Afval Zeist 🔴 5 VREEMDE FEITJES

Gauw en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook scheidt, er zal steeds restafval blijven bestaan. Poog het afvalstroompje heel minimaal toevallig te houden en je zal zien dat het economisch gunstig is. Door afvalstoffen zo mogelijk eventueel te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er zo minimaal eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afval Zeist

Selecteer van het grootste aanbod containers en bestel het meest geschikte container geschikt voor je restvuil. In de het afvalcontainer werp je reeds het niet-recyclebare afvalstoffen welke je niet verder extra kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, en vensterglas passen niet thuis in de de rest afvalcontainer. Eveneens voor PMD verdelen hebben we de juiste afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de naam betreffende alle afvalstromingen die in firma’s vrijkomen. Dit stromingen kunnen dikwijls afzonderlijk verzameld zijn. Dit is verbeterd aangaande het leefomgeving en de portemonnee.

Wat moet er binnen bedrijfsafval?

Op welke manier uitstekend je je vuil ook sorteert, er gaat steeds restafval voortdurend bestaan. Probeer het afvalstroom dus minimaal toevallig te bewaren en je gaat zien dat dit economisch gunstig is. Door afval heel mogelijk toevallig te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er dus minimaal toevallig restafval over. Binnen de rest afvalcontainer gooi je je al het niet onrecyclebare vuil welke je niet meer kan scheiden. Papier/karton, swill, PMD en glas passen niet binnen de rest restafvalcontainer.

Is scheiden verdelen van zakelijk afval noodzakelijk?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen mogelijk eventueel te verdelen. In de het landelijk Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het de doel beschreven goederen weer te aanwenden als het mag.

Wat kost een container een container voor afvalcontainer voor?

De tarieven voor kosten voor afvalcontainers afhankelijk afhangend van de de afvalstroom, de omvang van de afvalcontainer alsook hoe vaak de container geledigd container geledigd moet zijn. U vindt je alle tarieven op de de.

Welk soort afval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je karton, glas, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In ieder bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons koop je snel en snel een van de vele varianten rolcontainers. Wij bezorgen hem gratis in een dag in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze concurrerende kosten zie je direct gedurende het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te verzamelen, verklein je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Bekijk dan even door. Of neem direct jouw restafval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos juiste ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook opteren voor een stalen afvalcontainer. Een stalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, nuttig als de container op een publieke locatie staat. Je selecteert uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geledigd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn grote hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de productie van groene energie. Gemengd afval lijkt dan misschien waardeloos, dat is het dus niet! De afvalbranche levert maar liefst twintig procent van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun pad vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelige assen worden gebruikt voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse gevaarlijke materialen uit tijdens de verbranding die in bepaalde of kleinere mate desondanks in het milieu belanden. Daarom moeten we blijven zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Afval Zeist:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze handige lijst vind je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té ruime container.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de container als deze slechts halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een passende uitkomst voor ieder type vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien werken wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afval Zeist

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is gevormd uit zestal niveaus.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de volume rommel in jouw gemengd afval container terug te dringen, etappe 1. Dit doen wij door te aanbevelen over verdelen bij de oorsprong. Want ongemengd gescheiden afvalmaterialen worden zoveel mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Stap 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Typen en prijzen zakelijk afval en algemeen afval verwijdering

De volume voor een algemeen afval container varieerd van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je mag opteren voor een gunstige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om bij te schatten welke maat het perfect bij je past? Neem dan gauw aansluiting op met één van onze experts. Dankzij onze langdurige ervaring met afvalsoorten kennen wij exact wat je nodig hebt. En wil je één keer een extra leegmaken of regulier een maatje grotere? Dan is dit uiteraard ook geen issue!

De prijzen van de bakken verschillen per afvalsoort, grondstof en literinhoud. Je least bij ons telkens tegen de scherpste kosten. Gemengd afval is één van de duurdere afvalstromen. Dit voortvloeit, als we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkig zie je bij ons juist waarvoor je aan toe. In ons eenvoudige bestelproces staat vermeld duidelijk wat je voor een algemeen afval container of een bepaalde alternatieve container neerlegt. Wij achten het essentieel dat deze informatie transparant is. Zo ben je naderhand nooit voor vervelende ontdekkingen te zitten.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Afval Zeist

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele soorten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet papier kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk apart inzamelen. Je hebt de optie tussen een zeer gevarieerd aanbod van containers tussen 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en metalen containers. Een metalen container is gepast als de afvalcontainers buiten staan, of vandalisme aan de horizon ligt. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan wel 7 keer gerecycled worden. Ook in je beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom apart verzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat jouw papier- en karton in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet als grondstof voor nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk aan aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, taart, groentes en fruit en melkproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, maar tevens in kantoren mag je je organisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit extra herbruikbaar afval als je vermoedt! Onopgemerkt bestaande een omvangrijk deel uit ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalstromen te te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug vol. Daarnaast is het scheiden uit uw vuilnis ook beter voor de omgeving. PMD kan immers gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden voor nieuwe producten te maken, je PMD wordt immers een basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Afval Zeist

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte rolcontainer voor je PMD. Wij leveren diverse plastic rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis bezorging en nationale bereik, heb je in 24 uren je afvalcontainer op de gewenste plek staan. Je beslist zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de afvalcontainer geledigd moet te worden. Zo ken je daarom vast dat je je afval altijd weg kunt en waar je bijdraagt aan een beter omgeving via jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel je voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, omdat we belasten het milieu veel minder indien wij afval recycleren. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. De resterende kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) kunststof waaronder speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof zit gestopt Los karton ofwel ander document
 • Pakket met van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Des te meer afval je scheidt, hoe goed dat zal zijn voor de milieu en jouw geldbeurs. Glas is een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te splitsen is. Glasverval bestaan uit flessen, potten en glasscherven. Zonder het te splitsen neemt het vanwege de volume en ook massa veel plaats bij de afval van het bedrijf op. Jij kunt dus flink besparen in je afvalkosten. Het glas is bovendien volledig om te hergebruiken. Daarnaast kost het veel minder energie dan glaswerk om te produceren van nieuwe materialen.

Komt daar bij je onderneming veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de horeca, dan een container voor glas onmisbaar. Bezit je variërende periodes met betrekking tot bezigheden? wij werkt met flexibele contracten omdat je de aantal bakken makkelijk aanpast.

De juiste bak voor glas restafval

Bestel de beste bakken voor het jouw glasverval bij ons. Jij hebt de keuze van een bak met 240 liters en ook van negenhonderd liter. Er is is al één container voor glas vanaf €13 per maand en deze worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid afval kiest jij hoe vaak ons de bak zullen komen ledigen. ons biedt de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost heel veel energie voor het glas om te produceren uit verse materialen. Glasafval is echter echter een prima grondslag. Er zitten meestal circa 50% oud glas in nieuwe glas. Bij het verwerken maken wij onderscheid tussen wit, bruine, groene en gemengd glas. Ook zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er op één veel kleinere temperatuur glazen gemaakt worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of contact .

Wat mag er bij het de glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallend kruiken, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers dienen beschermd en ook op een veilige manier vernietigd worden. Dossiervernietiging zou jij dus best goed organiseren. De gesloten rolcontainer van ons ons helpen bij een veilig proces van verzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Discreet en beschermd. Documenten zullen discreet vervoerd. Op deze manier heb jij 100% zekerheid dat je jouw archief veilig vernietigd is. Na de vernieling worden het restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je jij jouw dossiers niet wil in de papierbak wilt gooien. Sommige papieren bezitten geheime informatie en daarom best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is heel tijdrovend en omslachtig. Heb jij frequent veel vuil in de de gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt dan dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft een gleuf waarin het papier exact erin . Wanneer het documenten al binnen het bak zijn, krijgen niemand ze nog bij handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal in tijd bij om de container te legen en het papier ter plaats vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarin het bak door de truck zelf is opgeheven en geopend. De inhoud wordt vervolgens direct vernietigd.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop je je vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Door het klep in het deksel kan jij de papieren in het container werpen. Je heeft de keuze uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat jouw archief niet op vervoer is, loopt je geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kan voor je dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier worden ingezameld en verwoest.