrijfsafval in. Je kan daarom heel besparen in je afvalkosten. Het glas is ook bovendien compleet te hergebruiken. Ook kost het heel veel minder kracht dan glaswerk te maken van nieuwe materialen.

Ontstaat daar bij je bedrijf veel glasafval los, zoals in de horeca, dan is een glascontainer essentieel. Heb je variërende periodes qua bezigheden? wij werkt samen met aanpasbare overeenkomsten omdat jij de nummer bakken eenvoudig verandert.

De juiste bak voor glas restafval

Koop het meest geschikte containers voor je glasverval op onze dienst. Je hebt de keuze uit keuze uit een bak met tweehonderdveertig liter en met 900 liters. Er reeds één container voor glas startend bij €13 per maand en ook deze worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kiest je op welke manier frequent wij de bak komen legen. wij biedt de voordeligste service.

Op deze manier wordt glas verwerkt

Het kost veel energie voor het het glas om te maken van nieuwe materialen. Glasverval is echter een goede grondslag. Er zitten meestal ongeveer 50% oudere glas binnen nieuw glazen. Bij de bewerken doen wij onderscheid tussen wit, bruine, groen en bont glazen. Daarnaast zijn kurken en deksels verwijderd. Door glas om te recyclen, kunnen er op een heel veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heeft je vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem neem contact op.

Wat mag wel er zijn bij het de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gediend had als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallen jenever kruiken, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief moet veilig en ook op een veilige wijze vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou jij dus best uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces voor verzameling en ook vernieling van archief. Discreet en veilig. Documenten zullen discreet getransporteerd. Zo heeft je honderd procent garantie dat je archief veilig vernietigt is. Na de vernietiging worden het restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je je jouw dossiers niet in de de papiercontainer wil werpen. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen dus best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heb je frequent een grote hoeveelheid vuil in de het gedaante van geheim document? Kies dan voor dossiervernietiging van ons . U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat één gleuf waar het document precies doorheen past. Wanneer het documenten al in het container zijn, krijgt niemand zij meer bij . Onze bestuurder komt eens in zoveel tijd bij voor de bak te legen en het documenten plekke vernielen in onze truck. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten mechanisme waarin het bak door de truck zelf wordt opgeheven en geopend. Het inhoud zal vervolgens direct vernielt.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop je jouw geheime papieren veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klepje in de deksel kun jij de papieren in het container gooien. Jij hebt de keuze van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kiest je de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw archief niet op het transport is, loop je niet risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier worden ingezameld en verwoest.