Afval Gemeente Venlo ✔️ 4 ONTHULLENDE FEITEN

Gauw en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal telkens restafval blijven bestaan. Poog deze stroom van afval dus beperkt mogelijk te behouden en je zult opmerken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Via afval dus mogelijk toevallig te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er dus minimaal eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afval Gemeente Venlo

Selecteer uit de meest uitgebreide assortiment rolcontainers en bestel de de beste container geschikt voor je restvuil. Binnen de rest afvalcontainer werp je reeds het niet te recyclen vuil welke je niet verder meer kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, en glas passen niet thuis in het restafvalcontainer. Ook omtrent PMD verdelen hebben wij de juiste correcte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming voor ieder afvalstromen die binnen ondernemingen ontstaan. Dit afvalstromen mogen vaak afzonderlijk opgehaald zijn. Het is goed betreffende het milieu natuur en het portemonnee.

Wat is toegestaan er in de zakelijk afval?

Hoezo uitstekend je je vuil eveneens verdeelt, er zal er telkens restvuil aanwezig voorkomen. Probeer dit stroom van afval zo minimaal mogelijk te behouden en je zult merken dat dit financieel voordelig is. Door afvalstoffen zo veel mogelijk te scheiden, zoals papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er heel zo weinig eventueel overblijvend afval over. Binnen de rest container gooi je je reeds het niet-recyclebare afvalstoffen die je niet verder extra kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, PMD en ruiten passen niet thuis binnen de afvalcontainer.

Is scheiden verdelen van zakelijk afval gedwongen?

Je wordt verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. In het landelijk Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het het bedoeling beschreven producten nogmaals te aanwenden waar dat lukt.

Wat kost een container rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor de afvalcontainers afhankelijk afhangend van het afvalstroompje, de grootte van grootte van de rolcontainer alsook hoe vaak de de container geleegd moet worden geraken. Je ontdekt alle prijzen op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk type afval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, glas, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In iedere onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons bestel je snel en snel een van de verschillende varianten rolcontainers. Wij bezorgen hem gratis in 24 uur in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze scherpe prijzen zie je direct tijdens het bestelproces. Nuttig, want dan kun je direct zien of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Restafval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te zamelen, reduceer je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Doorlees dan even door. Of koop direct jouw restafval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds passende inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook opteren voor een metalen vuilcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is hufterproof en brandbestendig, nuttig als de vat op een openbare locatie staat. Je selecteert uit meerdere groottes. De keuze is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) ontdaan moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf grote actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de generatie van duurzame energie. Algemeen afval klinkt dan eventueel nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche levert maar zowaar 20% van de groene energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metalen er uitgehaald die hun weg vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze gitzwarte korrelachtige resten worden ingezet voor het aanvullen of bouwen van straten. Helaas komen er ook verschillende schadelijke substanties uit tijdens de verbranding die in meer of mindere mate echter in het leefomgeving belanden. Dus moeten we blijven zoeken naar zo min mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Afval Gemeente Venlo:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische overzicht ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en arriveren deze conform een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te ruime container.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer dit maar halfvol is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren via ons?

Waarom een rolcontainer verhuren via ons? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een passende oplossing voor ieder type vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afval Gemeente Venlo

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is gevormd uit zes stappen.

Hoe hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo trachten wij samen met jou de massa rommel in jouw algemeen afval container terug te dringen, etappe 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over verdelen bij de afkomst. Want zuiver aparte afvalstromen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een circulaire systeem.

Typen en tarieven ondernemingsafval en restafval beheer

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je mag selecteren voor een betaalbare synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te bepalen wat omvang het goed bij je past? Pak dan snel contact op met één van onze deskundigen. Dankzij onze vele jaren deskundigheid met afvalmaterialen kennen wij juist wat je nodig hebt. En verlang je één keer een extra lediging of gewoonlijk een grootte ruimer? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De tarieven van de containers variëren per afvalsoort, materiaal en literinhoud. Je huurt bij ons telkens tegen de laagste kosten. Algemeen afval is een van de duurdere afvalsoorten. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkig zie je bij ons precies voor wat je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelmethode is aangegeven overtuigend wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een bepaalde alternatieve bak aftikt. Wij achten het cruciaal dat dit aspect helder is. Hierdoor kom je later geen voor nare onthullingen te zitten.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Afval Gemeente Venlo

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes gescheiden verzamelen. Je hebt de optie uit een zeer divers aanbod met afvalcontainers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Karton

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een brede selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de horizon staat. Kies, naargelang van je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan wel zeven keer gerecycled worden. Ook in je portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat je papier- en karton in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en ingezet voor basis voor nieuw producten. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecazaken komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar ook in kantoor mag je jouw biologisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit meer recyclebaar afval als je vermoedt! Onopgemerkt bestaande een omvangrijk deel van ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk tot hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalsoorten in zamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug vol. Daarnaast is het scheiden uit uw afval tevens goed voor het het omgeving. PMD mag namelijk gerecycled worden. Daardoor moeten er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, je PMD wordt namelijk één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Afval Gemeente Venlo

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. We bieden verschillende plastic afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze bezorging en nationale dekking, heeft je in 24 uren jouw container op het gewenste plek geplaatst. U beslist zelf het verlangde capaciteit en hoe vaak de container geledigd dient te zijn. Zo weet je daarom zeker waar je je vuilnis altijd weg kan en waar je meewerkt aan een beter milieu door je vuilnis te scheiden. Bestel snel je voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via je PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is essentieel, want we belasten het omgeving veel als wij afvalstoffen recycleren. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. De resterende plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag binnenin (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en kauwgom) (Hard) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Draagtas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemische teken (antitranspirant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal zit geplaatst Los doosjes of verschillend document
 • Pakket inclusief chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe meer vuilnis je scheidt, des te beter dat is voor de milieu en ook je portemonnee. Glas is 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te splitsen zijn. Glasscherven bestaan uit flessen, potten en scherven. Zonder om splitsen pakt het door de ruimte en massa heel veel plaats bij het afval van het bedrijf in. Jij kan dus flink besparen op jouw afvalkosten. Het is tevens volledig te hergebruiken. Ook verbruikt het recyclen heel veel minder energie in vergelijking met glazen te maken uit nieuwe materialen.

Komt daar op jouw bedrijf heel veel glas los, zoals in de sector van de horeca, dan is één container voor glas essentieel. Heb jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons functioneert met flexibele contracten waardoor je het aantal containers makkelijk aanpast.

Het geschikte bak voor het glasafval

Bestel het beste bakken voor je glasverval op onze dienst. Jij heeft de keuze uit één bak met 240 liters en ook met 900 liters. Er is reeds een container voor glas vanaf €13 per maand en dit wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de glasafval kiest je hoe frequent wij de container komen ledigen. wij leveren het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het kost heel veel energie voor het glas om te produceren van verse grondstoffen. Glasverval is echter echter een prima grondslag. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen binnen nieuw glas. Bij de verwerken doen we onderscheid onder blank, bruin, groene en ook gemengd glas. Ook zijn kurk en deksels verwijderd. Via het glas te recyclen, kunnen er zijn bij één heel veel lagere warmte glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of neem contact .

Wat is mag er bij het de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gefungeerd heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruiken, bordjes, koppen, aardewerk etc. Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet veilig en in veilige manier vernietigd worden. Dossiervernietiging kan jij dus beter goed regelen. De afgesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen tijdens een beschermd proces voor inzameling en ook vernieling van jouw jouw dossiers. Discreet en veilig. Documenten worden discreet vervoerd. Op deze manier heeft jij honderd procent garantie dat jouw dossiers beschermd vernietigt is. Na de vernietiging zullen de restanten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je jouw archief niet in de het papierbak wil werpen. Enkele papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom best vernielt . Waarschijnlijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is echter echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig veel vuil in het vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst . U krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één gleuf waar het papier exact erin . Wanneer het documenten eenmaal in de bak zitten, krijgt niemand zij meer bij . Onze chauffeur arriveert eens in tijdstip bij voor de container legen en het documenten ter plekke vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarin het container door de truck zelf is opgetild en geopend. De content wordt vervolgens meteen vernielt.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging stop je je geheime papieren veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Door het klep in de deksel kan je de papieren in de container gooien. Jij heeft de keuze van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw dossier niet op vervoer gaat, loop jij niet risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is zeer goed te recyclen en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden ingezameld en verwoest.