Afval Gemeente Duiven ➡️ 10 VERBIJSTERENDE GEHEIMEN

Gauw en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal altijd restvuil voortdurend bestaan. Tracht deze afvalstroompje heel beperkt mogelijk te behouden en je zal opmerken dat deze financieel gunstig is. Via vuil dus mogelijk toevallig te sorteren, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er dus minimaal eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afval Gemeente Duiven

Kies uit de meest uitgebreide gamma containers en koop het ideale container geschikt voor je restvuil. In de de rest afvalcontainer werp je al het de niet-recyclebare vuil die je niet extra kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, en vensterglas horen niet thuis binnen de rest restafvalcontainer. Ook betreffende PMD sorteren beschikken we de correcte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming voor alle afvalstromen die bij firma’s voortkomen. Deze afvalstromen kunnen dikwijls gescheiden verzameld zijn. Dat is verbeterd voor het milieu en het portemonnee.

Wat mag wel er in bedrijfsafval?

Hoe goed je je afval eveneens sorteert, er zal altijd restafval blijven zijn. Probeer dit afvalstroompje zo klein eventueel te bewaren en je zult merken dat deze economisch gunstig is. Met afval heel veel eventueel te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er dus min eventueel overblijvend afval over. In de restafvalcontainer gooi je al het niet onrecyclebare afvalstoffen welke je geen extra kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, PMD en glas horen niet in de de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden van ondernemingsafval verplicht?

Je blijft gedwongen afvalstromen zoveel eventueel te sorteren. Binnen het landelijk Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat de streefdoel vermeld goederen opnieuw te gebruiken als het kan.

Wat kost een container een afvalcontainer voor?

De tarieven voor prijzen voor de afvalcontainers zijn afhangend van de stroom van afval, de grootte van de rolcontainer en hoe vaak de de container geledigd afvalcontainer geledigd moet worden worden. Jij vindt alle prijzen op tarievenpagina.

Welk type afval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je karton, ruiten, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In iedere organisatie komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons bestel je gemakkelijk en snel een van de talloze soorten vuilcontainers. Wij brengen hem gratis in 24 uur in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende kosten zie je gelijk gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te ophalen, verklein je de aantal gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even verder. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds passende ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook gaan voor een ijzeren rolcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is hufterproof en brandwerend, praktisch als de bak op een publieke locatie staat. Je kiest uit meerdere volumematen. De beslissing is aan jou, op basis van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geledigd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de 12 omvangrijke moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de opwekking van groene kracht. Restafval klinkt dan eventueel zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalsector voorbrengt maar zowaar een vijfde van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaaldeeltjes er uitgehaald die hun pad voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een nuttige bestemming. Deze gitzwarte korrelige resten worden ingezet voor het verhogen of bouwen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse schadelijke substanties uit gedurende de verbranding die in meer of geringere mate toch in het natuur terecht komen. Om die reden moeten we blijven streven naar zo minimaal verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Afval Gemeente Duiven:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische lijst vind je snel de container die je vereist zal hebben. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor je personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af zodat er niet plagen bij het afval kan. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té ruime bak.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer deze slechts halfvol is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden maar liefst plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime documenten op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor ieder type afval en voor ieder onderneming. Daarnaast werken wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afval Gemeente Duiven

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is gevormd uit 6 stappen.

Naarmate je hoger op de orde, hoe duurzamer de afhandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de massa afval in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te aanbevelen over sorteren bij de bron. Want ongemengd aparte afvalstromen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het natuur en draagt niet bij aan een circulaire economie.

Soorten en tarieven ondernemingsafval en restafval verwijdering

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussenin. Je kan selecteren voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om bij te schatten welke maat het goed bij je past? Haal dan snel contact op met een van onze deskundigen. Dankzij onze vele jaren kennis met afvalstromen kennen wij juist wat je benodigd hebt. En wil je een keer een extra legen of standaard een maatje groter? Dan is deze natuurlijk ook geen probleem!

De tarieven van de containers verschillen per afvalcategorie, grondstof en volume. Je least bij ons altijd tegen de meest voordelige tarieven. Algemeen afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit voortvloeit, zoals we bedoelden, door haar effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons precies waarvoor je aan toe. In ons eenvoudige bestelmethode staat overtuigend wat je voor een specifieke gemengd afval container of een andere alternatieve rolcontainer neerlegt. Wij achten het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Op deze manier kom je achteraf niet voor nare onthullingen te liggen.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Afval Gemeente Duiven

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Zoals je ziet zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele typen kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de optie uit een erg uitgebreid aanbod van containers van 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de horizon ligt. Kies, naargelang van je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Papier kan wel zeven maal gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort apart verzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat jouw document- en karton in de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, zoals (bereid) keukenafval en etensresten. Denk aan piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar ook op kantoren kunt je je organisch afval scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van meer recyclebaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat een groot gedeelte van ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalsoorten in verzamelen, geraken je containers minder snel snel vol. Daarnaast is het apart houden uit je afval ook beter voor de omgeving. PMD mag immers hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe grondstoffen gewonnen te worden voor verse producten te maken, jouw PMD is immers een grondstof!

De juiste container voor PMD en Afval Gemeente Duiven

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende rolcontainer voor jouw PMD. We leveren diverse kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze bezorging en nationale bereik, heeft je binnen 24 uur jouw container bij de verlangde plek geplaatst. Je bepaalt zelf de gewenste capaciteit en op welke manier frequent het container geledigd dient te zijn. Op deze manier ken je dus zeker waar je jouw vuilnis steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt aan een beter omgeving via jouw afval te splitsen. Bestel snel je voordelige container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, want we belasten het omgeving veel indien we afval recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. De overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en gomballen) (Stijf) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemische symbool (antitranspirant, lak enz.)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal is gestopt Afzonderlijk karton ofwel ander papier
 • Verpakking met gevaarlijke stoffen
 • Glasafval

Hoe veel vuilnis jezelf sorteert, des te goed dat het is voor het milieubescherming en ook je geldbeurs. Glaswerk is één van de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te splitsen zijn. Glasafval bestaat uit flessen, potten en ook glasscherven. Zonder het om scheiden pakt het glasafval vanwege het volume en gewicht veel ruimte in het afval van het bedrijf in. Jij kan dus flink besparen in je kosten voor afval. Het glas is tevens compleet te recyclen. Daarnaast kost het heel veel minder kracht dan glaswerk om te produceren uit verse materialen.

Komt daar bij jouw bedrijf veel glas los, zoals bij de horeca, dan is een container voor glas essentieel. Bezit je wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? wij werkt samen met flexibele overeenkomsten omdat je het nummer bakken eenvoudig aanpast.

De juiste bak voor glasafval

Koop het beste containers voor het je glasafval bij ons. Je heeft de selectie uit een bak met 240 liters en ook van negenhonderd liters. Er is al één glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en ook deze worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de de glasafval kies jij hoe frequent ons de bak komen ledigen. wij biedt het voordeligste dienstverlening.

Zo wordt glas verwerkt

Het kost heel veel kracht voor het het glas om te maken van nieuwe materialen. Glasverval is echter echter één goede basis. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen in nieuwe glazen. Bij de verwerken doen wij verschil onder blank, bruine, groene en bont glazen. Daarnaast worden kurken en ook deksels verwijderd. Via glas te recyclen, kunnen er bij één heel veel kleinere temperatuur glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem contact op.

Wat is mag wel er bij het glasafval?

Wel:

Leeg glasafval die gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallend kruiken, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medisch- of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je archief moet beschermd en ook in veilige manier vernietigd worden. Dossiervernietiging kan jij dus best goed organiseren. Het afgesloten rolcontainer van ons ons helpen bij een beschermd proces voor verzameling en vernieling van dossiers. Discreet en veilig. Papieren zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heeft je honderd procent zekerheid dat je jouw archief veilig vernietigt is. Na de vernieling zullen het restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat jij jouw archief niet wil in de het papiercontainer wilt werpen. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen daarom best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig veel vuil in de het vorm van geheim document? Kies voor dossiervernietiging van ons . Je krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een gleuf waarin het document exact erin past. Wanneer het papieren al in het bak zijn, krijgt zij nog bij handen. Onze bestuurder arriveert eens in de tijdstip langs voor de container te ledigen en de papier ter plekke te vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarin de bak via het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. De content zal vervolgens direct vernielt.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je jouw geheime documenten veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Door het klepje in de deksel kan je het papieren in de bak werpen. Jij heeft de keuze uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief geen op het transport is, loop je geen gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier wordt ingezameld en verwoest.