Afval Houten ➡️ 6 MAKKELIJKE TIPS

Vlug en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook scheidt, er zal telkens restafval voortdurend bestaan. Probeer dit stroom van afval dus minimaal toevallig te houden en je zal merken dat dit geldelijk voordelig is. Via afval dus mogelijk toevallig te sorteren, zoals karton/karton, PMD, glas, en swill, blijft er heel minimaal mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afval Houten

Kies uit van het grootste grootste aanbod rolcontainers en koop de beste meest geschikte afvalcontainer geschikt voor je restvuil. In de het container gooi je al het de niet-recyclebare vuil welke je geen extra kan verdelen. Documenten/karton, swill, en ruiten thuishoren niet in de container. Ook betreffende PMD scheiden hebben we het geschikte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam betreffende elke afvalstromingen dat binnen ondernemingen voortkomen. Dit stromen kunnen meestal gescheiden opgehaald geraken. Dit is beter voor het milieu natuur en de portemonnee geldtas.

Wat moet er in bedrijfsafval?

Hoezo goed je je afvalstoffen eveneens sorteert, er zal er steeds restvuil voortdurend bestaan. Probeer dit afvalstroom dus minimaal toevallig te behouden en je gaat opmerken dat deze geldelijk voordelig is. Door vuil dus zoveel eventueel te scheiden, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er heel zo weinig eventueel restvuil over. In de afvalcontainer werp je al het het niet-recyclebare vuil die je geen verder kan verdelen. Karton/karton, swill, PMD en ruiten horen geen in de rest container.

Is het verdelen van zakelijk afval noodzakelijk?

Je bent verplicht afvalstromen mogelijk mogelijk te scheiden. In het Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel de doel beschreven goederen weer te gebruiken indien het mag.

Wat kost een een container voor rolcontainer voor?

De tarieven voor afvalcontainers zijn afhangend van de de stroom van afval, de grootte van grootte van afvalcontainer alsook hoe vaak de de container rolcontainer geledigd moet worden zijn. U ontdekt elke kosten op tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je karton, ruiten, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In ieder bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en snel een van de vele varianten vuilcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten binnen een dag in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe tarieven zie je gelijk gedurende het bestelproces. Nuttig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Restafval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te zamelen, verminder je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even verder. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd geschikte inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook gaan voor een stalen afvalcontainer. Een metalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, praktisch als de container op een openbare plek staat. Je selecteert uit meerdere groottes. De selectie is aan jou, op basis van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geleegd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt gratis bij geplaatst. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 omvangrijke hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de generatie van groene energie. Restafval lijkt dan eventueel zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalindustrie produceert maar liefst een vijfde van de groene energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een nuttige bestemming. Deze zwarte korrelachtige slakken worden gebruikt voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook verschillende schadelijke stoffen uit in de verbranden die in bepaalde of kleinere mate desondanks in het natuur belanden. Om die reden moeten we doorgaan met zoeken naar zo minimaal verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Afval Houten:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien verhuur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er niet plagen bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té ruime container.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer dit maar halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen verschaffen zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat geheime documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren via ons?

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een passende oplossing voor ieder soort afval en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Afval Houten

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zestal treden.

Naarmate je hoger op de orde, hoe duurzamer de afhandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de volume rommel in jouw restafvalcontainer te verlagen, fase 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over sorteren bij de oorsprong. Want puur afzonderlijke afvalsoorten worden zo veel als mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Categorieën en kosten bedrijfsafval en gemengd afval beheer

De capaciteit voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en elk daar ertussen. Je mag opteren voor een gunstige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om bij te bepalen die maat het beste bij je aansluit? Neem dan gauw aansluiting op met een van onze specialisten. Met onze vele jaren kennis met afvalstromen kennen wij precies wat je nodig hebt. En wil je één keer een extra legen of regulier een maatje ruimer? Dan is deze uiteraard ook geen issue!

De tarieven van de rolcontainers verschillen per afvalsoort, stof en literinhoud. Je least bij ons telkens tegen de laagste prijzen. Algemeen afval is een van de prijzigere afvalsoorten. Dit voortvloeit, gelijk we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkig ervaar je bij ons precies waarvoor je aan toe. In ons eenvoudige bestelproces staat vermeld duidelijk wat je voor een gemengd afval container of een bepaalde alternatieve rolcontainer aftikt. Wij vinden het cruciaal dat dit aspect helder is. Op deze manier ben je later nooit voor vervelende onthullingen te liggen.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Afval Houten

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we schreven al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen kartonafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je hebt de keuze tussen een heel divers aanbod van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast als de containers buitenshuis staan, of vernieling aan de loer ligt. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest gepaste grootte. Daarna beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan wel 7 maal hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat je document- en papier in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof voor nieuw producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, maar ook op kantoren kunt je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van extra herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat één omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalstromen in zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Bovendien ligt het apart houden van uw afval ook beter voor het het omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden om verse artikelen te produceren, je PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Afval Houten

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende afvalcontainer voor jouw PMD. Wij bieden diverse kunststof afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis bezorging en landelijke bereik, heb je binnen 24 uur jouw afvalcontainer bij de gewenste plek staan. Je beslist zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en hoe vaak de container geledigd moet te worden. Op deze manier ken je daarom vast waar je jouw vuilnis steeds kwijt kunt en waar je meewerkt aan een beter milieu door je afval te scheiden. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, want wij belasten het omgeving veel minder als wij afval recycleren. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. De resterende plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en kauwgom) (Hard) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Draagtas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemisch teken (antitranspirant, lak enz.)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal zit geplaatst Afzonderlijk doosjes of verschillend document
 • Verpakking met chemische stoffen
 • Glasverval

Hoe meer vuilnis je scheidt, des te beter dat het is voor het milieu en jouw portemonnee. Glas is een van de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te splitsen is. Glasscherven bestaat van flessen, potten en glasscherven. Zonder te splitsen neemt het vanwege de volume en gewicht heel veel plaats bij het afval van het bedrijf op. Je kan dus flink uit besparen in je afvalkosten. Het is bovendien compleet te recyclen. Ook kost het recyclen veel kleiner energie dan glaswerk te produceren uit verse materialen.

Komt daar op jouw onderneming heel veel glasafval los, zoals bij de horecabedrijven, dan is één glascontainer essentieel. Heb jij wisselende tijdsperioden qua drukte? ons werkt met flexibele contracten omdat je de nummer containers eenvoudig aanpast.

De geschikte bak voor het glasafval

Bestel de meest geschikte containers voor je glasverval op ons. Je heeft de keuze uit keuze uit één container van 240 liter en ook met negenhonderd liters. Er is al één container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en dit wordt kosteloos neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid afval kiest jij op welke manier vaak ons de bak komen legen. ons biedt de voordeligste dienstverlening.

Zo wordt het glas bewerkt

Het heel veel kracht om het glas om te produceren van nieuwe materialen. Glasafval is echter echter een prima grondslag. Daar zit meestal ongeveer 50% oudere glas binnen nieuw glas. Bij de verwerken doen wij verschil onder wit, bruin, groen en ook bont glazen. Daarnaast worden kurken en ook deksels verwijderd. Via het glas om te recyclen, kunnen er zijn bij één heel veel kleinere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragen of neem verbinding .

Wat is mag er zijn bij het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallen kruiken, borden, koppen, aardewerk etc. Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen binnen vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je archief dienen beschermd en ook in veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan jij dus beter uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces voor inzameling en vernieling van jouw jouw archief. Vertrouwelijk en veilig. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft jij honderd procent zekerheid dat jouw dossiers veilig vernietigd zijn. Na vernietiging zullen het restanten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je je archief niet wil in de de papiercontainer wilt werpen. Enkele papieren bezitten geheime gegevens en kunnen daarom best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig veel afval in het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons . U krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft één gleuf waar het papier precies erin . Als het documenten eenmaal binnen de container zijn, krijgt niemand zij nog in . Onze chauffeur arriveert eenmaal in tijd bij om het container ledigen en het documenten plaats vernietigen in onze truck. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten mechanisme waarbij het bak door het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het content wordt daarna meteen vernielt.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop je je vertrouwelijke papieren veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Door de klepje in de deksel kun jij de documenten in de bak werpen. Jij heeft de selectie van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kiest je de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw archief geen op vervoer is, loopt jij geen risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier worden verzameld en vernietigd.