Afmeting Afvalcontainer 1200 🔴 3 SCHOKKENDE HACKS

Snel en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook sorteert, er zal altijd overblijvend afval aanwezig bestaan. Probeer deze afvalstroom heel klein toevallig te houden en je gaat merken dat het economisch gunstig is. Door vuil heel zoveel toevallig te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er dus minimaal eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afmeting Afvalcontainer 1200

Selecteer uit de grootste gamma containers en koop de beste beste container geschikt voor je restvuil. Binnen de rest afvalcontainer gooi je al het niet niet-recyclebare afvalstoffen dat je geen meer kan scheiden. Papier/karton, swill, en ruiten horen niet thuis in de rest container. Ook omtrent PMD verdelen beschikken ons de geschikte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de naam voor ieder afvalstromen welke bij firma’s vrijkomen. Dit stromen mogen meestal afzonderlijk verzameld zijn. Dat is goed betreffende het leefomgeving en de portemonnee.

Wat mag er binnen ondernemingsafval?

Hoe uitstekend je je afvalstoffen eveneens scheidt, er zal telkens restafval voortdurend zijn. Poog het afvalstroompje heel beperkt mogelijk te bewaren en je gaat zien dat dit economisch voordeelgevend is. Door afvalstoffen zo mogelijk toevallig te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er zo zo weinig toevallig restvuil over. In de container gooi je je al het het onrecyclebare afvalstoffen welke je geen verder kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, PMD en glas thuishoren geen in de restafvalcontainer.

Is scheiden scheiden van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel eventueel te verdelen. In de de Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het het doel vermeld goederen opnieuw te aanwenden waar dat lukt.

Wat kost een container voor rolcontainer voor?

De tarieven voor de containers zijn afhankelijk afhangend van de het afvalstroompje, de grootte afmeting van container en hoevaak de container geledigd afvalcontainer geledigd dient zijn. Je vindt je alle tarieven op de tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je karton, glas, organisch afval en PMD scheiden. Ook dragen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met restafval containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je snel en vlug een van de talloze typen rolcontainers. Wij brengen hem gratis binnen een etmaal in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe kosten zie je gelijk in het orderproces. Nuttig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Algemeen afval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te ophalen, verklein je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even door. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos juiste verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook kiezen voor een stalen vuilcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandbestendig, praktisch als de container op een openbare locatie staat. Je kiest uit diverse groottes. De beslissing is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) ontdaan moeten geraken. Een algemeen afval container wordt gratis bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de twaalf ruime actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de opwekking van duurzame stroom. Algemeen afval klinkt dan misschien nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche produceert maar zowaar een vijfde van de groene energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er uitgehaald die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een bruikbare doel. Deze zwarte korrelige slakken worden gebruikt voor het aanvullen of creëren van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende giftige materialen uit in de verbranding die in minstens of kleinere mate echter in het leefomgeving komen. Daarom moeten we volhouden met zoeken naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Afmeting Afvalcontainer 1200:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze praktische overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af waardoor er niet plagen bij het afval kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té grote container.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container wanneer dit slechts halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime documenten op de correcte manier worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een passende oplossing voor elk soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Afmeting Afvalcontainer 1200

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zestal treden.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de volume vuilnis in jouw gemengd afval container terug te dringen, fase 1. Dit doen wij door te aanbevelen over scheiden bij de afkomst. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zoveel als kan hergebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Soorten en tarieven zakelijk afval en algemeen afval verwijdering

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je kunt kiezen voor een betaalbare plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om naar te schatten die maat het beste bij je past? Neem dan even aansluiting op met een van onze specialisten. Door onze jarenlange deskundigheid met afvalmaterialen kennen wij exact wat je benodigd hebt. En verlang je één keer een meer leegmaken of regulier een grootte groter? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel probleem!

De kosten van de rolcontainers wisselen per afvalsoort, stof en capaciteit. Je least bij ons steeds tegen de laagste tarieven. Algemeen afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit voortvloeit, gelijk we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg vind je bij ons precies voor wat je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelproces staat overtuigend wat je voor een restafvalcontainer of een andere alternatieve container betaalt. Wij achten het cruciaal dat deze informatie transparant is. Hierdoor raak je naderhand niet voor vervelende onthullingen te staan.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Afmeting Afvalcontainer 1200

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papier, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes apart inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een zeer divers aanbod van afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een brede selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten staan, of vernieling op de horizon ligt. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Tevens in je portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat je document- en karton in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt als basis tot nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan piepers, broden, pasta, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, echter tevens in kantoor kunt je je biologisch afval apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van extra recyclebaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalsoorten in te zamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug vol. Daarnaast ligt het scheiden uit je vuilnis ook goed voor het de milieu. PMD kan immers gerecycled worden. Daardoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe producten te maken, je PMD wordt namelijk één grondstof!

De juiste container voor PMD en Afmeting Afvalcontainer 1200

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor je PMD. We leveren diverse plastic afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heb je binnen 24 uren jouw afvalcontainer op de gewenste locatie staan. U beslist zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en hoe vaak de afvalcontainer geledigd dient te worden. Zo ken je dus zeker dat je jouw afval altijd kwijt kunt en waar je bijdraagt voor een verbeterde milieu door jouw afval te scheiden. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, want wij belasten het omgeving veel minder indien we afval recycleren. Uit je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. Het overgebleven kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminium laag binnenin (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemische teken (deodorant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin verschillend stof zit geplaatst Los karton ofwel ander papier
 • Verpakking met chemische stoffen
 • Glasscherven

Des te veel afval jezelf sorteert, des te beter dat is voor het milieubescherming en ook je geldbeurs. Glas blijkt een van de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen is. Glasafval bestaat uit flesjes, potten en glasscherven. Zonder om splitsen neemt het glasafval door het ruimte en ook massa veel ruimte bij de afval van het bedrijf in. Jij kunt dus heel besparen op je afvalkosten. Het is tevens compleet om te recyclen. Daarnaast kost het veel minder kracht dan glaswerk om te maken van verse materialen.

Ontstaat er op je bedrijf heel veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is een glascontainer essentieel. Heb jij wisselende periodes qua bezigheden? ons functioneert met aanpasbare overeenkomsten omdat jij het nummer containers makkelijk aanpast.

Het juiste bak voor het glas restafval

Bestel de meest geschikte containers voor het jouw glasverval op ons. Jij hebt de keuze uit selectie uit een container met tweehonderdveertig liter en met 900 liters. Er is al één container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en dit wordt gratis geplaatst. Op basis van de de afval kiest jij op welke manier frequent wij het container komen legen. wij biedt het meest voordelige service.

Zo worden het glas bewerkt

Het kost kost veel kracht voor het het glas om te produceren van nieuwe materialen. Glasverval is echter echter een goede basis. Daar zit meestal ongeveer 50% oud glazen binnen nieuw glas. Bij de verwerken doen wij onderscheid onder blank, bruine, groen en bont glazen. Ook zijn kurk en ook deksels verwijderd. Door het glas om te recyclen, kan er op een heel veel kleinere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem verbinding op.

Wat is mag wel er zijn bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gediend heeft zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen onder vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en in een veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging kan jij daarom beter uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen bij een beschermd proces voor inzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Documenten worden discreet getransporteerd. Zo heb jij 100% zekerheid dat je archief veilig vernietigd is. Na vernietiging worden het restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat jij je archief niet in de de papierbak wilt gooien. Enkele documenten bezitten geheime informatie en daarom best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is heel tijd consumerend en omslachtig. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid afval in de de gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst . U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft één gleuf waar het document exact doorheen past. Wanneer de documenten al in de bak zitten, krijgen niemand zij meer in handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal in de tijd bij om de bak te ledigen en het papier ter plaats vernietigen in onze truck. Ook dit functioneert door middel van een gesloten mechanisme waarbij het bak door het vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. De inhoud zal vervolgens meteen vernielt.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij jouw geheime papieren veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Door het klepje in de deksel kan je het papieren in het container werpen. Je heeft de keuze van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kiest je de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw archief geen op het vervoer is, loop jij niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier wordt verzameld en vernietigd.