Afval Gent 🔴 14 OPMERKELIJKE ZAKEN

Vlug en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook verdeelt, er zal steeds restvuil blijven bestaan. Tracht deze afvalstroom zo beperkt toevallig te behouden en je gaat zien dat het financieel gunstig is. Via afvalstoffen heel mogelijk mogelijk te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er heel zo weinig mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afval Gent

Selecteer bij het grootste meest uitgebreide assortiment containers en bestel de het meest geschikte afvalcontainer voor je restafval. Binnen de rest afvalcontainer werp je reeds het niet niet-recyclebare afvalstoffen dat je niet extra kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten thuishoren niet binnen het afvalcontainer. Eveneens betreffende PMD sorteren beschikken we de correcte container.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de naam aangaande elke afvalstromingen welke bij bedrijven ontstaan. Die afvalstromen kunnen dikwijls apart opgehaald zijn. Het is verbeterd aangaande het milieu en de portemonnee.

Wat kan er in de zakelijk afval?

Hoe prima je je afvalstoffen eveneens scheidt, er gaat steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Probeer dit stroom van afval heel klein toevallig te behouden en je zult opmerken dat het economisch gunstig is. Met afvalstoffen heel zoveel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, blijft er zo minimaal mogelijk restafval over. In de rest container gooi je je al het het niet te recyclen afval die je niet verder meer kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, PMD en ruiten thuishoren niet thuis binnen de container.

Is het scheiden sorteren van bedrijfsafval verplicht?

Je blijft verplicht afvalstromen mogelijk mogelijk te sorteren. Binnen het landelijk Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel streefdoel vermeld goederen weer te aanwenden als dat het mag.

Wat kost een een rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven kosten voor de rolcontainers zijn afhankelijk hangt af van de de afvalstroom afvalstroom, de afmeting van afvalcontainer en hoevaak hoevaak de container geledigd rolcontainer geleegd moet geraken. Je ontdekt alle kosten op de tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je papier, vensters, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met restafval containers

In iedere organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons neem je snel en snel een van de talloze soorten vuilcontainers. Wij bezorgen hem gratis binnen een etmaal in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe tarieven zie je meteen in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt economiseren met een restafval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te zamelen, verklein je de aantal gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Bekijk dan even verder. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos juiste verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook kiezen voor een stalen vuilcontainer. Een ijzeren rolcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, nuttig als de container op een openbare locatie staat. Je gaat uit verschillende inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geledigd moeten worden. Een gemengd afval container wordt gratis bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf ruime actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de productie van duurzame energie. Algemeen afval schijnt dan misschien nutteloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie voorbrengt maar liefst 20% van de duurzame energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun route verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze gitzwarte korrelige assen worden ingezet voor het aanvullen of bouwen van verkeerswegen. Helaas komen er ook diverse schadelijke substanties uit tijdens de verbrandingsproces die in meer of mindere mate toch in het milieu terecht komen. Daarom moeten we volhouden met proberen naar zo minimaal verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Afval Gent:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze handige overzicht ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een té grote bak.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak als dit maar halfvol is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen zeker dat geheime documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer huren via ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een passende oplossing voor ieder type afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afval Gent

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit zestal stappen.

Hoe hoger op de orde, hoe duurzamer de afhandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de volume rommel in jouw algemeen afval container te verminderen, fase 1. Dit bereiken wij door te adviseren over sorteren bij de oorsprong. Want ongemengd afzonderlijke afvalstromen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een kringloop systeem.

Categorieën en kosten ondernemingsafval en gemengd afval verwerking

De capaciteit voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussenin. Je mag selecteren voor een betaalbare kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om naar te schatten die grootte het beste bij je past? Pak dan gauw contact op met één van onze specialisten. Door onze jarenlange deskundigheid met afvalmaterialen begrijpen wij exact wat je nodig hebt. En verlang je een keer een extra lediging of regulier een formaat grotere? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen kwestie!

De kosten van de rolcontainers verschillen per afvalstroom, stof en volume. Je least bij ons altijd tegen de scherpste tarieven. Restafval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, zoals we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons precies waarvoor je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelproces staat vermeld overtuigend wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een bepaalde andere bak betaalt. Wij achten het belangrijk dat dit transparant is. Zo ben je naderhand nooit voor onaangename verrassingen te staan.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Afval Gent

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, want we schreven al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele typen papierafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk gescheiden verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een heel divers assortiment met containers van 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast als de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vandalisme aan de loer ligt. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat je document- en karton in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt voor basis tot nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, echter tevens in kantoor kunt je je organisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van meer herbruikbaar afval dan je denkt! Ongemerkt bestaat één omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalstromen te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug vol. Bovendien ligt het apart houden van je afval ook beter voor de omgeving. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Hierdoor moeten er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden om verse producten te produceren, jouw PMD is immers een grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Afval Gent

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. Wij bieden diverse kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze levering en landelijke bereik, heb je binnen 24 uren jouw container bij het gewenste plek geplaatst. Je bepaalt zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en op welke manier frequent de container geleegd moet te worden. Zo weet je dus zeker waar je je vuilnis steeds kwijt kunt en waar je bijdraagt aan een beter omgeving via jouw afval te splitsen. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, omdat wij belasten het omgeving veel indien wij afval recycleren. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stijf) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander stof zit geplaatst Afzonderlijk doosjes of ander document
 • Pakket met chemische materialen
 • Glasafval

Des te veel vuilnis jezelf sorteert, des te goed dat zal zijn ten behoeve van het milieu en ook je geldbeurs. Glas blijkt 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te scheiden is. Glasverval bestaat van flessen, potten en ook scherven. Zonder te scheiden neemt het glasafval door de volume en ook massa heel veel ruimte bij de bedrijfsafval in. Je kan dus flink uit besparen op je afvalkosten. Het is ook bovendien volledig om te recyclen. Daarnaast kost het heel veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk te maken uit verse grondstoffen.

Ontstaat er op jouw onderneming veel glas los, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan één container voor glas onmisbaar. Heb jij variërende periodes met betrekking tot bezigheden? wij functioneert met flexibele contracten omdat je het aantal bakken eenvoudig aanpast.

De juiste bak voor het glas restafval

Bestel de meest geschikte containers voor het je glasafval op ons. Je heeft de keuze van één container met tweehonderdveertig liter en ook van 900 liter. Er al een glascontainer startend bij €13 elke maand en deze worden kosteloos geplaatst. Op basis van hoeveelheid afval kiest je op welke manier frequent wij de container zullen komen legen. ons leveren de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost veel kracht voor het glas om te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen één goede basis. Daar zitten meestal circa 50% oud glazen in nieuwe glas. Tijdens de verwerken doen wij onderscheid onder wit, bruine, groene en bont glazen. Ook zijn kurken en deksels verwijderd. Via het glas te recyclen, kan er bij een heel veel lagere warmte glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk de frequent gestelde vragen of verbinding .

Wat mag er bij het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gefungeerd had als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallen jenever kruiken, bordjes, kopjes, keramiek etc. n Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet beschermd en ook op veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan jij daarom beter uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainers van ons ons helpen bij een veilig proces voor inzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Discreet en veilig. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb je honderd procent zekerheid dat je jouw dossiers beschermd vernietigd is. Na de vernietiging zullen de restanten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat jij jouw dossiers niet in het papiercontainer wil gooien. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen daarom best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij regelmatig veel afval in de het gedaante van vertrouwelijk document? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze container bevat een gleuf waarin het papier exact doorheen past. Wanneer het papieren al in het container zijn, krijgen niemand zij nog in handen. Onze chauffeur komt eens de tijd langs om de bak te ledigen en de papier ter plaats te vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een gesloten mechanisme waarbij het container door de truck zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het inhoud wordt daarna direct vernielt.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop je je vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Door het klep in de deksel kan jij de papieren in het container gooien. Jij hebt de selectie uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kiest je de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw archief niet op transport gaat, loopt jij geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor je dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier worden verzameld en verwoest.