Afmeting Container 🔥 8 OPMERKELIJKE WEETJES

Snel en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afval ook scheidt, er zal altijd restvuil aanwezig bestaan. Probeer deze stroom van afval zo minimaal toevallig te behouden en je zal opmerken dat dit geldelijk gunstig is. Via afvalstoffen zo mogelijk toevallig te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er zo zo weinig toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afmeting Container

Selecteer bij het grootste meest uitgebreide gamma afvalcontainers en koop de ideale rolcontainer voor je je restvuil. In de het afvalcontainer werp je al het de onrecyclebare vuil dat je niet verder verder kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, en vensterglas passen geen binnen het container. Eveneens betreffende PMD sorteren hebben we de juiste correcte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de naam voor elke afvalstromingen die binnen bedrijven vrijkomen. Die stromen mogen dikwijls gescheiden opgehaald geraken. Dit is verbeterd voor het natuur en de portemonnee geldbeugel.

Wat mag wel er binnen ondernemingsafval?

Op welke manier uitstekend je je afvalstoffen eveneens sorteert, er gaat altijd overblijvend afval aanwezig bestaan. Poog deze stroom van afval zo minimaal mogelijk te behouden en je gaat opmerken dat deze financieel voordeelgevend is. Met afvalstoffen dus mogelijk toevallig te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er dus min eventueel restafval over. In het container gooi je je al de niet-recyclebare afval welke je geen extra kan verdelen. Karton/karton, swill, PMD en ruiten thuishoren niet thuis binnen het container.

Is scheiden scheiden van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen mogelijk toevallig te verdelen. Binnen het landelijk Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het doel de bedoeling beschreven artikelen weer te aanwenden indien het lukt.

Wat kost een een container afvalcontainer voor?

De kosten voor afvalcontainers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van grootte van rolcontainer alsook hoe vaak de container container geleegd moet worden worden. U vindt alle prijzen op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je karton, vensters, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In iedere bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons neem je gemakkelijk en snel een van de vele varianten afvalcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos gedurende een etmaal in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende tarieven zie je meteen in het bestelproces. Praktisch, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Restafval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te verzamelen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even door. Of koop direct jouw restafval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds geschikte inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container huren, maar ook kiezen voor een ijzeren rolcontainer. Een stalen vuilcontainer is solide en brandveilig, handig als de bak op een algemene locatie staat. Je gaat uit meerdere inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geledigd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt gratis bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf omvangrijke hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de generatie van groene energie. Gemengd afval lijkt dan eventueel nutteloos, dat is het echter niet! De afvalsector levert maar zowaar twintig procent van de groene energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaalresten er uitgehaald die hun weg verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een bruikbare toepassing. Deze zwarte korrelvormige slakken worden ingezet voor het ophogen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook diverse gevaarlijke materialen vrij tijdens de verbranden die in meer of kleinere mate toch in het milieu komen. Daarom moeten we blijven streven naar zo minimaal verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Afmeting Container:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We bieden de kans om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De containers sluiten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kan. Ook kan stank geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té ruime container.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig hebt is
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer dit maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren via ons?

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor ieder soort afval en voor elk onderneming. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Afmeting Container

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zes stappen.

Hoger op de orde, hoe ecologischer de verwerking. Zo proberen wij in samenwerking met jou de volume afval in jouw gemengd afval container te verminderen, stap 1. Dit doen wij door te aanbevelen over sorteren bij de oorsprong. Want ongemengd gescheiden afvalmaterialen worden zoveel als kan hergebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een kringloop economie.

Categorieën en tarieven bedrijfsafval en restafval verwerking

De volume voor een algemeen afval container varieert van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je mag opteren voor een gunstige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om bij te bepalen welke omvang het perfect bij je past? Haal dan even aansluiting op met één van onze specialisten. Door onze jarenlange deskundigheid met afvalmaterialen kennen wij precies wat je nodig hebt. En wil je één keer een aanvullend legen of standaard een formaat grotere? Dan is dat natuurlijk ook geen issue!

De prijzen van de containers wisselen per afvalstroom, stof en capaciteit. Je huurt bij ons telkens tegen de meest voordelige kosten. Algemeen afval is een van de duurdere afvalcategorieën. Dit komt, zoals we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg vind je bij ons precies waarvoor je aan toe. In ons simpele bestelsysteem staat vermeld duidelijk wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere verschillende container betaalt. Wij achten het cruciaal dat dit aspect helder is. Op deze manier ben je later nooit voor onaangename verrassingen te liggen.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Afmeting Container

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papier, denk aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer zetten, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes afzonderlijk inzamelen. Je hebt de optie uit een zeer divers assortiment van containers van 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papier en Dozen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de horizon staat. Kies, naargelang van je behoefte, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan wel zeven keer hergebruikt worden. Tevens in je beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat jouw document- en papier op de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt als grondstof tot nieuw producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschelpen, patat, taart, groenten en fruit en melkproducten. Vooral op horecazaken komen deze afvalsoorten vrij, maar tevens in kantoor mag je jouw organisch afval scheiden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit extra recyclebaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaande één groot gedeelte uit bedrijfsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalsoorten te zamelen, zitten je containers minder snel snel vol. Bovendien is het apart houden van je afval ook goed voor het het milieu. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden voor nieuwe producten te maken, jouw PMD wordt namelijk een grondstof!

De juiste container voor het PMD en Afmeting Container

{service1)

Bij vind je altijd een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden diverse plastic rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis bezorging en landelijke dekking, heb je in 24 uren je afvalcontainer op het gewenste plek geplaatst. Je beslist zelfstandig de gewenste capaciteit en hoe frequent het container geledigd dient te worden. Zo ken je dus zeker waar je je afval steeds kwijt kan en dat je bijdraagt aan een beter milieu door je vuilnis te splitsen. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het milieu veel minder indien wij afvalstoffen hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en ook gomballen) (Stijf) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, aftaprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof is gestopt Afzonderlijk karton ofwel verschillend document
 • Pakket inclusief van chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe veel vuilnis je sorteert, hoe goed dat is voor de milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glaswerk blijkt één uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om scheiden zijn. Glasafval bestaat van flessen, potten en ook scherven. Zonder het te splitsen pakt het vanwege de volume en gewicht veel ruimte in de afval van het bedrijf in. Je kan daarom flink uit besparen in je afvalkosten. Het is tevens volledig om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het veel kleiner energie dan glaswerk om te produceren van nieuwe grondstoffen.

Komt daar bij je bedrijf heel veel glas los, zoals bij de sector van de horeca, dan is één glascontainer onmisbaar. Heb jij variërende periodes qua drukte? ons functioneert samen met flexibele overeenkomsten omdat jij het nummer bakken makkelijk verandert.

De geschikte bak voor het glasafval

Bestel de meest geschikte bakken voor jouw glasverval op ons. Jij hebt de keuze uit selectie van één container van tweehonderdveertig liters en met 900 liter. Er is reeds één glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en dit worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de de afval kies jij op welke manier vaak ons de container zullen komen ledigen. wij leveren het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost kost veel kracht om glas om te produceren uit verse materialen. Glasverval is echter daarentegen een goede basis. Daar zit gewoonlijk circa 50% oudere glazen in nieuwe glazen. Bij het verwerken maken we verschil onder wit, bruine, groen en ook bont glazen. Ook worden kurk en deksels verwijderd. Via het glas om te recyclen, kan er zijn bij een heel veel kleinere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heeft je vragen? Bekijk het veelgestelde vragen of neem neem verbinding op.

Wat is mag wel er zijn bij het het glasafval?

Wel:

Lege glasverval die gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallend kruikjes, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen onder vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet veilig en ook in een veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je daarom best uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainers van ons ons helpen bij een beschermd proces voor inzameling en vernieling van dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten zullen discreet vervoerd. Zo heb je 100% zekerheid dat jouw archief beschermd vernietigt is. Na de vernietiging worden het restproducten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je je archief niet in het papierbak wil werpen. Sommige documenten bevatten geheime gegevens en dus beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft een spleet waar het document exact erin past. Wanneer de papieren al binnen het container zitten, krijgen ze meer bij . Onze chauffeur komt eenmaal in zoveel tijdstip langs voor het container ledigen en het papier ter plekke te vernielen in onze truck. Eveneens dit werkt middels een afgesloten systeem waarin het container door het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. De content zal vervolgens direct vernielt.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop je je geheime documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Door het klep in de deksel kun je de documenten in de container werpen. Je heeft de selectie uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier geen op het vervoer gaat, loopt jij niet gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier worden verzameld en verwoest.