Acv Kosten Restafval ➡️ 10 OPZIENBARENDE WEETJES

Gauw en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal telkens restafval blijven bestaan. Probeer het afvalstroom zo klein eventueel te houden en je zult zien dat deze financieel gunstig is. Door vuil dus mogelijk mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er dus min mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Acv Kosten Restafval

Selecteer van het grootste aanbod containers en bestel de de beste meest geschikte rolcontainer voor je restvuil. In het restafvalcontainer gooi je reeds het niet-recyclebare afvalstoffen die je niet extra kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, en glas horen geen in de het afvalcontainer. Tevens betreffende PMD verdelen beschikken ons het juiste rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming voor ieder afvalstromen die in ondernemingen vrijkomen. Die afvalstromen zouden vaak afzonderlijk verzameld zijn. Dat is goed voor de natuur en de portemonnee geldtas.

Wat mag er in de bedrijfsafval?

Hoezo prima je je afvalstoffen eveneens verdeelt, er gaat telkens restvuil blijven voorkomen. Tracht dit afvalstroom dus beperkt toevallig te houden en je zult opmerken dat het geldelijk voordeelgevend is. Door afvalstoffen heel veel toevallig te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er heel zo weinig eventueel overblijvend afval over. In het afvalcontainer werp je al de niet-recyclebare afval dat je niet verder verder kan verdelen. Karton/karton, swill, PMD en ruiten horen niet thuis in de de rest container.

Is het sorteren van ondernemingsafval verplicht?

Je blijft verplicht afvalstromingen mogelijk mogelijk te scheiden. In de Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel doel beschreven artikelen nogmaals te benutten waar dat het mag.

Wat kost een container een afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor de rolcontainers zijn afhangend van de afvalstroom de afvalstroom stroom van afval, de grootte afmeting van de afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de container rolcontainer ontleegd moet worden. Je ontdekt ieder prijzen op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je karton, glas, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met restafval containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je eenvoudig en vlug een van de verschillende soorten afvalcontainers. Wij brengen hem gratis in 24 uur in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe kosten zie je gelijk gedurende het bestelproces. Handig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te verzamelen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even door. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd passende ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook opteren voor een metalen rolcontainer. Een stalen rolcontainer is hufterproof en brandwerend, praktisch als de bak op een publieke plaats staat. Je gaat uit diverse inhoudsmaten. De keuze is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geledigd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt gratis bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de dozijn omvangrijke moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de productie van groene kracht. Algemeen afval klinkt dan wellicht zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalbranche voorbrengt maar zowaar twintig procent van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaaldeeltjes er uitgehaald die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelachtige slakken worden gebruikt voor het verhogen of bouwen van wegen. Jammer genoeg komen er ook allerlei giftige substanties los gedurende de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate toch in het milieu belanden. Om die reden moeten we volhouden met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Acv Kosten Restafval:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om tegen de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor jouw personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De bakken dichten adequaat af zodat er niet plagen bij het afval kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té ruime container.

Je betaald alleen voor een lediging die écht nodig is
Het is zonde om te betalen voor het legen van de container wanneer dit maar halfvol is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen verschaffen zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren via ons? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een passende oplossing voor ieder soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Acv Kosten Restafval

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is samengesteld uit 6 stappen.

Hoger op de ladder, hoe ecologischer de afhandeling. Zo pogen wij samen met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw gemengd afval container terug te dringen, etappe 1. Dit doen wij door te raadplegen over verdelen bij de afkomst. Want zuiver gescheiden afvalmaterialen worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Typen en prijzen zakelijk afval en restafval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je kunt kiezen voor een gunstige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om bij te ramen welke omvang het beste bij je past? Pak dan snel contact op met een van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange kennis met afvalsoorten weten wij exact wat je benodigd hebt. En wens je een keer een aanvullend leegmaken of regulier een grootte grotere? Dan is deze natuurlijk ook geen kwestie!

De kosten van de containers wisselen per afvalsoort, grondstof en volume. Je verhuurt bij ons telkens tegen de laagste prijzen. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalcategorieën. Dit ontstaat, gelijk we bespraken, door haar effect op het milieu. Gelukkigerwijs vind je bij ons juist voor wat je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelmethode is aangegeven helder wat je voor een gemengd afval container of een andere container aftikt. Wij achten het essentieel dat dit aspect duidelijk is. Op deze manier raak je naderhand niet voor vervelende onthullingen te liggen.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Acv Kosten Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer zetten, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes gescheiden verzamelen. Je hebt de keuze tussen een erg gevarieerd aanbod van afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte rolcontainer voor je document en papier vind je op ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een ruime keuze tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren container is gepast wanneer de containers buitenshuis staan, of wanneer vernieling op de horizon staat. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte grootte. Daarna bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan wel zeven keer hergebruikt worden. Ook in jouw beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat jouw document- en karton in de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet als grondstof tot nieuwe producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij piepers, broden, pasta, dranken, eierschelpen, frites, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, echter ook in kantoren mag je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit extra recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Onopgemerkt bestaande een groot gedeelte van bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalstromen in zamelen, zitten je containers minder snel gevuld. Daarnaast is het scheiden van uw vuilnis ook beter voor het milieu. PMD kan namelijk gerecycled worden. Daardoor moeten er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden om verse artikelen te maken, jouw PMD wordt immers één basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Acv Kosten Restafval

{service1)

Bij vind je altijd een passende afvalcontainer voor je PMD. We bieden verschillende kunststof rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze levering en landelijke dekking, heb je in 24 uur je container bij het gewenste plek geplaatst. Je beslist zelf de gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent de container geledigd moet te worden. Op deze manier ken je dus vast waar je je afval altijd weg kan en dat je meewerkt aan een verbeterde omgeving door je vuilnis te scheiden. Bestel snel je goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, want we belasten het milieu veel als wij afvalstoffen hergebruiken. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. De resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en gomballen) (Hard) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof zit gestopt Afzonderlijk karton ofwel ander papier
 • Pakket met van chemische stoffen
 • Glasscherven

Des te veel afval jezelf sorteert, hoe beter dat het zal zijn ten behoeve van het milieu en ook jouw geldbeurs. Glaswerk is een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen is. Glasscherven bestaat uit flessen, potten en ook scherven. Zonder te splitsen neemt het glasafval vanwege de ruimte en gewicht heel veel ruimte in de afval van het bedrijf op. Je kunt dus heel besparen in je kosten voor afval. Het glas is bovendien compleet om te hergebruiken. Ook verbruikt het heel veel minder kracht in vergelijking met glazen te maken van verse grondstoffen.

Komt daar bij je bedrijf heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan is een glascontainer onmisbaar. Heb je variërende periodes met betrekking tot drukte? wij functioneert met aanpasbare contracten omdat jij het nummer containers makkelijk verandert.

De geschikte bak voor het glas restafval

Koop de beste bakken voor het je glasafval bij onze dienst. Jij hebt de selectie van één container met 240 liter en ook met 900 liters. Er is is reeds een glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook dit wordt kosteloos geplaatst. Op basis van hoeveelheid afval kiest je hoe frequent wij de container zullen komen ledigen. wij leveren het voordeligste service.

Zo worden glas verwerkt

Het veel kracht voor het het glas om te produceren van nieuwe materialen. Glasafval is daarentegen een goede basis. Daar zit gewoonlijk circa 50% oud glazen binnen nieuw glas. Bij het verwerken maken wij verschil tussen blank, bruine, groen en ook gemengd glazen. Daarnaast zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kunnen er op één heel veel lagere warmte glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem neem contact op.

Wat mag er zijn bij het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gefungeerd had als verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Daaronder vallend jenever kruiken, borden, kopjes, keramiek etc. n Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je archief dienen veilig en ook op veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan jij dus best uitstekend regelen. Het gesloten rolcontainer van ons helpen bij een veilig proces van verzameling en vernieling van jouw dossiers. Discreet en ook veilig. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heb je honderd procent zekerheid dat je je archief veilig vernietigd zijn. Na de vernieling zullen de restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat jij jouw archief niet wil in de papiercontainer wil gooien. Enkele papieren bevatten geheime informatie en kunnen dus beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in het vorm van geheim document? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft een spleet waar het papier exact doorheen . Als het papieren al in het bak zitten, krijgen ze nog in . Onze bestuurder komt eens in de zoveel tijdstip langs om de bak legen en de documenten ter plaats te vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarin de bak door het truck zelf is opgeheven en opengemaakt. Het content zal daarna direct vernietigd.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je jouw geheime documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klepje in de deksel kan je het documenten in het container werpen. Je hebt de keuze uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kies je de gewenste frequentie van lediging. Omdat je dossier niet op het transport is, loopt je niet gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden verzameld en vernietigd.