Afval Afvoeren ☑️ 6 SIMPELE FEITEN

Gauw en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook scheidt, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Tracht deze stroom van afval zo minimaal mogelijk te houden en je zal opmerken dat deze financieel gunstig is. Met vuil heel veel mogelijk te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, blijft er heel minimaal toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afval Afvoeren

Kies van de grootste gamma containers en bestel het meest geschikte afvalcontainer voor je je restafval. Binnen het restafvalcontainer werp je reeds de niet-recyclebare afvalstoffen die je niet verder meer kan verdelen. Karton/karton, swill, en ruiten horen niet in de de restafvalcontainer. Eveneens omtrent PMD sorteren bezitten ons de geschikte container.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming aangaande alle afvalstromingen dat in ondernemingen ontstaan. Dit afvalstromen kunnen dikwijls gescheiden opgehaald zijn. Dat is goed aangaande het milieu en de portemonnee.

Wat mag er binnen bedrijfsafval?

Hoezo goed je je afval eveneens scheidt, er zal er steeds restvuil voortdurend bestaan. Poog het afvalstroompje zo minimaal eventueel te houden en je zult zien dat dit financieel voordelig is. Door afvalstoffen heel zoveel eventueel te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er heel zo weinig mogelijk overblijvend afval over. Binnen de rest container gooi je reeds het niet-recyclebare afval welke je niet verder extra kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, PMD en glas thuishoren geen in de restafvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van zakelijk afval noodzakelijk?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen mogelijk eventueel te sorteren. In de het landelijk Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het de doel beschreven producten opnieuw te aanwenden als dat het kan.

Wat kost een een container afvalcontainer voor?

De tarieven voor kosten voor containers zijn afhankelijk afhankelijk van het afvalstroompje, de afmeting van container en hoevaak de container geledigd afvalcontainer ontleegd moet geraken. Jij ontdekt ieder prijzen op de tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je papier, vensters, voedselresten en PMD scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met restafval containers

In ieder onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons neem je snel en rap een van de vele soorten vuilcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos in 24 uur in heel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je meteen in het bestelproces. Handig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te zamelen, verklein je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even door. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds geschikte inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook kiezen voor een stalen rolcontainer. Een stalen afvalcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, praktisch als de bak op een algemene plaats staat. Je kiest uit meerdere groottes. De keuze is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geledigd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 omvangrijke hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de generatie van hernieuwbare energie. Restafval lijkt dan wellicht waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector produceert maar liefst een vijfde van de groene energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaalresten er geëxtraheerd die hun route voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een functionele toepassing. Deze donkere korrelachtige assen worden toegepast voor het ophogen of creëren van straten. Spijtig genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke materialen los gedurende de verbranden die in meer of geringere mate desondanks in het milieu belanden. Dus moeten we volhouden met proberen naar zo minimaal verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Afval Afvoeren:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plaats, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De containers dichten goed af waardoor er niet ongedierte bij het afval kan. Ook kan afvalgeur niet ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te ruime bak.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak als deze slechts halfvol is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren bij ons?

Redenen een container op wielen huren bij ons? Aangezien we bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een geschikte oplossing voor elk type afval en voor ieder bedrijf. Bovendien werken wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afval Afvoeren

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zes niveaus.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo trachten wij samen met jou de volume vuilnis in jouw algemeen afval container te verminderen, etappe 1. Dit bereiken wij door te adviseren over sorteren bij de afkomst. Want puur afzonderlijke afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een kringloop economie.

Soorten en tarieven zakelijk afval en restafval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar ertussen. Je mag selecteren voor een betaalbare synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om bij te ramen die maat het perfect bij je past? Neem dan snel contact op met één van onze specialisten. Met onze langdurige deskundigheid met afvalmaterialen begrijpen wij juist wat je benodigd hebt. En wil je eenmalig een meer leegmaken of regulier een maatje grotere? Dan is deze uiteraard ook geen issue!

De tarieven van de bakken verschillen per afvalcategorie, stof en literinhoud. Je least bij ons steeds tegen de scherpste prijzen. Restafval is een van de prijzigere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkig zie je bij ons exact voor wat je aan toe. In ons gemakkelijke bestelmethode is aangegeven helder wat je voor een algemeen afval container of een alternatieve rolcontainer betaalt. Wij achten het cruciaal dat dit helder is. Zo kom je later nooit voor onaangename ontdekkingen te liggen.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Afval Afvoeren

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes gescheiden inzamelen. Je hebt de optie uit een zeer divers aanbod van afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een brede keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast wanneer de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vernieling aan de horizon ligt. Kies, naargelang van je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna bepaal je hoe frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Tevens in je beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat je document- en papier in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof tot nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk aan aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschalen, frites, taart, groentes en fruit en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter ook in kantoor kunt je je biologisch afval apart houden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit meer herbruikbaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaat één omvangrijk deel van bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart van je overige afvalstromen te te zamelen, geraken je containers minder vlug gevuld. Daarnaast ligt het scheiden van uw afval tevens goed voor de milieu. PMD mag namelijk gerecycled worden. Daardoor hoeven er geen enkele vers materialen ontgonnen te worden voor verse producten te maken, je PMD is immers één grondstof!

De juiste container voor het PMD en Afval Afvoeren

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren verschillende kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis levering en landelijke dekking, heb je binnen 24 uren jouw container bij de gewenste locatie geplaatst. Je bepaalt zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en hoe vaak het afvalcontainer geleegd dient te zijn. Op deze manier weet je daarom vast dat je jouw vuilnis steeds kwijt kan en waar je bijdraagt voor een beter milieu via jouw afval te splitsen. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het milieu veel als wij afvalstoffen recycleren. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. Het resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en kauwgom) (Hard) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische teken (antitranspirant, lak etc)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend stof zit gestopt Afzonderlijk karton of ander papier
 • Verpakking inclusief van chemische stoffen
 • Glasscherven

Hoe meer afval jezelf scheidt, hoe goed dat zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en je portemonnee. Glas is een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om scheiden zijn. Glasverval bestaat uit flessen, potjes en ook scherven. Zonder het om scheiden pakt het door het ruimte en gewicht heel veel plaats in het afval van het bedrijf in. Jij kunt daarom flink uit besparen in je kosten voor afval. Het is ook tevens volledig om te recyclen. Ook kost het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glazen om te produceren van nieuwe grondstoffen.

Komt daar bij je onderneming heel veel glas los, bijvoorbeeld in de horeca, dan is één container voor glas onmisbaar. Heb je wisselende periodes met betrekking tot drukte? wij werkt met aanpasbare contracten omdat jij de aantal containers makkelijk aanpast.

De geschikte container voor het glasafval

Koop het beste containers voor jouw glasafval op ons. Je heeft de keuze uit keuze uit één bak van 240 liters en ook met negenhonderd liter. Er is al een glascontainer startend bij €13 elke maand en ook deze wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de glasafval kiest jij hoe vaak wij het bak zullen komen legen. ons biedt de meest voordelige service.

Zo wordt het glas bewerkt

Het kost heel veel kracht om glas om te maken van nieuwe materialen. Glasafval is daarentegen een prima basis. Er zit meestal ongeveer 50% oudere glazen in nieuwe glas. Bij het verwerken doen we verschil tussen blank, bruin, groen en ook gemengd glazen. Ook worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kunnen er op een heel veel kleinere warmte glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heb jij vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of contact op.

Wat is mag er bij het de glasafval?

Wel:

Lege glasverval dat gediend had als verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruiken, bordjes, kopjes, keramiek etc. n Hittebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallend onder glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers dienen veilig en op een veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging kan jij daarom best goed organiseren. Het gesloten rolcontainers van onze dienst helpen tijdens een veilig proces voor verzameling en ook vernietiging van jouw archief. Discreet en veilig. Documenten zullen discreet vervoerd. Op deze manier heb jij 100% zekerheid dat je archief veilig vernietigt zijn. Na vernieling zullen de restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je jouw archief niet in de papiercontainer wilt gooien. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen dus beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is echter echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb je frequent een grote hoeveelheid afval in de vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een spleet waar het document precies erin past. Als de documenten eenmaal in de container zijn, krijgen niemand ze nog in . Onze chauffeur komt eens zoveel tijdstip langs om het container te legen en de documenten plekke vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarbij de bak door het truck zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het content wordt daarna direct vernielt.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je jouw vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Door het klep in de deksel kun je de documenten in de container gooien. Je heeft de keuze uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kiest je de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw dossier geen op vervoer is, loopt jij geen risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en verwoest.