Afval Bouw 🔴 7 BEWEZEN WEETJES

Vlug en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook sorteert, er zal steeds restvuil blijven bestaan. Probeer dit stroom van afval heel klein eventueel te houden en je zult zien dat deze financieel gunstig is. Door afvalstoffen heel mogelijk toevallig te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er zo min toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afval Bouw

Kies uit van het grootste meest uitgebreide aanbod rolcontainers en koop de meest geschikte container geschikt voor je restafval. In de de restafvalcontainer gooi je reeds de niet te recyclen afvalstoffen dat je niet verder verder kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten thuishoren niet thuis binnen de rest container. Ook betreffende PMD verdelen bezitten wij de juiste afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming voor ieder afvalstromen welke in ondernemingen vrijkomen. Dit stromingen mogen vaak afzonderlijk opgehaald worden. Dit is verbeterd betreffende het milieu natuur en het geldtas.

Wat is toegestaan er in ondernemingsafval?

Hoezo prima je je afval tevens verdeelt, er zal telkens restafval blijven zijn. Tracht dit stroom van afval heel klein toevallig te bewaren en je zal merken dat deze financieel gunstig is. Door afvalstoffen zo veel mogelijk te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er heel minimaal toevallig restafval over. Binnen de rest afvalcontainer gooi je al het het niet niet-recyclebare vuil dat je niet verder kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, PMD en vensterglas passen niet thuis in de de rest afvalcontainer.

Is het verdelen van zakelijk afval noodzakelijk?

Je wordt gedwongen afvalstromingen zoveel mogelijk te sorteren. In de de Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het de streefdoel beschreven goederen opnieuw te benutten indien dat het mag.

Wat kost een container afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven van afvalcontainers zijn afhangend van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroom, de afmeting van afvalcontainer alsook hoe vaak de de container rolcontainer ontleegd moet worden zijn. Je vindt je alle tarieven op de.

Welk soort bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je documenten, vensters, swill en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In elke organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons koop je snel en rap een van de vele soorten afvalcontainers. Wij leveren hem gratis gedurende 24 uur in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze lage tarieven zie je meteen tijdens het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Gemengd afval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te verzamelen, reduceer je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Bekijk dan even door. Of koop direct jouw restafval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd juiste ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook opteren voor een stalen afvalcontainer. Een metalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, praktisch als de container op een openbare plaats staat. Je kiest uit diverse groottes. De selectie is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geleegd moeten worden. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn ruime moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de generatie van hernieuwbare kracht. Gemengd afval klinkt dan misschien nutteloos, dat is het echter niet! De afvalbranche voorbrengt maar minstens 20% van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaalresten er geëxtraheerd die hun route voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een functionele doel. Deze zwarte korrelachtige resten worden ingezet voor het aanvullen of bouwen van straten. Spijtig genoeg komen er ook allerlei giftige materialen vrij gedurende de verbranding die in meer of mindere mate toch in het milieu terecht komen. Dus moeten we blijven proberen naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Afval Bouw:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en arriveren deze conform een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers dichten goed af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan stank geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het installeren van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té ruime bak.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak als deze maar halfvol is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren via ons?

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een passende oplossing voor ieder type vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afval Bouw

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit 6 niveaus.

Naarmate je hoger op de ladder, des te duurzamer de afhandeling. Zo trachten wij samen met jou de volume vuilnis in jouw algemeen afval container terug te dringen, etappe 1. Dit realiseren wij door te adviseren over sorteren bij de bron. Want ongemengd gescheiden afvalstromen worden zo veel als mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het milieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Typen en tarieven zakelijk afval en gemengd afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en alles daar ertussen. Je kan opteren voor een gunstige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om in te ramen welke grootte het goed bij je past? Neem dan even verbinding op met één van onze experts. Met onze vele jaren kennis met afvalmaterialen weten wij exact wat je benodigd hebt. En wil je één keer een extra legen of regulier een maatje groter? Dan is dat natuurlijk ook geen probleem!

De prijzen van de rolcontainers wisselen per afvalstroom, stof en capaciteit. Je verhuurt bij ons altijd tegen de scherpste kosten. Restafval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit komt, als we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs zie je bij ons juist voor wat je te maken hebt. In ons simpele bestelmethode is aangegeven helder wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een verschillende container neerlegt. Wij vinden het essentieel dat dit transparant is. Hierdoor ben je achteraf niet voor nare ontdekkingen te zitten.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Afval Bouw

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele varianten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je hebt de optie uit een zeer divers aanbod van containers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en papier vind je op ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een brede selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de loer staat. Selecteer, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan wel 7 maal hergebruikt worden. Tevens in je beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom apart inzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat je document- en karton op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt als basis voor nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij piepers, brood, pasta, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecazaken komen deze afvalstromen beschikbaar, maar tevens in kantoor mag je je organisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van extra herbruikbaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk deel van ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalsoorten in te verzamelen, zitten je containers minder vlug vol. Bovendien is het apart houden van je vuilnis ook beter voor het omgeving. PMD mag namelijk hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen vers materialen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te produceren, je PMD is immers één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Afval Bouw

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren diverse plastic rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze levering en landelijke bereik, heb je in 24 uren jouw afvalcontainer op de gewenste locatie staan. Je beslist zelf de gewenste capaciteit en op welke manier frequent de afvalcontainer geleegd moet te zijn. Zo ken je dus zeker dat je je afval altijd kwijt kan en waar je meewerkt voor een beter milieu door jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, omdat we belasten het milieu minder minder als we afval hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. De overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Stijf) plastic waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Draagtas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemische symbool (deodorant, lak enzovoort)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar ander stof is geplaatst Los doosjes of verschillend papier
 • Verpakking met chemische stoffen
 • Glasscherven

Hoe meer vuilnis je scheidt, des te beter dat het zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en ook je geldbeurs. Glas blijkt een uit de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen zijn. Glasverval bestaat uit flessen, potten en glasscherven. Zonder te scheiden neemt het vanwege het volume en ook gewicht veel plaats bij de afval van het bedrijf op. Jij kunt dus flink besparen op je kosten voor afval. Het is ook tevens compleet te recyclen. Ook kost het recyclen veel kleiner kracht in vergelijking met glazen te produceren van verse grondstoffen.

Komt daar op je onderneming heel veel glasafval vrij, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan is één glascontainer essentieel. Heb je wisselende periodes qua drukte? wij functioneert met flexibele contracten omdat jij het nummer bakken makkelijk verandert.

De juiste bak voor het glasafval

Koop de beste containers voor je glasverval op ons. Je hebt de keuze uit keuze uit een container met 240 liter en ook van 900 liter. Er is is reeds een glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en dit worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kies je hoe vaak wij het container zullen komen legen. ons biedt het meest voordelige service.

Zo wordt het glas bewerkt

Het kost kost veel kracht om glas om te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasverval is daarentegen één prima basis. Daar zitten meestal circa 50% oudere glas binnen nieuwe glazen. Tijdens de bewerken maken we onderscheid onder wit, bruin, groen en bont glas. Ook worden kurken en deksels verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kan er op een heel veel kleinere warmte glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heb jij vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of neem neem verbinding .

Wat mag wel er bij het de glasafval?

Wel:

Leeg glasverval die gefungeerd heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallen jenever kruikjes, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallen onder glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en in een veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan je dus best goed regelen. De afgesloten rolcontainer van onze dienst helpen bij een beschermd proces van inzameling en ook vernieling van jouw jouw archief. Discreet en ook beschermd. Papieren zullen discreet getransporteerd. Zo heeft je 100% zekerheid dat je archief veilig vernietigt is. Na de vernietiging worden de restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je je dossiers niet in het papierbak wilt werpen. Enkele papieren bevatten geheime informatie en kunnen daarom beter vernielt . Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft jij regelmatig veel afval in de vorm van geheim document? Kies voor archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft één gleuf waarin het papier precies erin past. Wanneer het papieren eenmaal binnen de bak zijn, krijgen niemand zij meer in . Onze chauffeur komt eens de zoveel tijd langs voor het container te ledigen en de documenten plekke te vernielen binnen onze truck. Ook dit functioneert middels een gesloten systeem waarin de container via het truck zelf is opgeheven en opengemaakt. Het inhoud zal daarna direct vernielt.

De geschikte bak voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop je jouw vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klep in het deksel kan jij de papieren in het bak gooien. Jij heeft de selectie van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kiest je de gewenste frequentie van lediging. Omdat je archief geen op het vervoer gaat, loop je niet gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van je dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is heel te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden ingezameld en vernietigd.