30 Kg Restafval 2025 ➡️ 6 SIMPELE WEETJES

Gauw en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afval ook scheidt, er zal altijd restvuil aanwezig bestaan. Poog het afvalstroompje heel klein mogelijk te bewaren en je gaat merken dat dit financieel gunstig is. Door afvalstoffen zo zoveel toevallig te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er dus minimaal mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over 30 Kg Restafval 2025

Selecteer van het grootste grootste gamma containers en koop het ideale container geschikt voor je restafval. In de de restafvalcontainer werp je al de niet te recyclen afval dat je niet verder kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, en vensterglas horen niet in de rest restafvalcontainer. Eveneens omtrent PMD sorteren beschikken wij de correcte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming voor alle afvalstromen welke in firma’s voortkomen. Dit stromen zouden vaak apart ingezameld zijn. Dit is beter voor de leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat moet er in de bedrijfsafval?

Hoe uitstekend je je afval eveneens verdeelt, er zal er steeds restafval voortdurend voorkomen. Tracht het afvalstroom heel minimaal eventueel te bewaren en je zal zien dat deze economisch gunstig is. Met afval zo zoveel toevallig te sorteren, zoals papier/karton, PMD, glas, en swill, blijft er dus minimaal mogelijk overblijvend afval over. In het container gooi je je al het onrecyclebare vuil die je niet verder extra kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, PMD en glas passen niet thuis in de de restafvalcontainer.

Is scheiden scheiden van zakelijk afval gedwongen?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. Binnen het Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het de bedoeling omschreven goederen opnieuw te aanwenden als dat mag.

Wat kost een container container voor?

De tarieven tarieven voor rolcontainers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom, de grootte grootte van de rolcontainer en hoe vaak de de container afvalcontainer ontleegd moet zijn. Jij ontdekt elke prijzen op de tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je documenten, ruiten, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met restafval containers

In ieder bedrijf komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons bestel je eenvoudig en snel een van de talloze soorten rolcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos gedurende een dag in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je gelijk tijdens het aankoopproces. Handig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te ophalen, verminder je de aantal algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Doorlees dan even door. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds geschikte inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook opteren voor een metalen vuilcontainer. Een metalen vuilcontainer is hufterproof en brandwerend, nuttig als de container op een openbare plaats staat. Je selecteert uit meerdere groottes. De keuze is aan jou, op basis van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geledigd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de dozijn omvangrijke actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de productie van groene stroom. Restafval schijnt dan misschien zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalsector levert maar liefst een vijfde van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de resterende metaaldeeltjes er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelachtige slakken worden ingezet voor het ophogen of creëren van wegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende giftige stoffen vrij gedurende de verbranding die in minstens of geringere mate toch in het natuur komen. Dus moeten we blijven zoeken naar zo minimaal verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

30 Kg Restafval 2025:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je via ons heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor je werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af zodat er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té grote container.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container als deze slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren via ons? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor elk type afval en voor elk bedrijf. Daarnaast functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink 30 Kg Restafval 2025

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zestal stappen.

Naarmate je hoger op de ladder, des te ecologischer de afhandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de massa rommel in jouw algemeen afval container te verlagen, etappe 1. Dit doen wij door te raadplegen over sorteren bij de bron. Want ongemengd aparte afvalsoorten worden zo veel als mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een kringloop economie.

Categorieën en kosten ondernemingsafval en restafval verwijdering

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je kan kiezen voor een gunstige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om in te ramen welke maat het goed bij je past? Neem dan gauw verbinding op met een van onze experts. Dankzij onze langdurige deskundigheid met afvalstromen begrijpen wij juist wat je nodig hebt. En wens je één keer een meer legen of regulier een formaat ruimer? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de bakken verschillen per afvalcategorie, grondstof en volume. Je verhuurt bij ons telkens tegen de laagste kosten. Restafval is een van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, gelijk we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkig genoeg vind je bij ons juist waar je aan toe. In ons simpele bestelproces staat duidelijk wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere andere bak neerlegt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit aspect helder is. Op deze manier ben je achteraf nooit voor vervelende verrassingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

30 Kg Restafval 2025

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papierafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden inzamelen. Je hebt de optie tussen een heel divers assortiment van afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en metalen containers. Een metalen container is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de loer ligt. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest geschikte grootte. Daarna bepaal je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan wel zeven maal gerecycled worden. Ook in je beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort apart verzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat je document- en papier in de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof tot nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschalen, frites, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecazaken komen deze soorten afvalstromen vrij, echter tevens in kantoor kunt je jouw organisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van extra herbruikbaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaande een groot gedeelte van bedrijfsafval vaak van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalsoorten in te verzamelen, geraken je containers minder snel vlug gevuld. Bovendien ligt het scheiden uit je vuilnis tevens goed voor het milieu. PMD mag immers gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, jouw PMD is immers een basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en 30 Kg Restafval 2025

{service1)

Bij ons vind je altijd een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. Wij leveren verschillende plastic afvalcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis bezorging en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uren je container bij de verlangde plek staan. U beslist zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak de afvalcontainer geledigd moet te worden. Op deze manier ken je dus zeker dat je je afval steeds kwijt kunt en waar je bijdraagt voor een beter milieu door je afval te splitsen. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, want wij belasten het omgeving minder minder als wij afvalstoffen recycleren. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. De overgebleven plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stevig) kunststof zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, verf etc)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander stof zit gestopt Los doosjes ofwel ander document
 • Verpakking inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Des te meer afval jezelf sorteert, des te beter dat het zal zijn voor het milieu en je portemonnee. Glaswerk is 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om scheiden zijn. Glasafval bestaat van flesjes, potjes en ook scherven. Zonder het te splitsen neemt het glasafval door de ruimte en gewicht veel ruimte in de afval van het bedrijf op. Jij kunt daarom flink besparen in je afvalkosten. Het glas is tevens volledig om te hergebruiken. Ook kost het recyclen veel kleiner energie dan glazen om te produceren uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar bij je onderneming heel veel glasafval vrij, zoals bij de sector van de horeca, dan is is één container voor glas essentieel. Heb je variërende tijdsperioden qua bezigheden? wij functioneert samen met flexibele overeenkomsten waardoor je het aantal containers eenvoudig verandert.

De juiste bak voor het glasafval

Bestel het meest geschikte bakken voor jouw glasverval op ons. Jij heeft de keuze uit keuze van één bak met 240 liter en met 900 liter. Er al één glascontainer startend bij €13 elke maand en ook deze worden kosteloos geplaatst. Op basis van hoeveelheid afval kiest jij op welke manier vaak wij de bak komen ledigen. wij leveren het voordeligste dienstverlening.

Zo worden het glas bewerkt

Het kost kost veel energie om het glas om te produceren uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen één goede grondslag. Er zitten meestal circa 50% oud glas binnen nieuwe glazen. Tijdens het verwerken doen wij verschil tussen wit, bruin, groen en bont glas. Daarnaast worden kurk en ook deksels verwijderd. Door het glas te recyclen, kunnen er bij een heel veel lagere temperatuur glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat mag wel er zijn bij het het glasafval?

Wel:

Lege glasafval die gefungeerd had zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Daaronder vallend kruiken, borden, koppen, keramiek etc. n Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen onder vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en op een veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging kan jij daarom best uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces voor inzameling en ook vernieling van jouw archief. Discreet en beschermd. Papieren worden discreet vervoerd. Zo heb jij honderd procent zekerheid dat je dossiers veilig vernietigt zijn. Na de vernieling zullen de restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je dossiers niet in het papiercontainer wil gooien. Enkele documenten bevatten geheime informatie en kunnen dus beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heb je regelmatig veel vuil in de het gedaante van geheim document? Kies dan dan voor dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één spleet waarin het document exact doorheen past. Als de papieren al in de bak zijn, krijgt ze meer bij handen. Onze chauffeur komt eenmaal zoveel tijd langs voor de bak te legen en de documenten plaats te vernietigen in onze truck. Ook dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarbij de container via de vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. Het content wordt vervolgens meteen vernielt.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop jij je vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klepje in de deksel kun je de papieren in het container gooien. Jij hebt de selectie uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief geen op het transport gaat, loopt je niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke wijze worden verzameld en verwoest.