2 M3 Container 🔥 8 VREEMDE TRUCS

Snel en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal telkens restafval voortdurend bestaan. Poog deze stroom van afval dus beperkt mogelijk te houden en je gaat zien dat dit financieel voordeelgevend is. Met afval dus mogelijk mogelijk te scheiden, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er heel minimaal toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over 2 M3 Container

Kies van het ruimste aanbod afvalcontainers en koop de beste container geschikt voor je restafval. In de het restafvalcontainer gooi je al het niet niet-recyclebare afvalstoffen die je geen meer kan scheiden. Papier/karton, swill, en vensterglas thuishoren niet binnen het restafvalcontainer. Eveneens omtrent PMD sorteren beschikken ons de juiste juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de naam aangaande elke afvalstromen welke bij ondernemingen vrijkomen. Deze stromen kunnen dikwijls afzonderlijk opgehaald geraken. Het is verbeterd aangaande het milieu milieu en het geldtas.

Wat moet er binnen zakelijk afval?

Hoe prima je je afvalstoffen ook scheidt, er zal er telkens restvuil blijven voorkomen. Poog het stroom van afval zo klein mogelijk te bewaren en je zult zien dat dit financieel voordelig is. Door afval zo zoveel mogelijk te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er dus zo weinig mogelijk restvuil over. Binnen de container gooi je je al het het niet-recyclebare afval welke je niet verder kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, PMD en vensterglas horen geen binnen de rest afvalcontainer.

Is het sorteren van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. In het landelijk Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het bedoeling vermeld artikelen nogmaals te benutten indien dat mag.

Wat kost een container een container bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen van containers zijn afhankelijk afhankelijk van de de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van grootte van de rolcontainer alsook hoe vaak de container geledigd moet geraken. U ontdekt alle tarieven op de tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je documenten, ruiten, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met restafval containers

In elke onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons neem je gemakkelijk en snel een van de talloze soorten afvalcontainers. Wij leveren hem kosteloos gedurende een etmaal in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze lage tarieven zie je gelijk in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te verzamelen, verminder je de aantal gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Bekijk dan even voort. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds juiste ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook gaan voor een metalen afvalcontainer. Een stalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, handig als de vat op een algemene plek staat. Je kiest uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geleegd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf grote actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de productie van groene stroom. Restafval schijnt dan misschien nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalsector levert maar zowaar 20% van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige slakken worden gebruikt voor het aanvullen of aanleggen van straten. Helaas komen er ook allerlei schadelijke stoffen uit in de verbranden die in bepaalde of kleinere mate echter in het leefomgeving komen. Dus moeten we doorgaan met zoeken naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

2 M3 Container:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische overzicht vind je snel de container die je vereist zal hebben. Bovendien huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor je personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af zodat er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank niet ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té grote container.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container als dit maar halfvol is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden maar liefst plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We leveren een passende uitkomst voor elk type afval en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink 2 M3 Container

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het vlak van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is gevormd uit 6 treden.

Hoe hoger op de ladder, hoe ecologischer de afhandeling. Zo trachten wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw restafvalcontainer terug te dringen, fase 1. Dit bereiken wij door te adviseren over scheiden bij de afkomst. Want zuiver afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Stap 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Soorten en kosten ondernemingsafval en restafval verwerking

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je kunt kiezen voor een betaalbare synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om naar te ramen wat omvang het perfect bij je past? Neem dan gauw contact op met een van onze specialisten. Met onze jarenlange ervaring met afvalstromen kennen wij exact wat je vereist hebt. En wil je één keer een extra leegmaken of regulier een grootte ruimer? Dan is dat natuurlijk ook geen issue!

De tarieven van de bakken wisselen per afvalcategorie, grondstof en capaciteit. Je huurt bij ons altijd tegen de laagste tarieven. Restafval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs zie je bij ons exact voor wat je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat vermeld overtuigend wat je voor een gemengd afval container of een andere andere container neerlegt. Wij achten het essentieel dat dit helder is. Op deze manier ben je achteraf nooit voor onaangename verrassingen te liggen.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

2 M3 Container

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Zoals je ziet zijn er dus flink wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes apart inzamelen. Je krijgt de optie uit een erg uitgebreid aanbod van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papier en Dozen

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een ruime selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen container is gepast wanneer de containers buitenshuis staan, of vandalisme op de loer ligt. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalstroom apart inzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat je papier- en papier op de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet voor grondstof tot nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen vrij, maar ook in kantoor mag je jouw biologisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van extra herbruikbaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaat een groot deel van bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalsoorten in te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug vol. Bovendien ligt het apart houden uit uw vuilnis tevens goed voor het milieu. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, jouw PMD is immers een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en 2 M3 Container

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. Wij bieden diverse kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis bezorging en nationale dekking, heb je binnen 24 uur je afvalcontainer bij het gewenste locatie geplaatst. Je bepaalt zelf het gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent de container geledigd dient te zijn. Zo weet je daarom zeker dat je je vuilnis altijd kwijt kunt en waar je meewerkt aan een verbeterde omgeving via je vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, want we belasten het milieu veel indien we afvalstoffen hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om daarna gerecycled te worden. De resterende plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminium laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Hard) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemische teken (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Pakketten met ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal zit geplaatst Afzonderlijk doosjes of verschillend papier
 • Pakket met gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Des te veel afval jezelf sorteert, des te goed dat is voor de milieu en ook jouw geldbeurs. Glas is één van de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden zijn. Glasafval bestaan uit flessen, potjes en ook scherven. Zonder om splitsen neemt het door het ruimte en gewicht veel ruimte bij de afval van het bedrijf op. Je kan dus heel besparen op je kosten voor afval. Het is ook bovendien volledig om te recyclen. Daarnaast verbruikt het veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk te produceren van verse materialen.

Ontstaat er bij jouw onderneming heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de horeca, dan is een glascontainer essentieel. Bezit jij wisselende tijdsperioden qua bezigheden? ons werkt samen met flexibele contracten waardoor jij de nummer bakken makkelijk aanpast.

Het geschikte bak voor glasafval

Koop het beste bakken voor je glasverval bij onze dienst. Je hebt de selectie uit een container met tweehonderdveertig liters en ook van 900 liter. Er al een container voor glas vanaf €13 elke maand en ook dit wordt kosteloos geplaatst. Op basis van de glasafval kies je op welke manier frequent wij de bak komen ledigen. ons biedt het voordeligste dienstverlening.

Zo wordt het glas verwerkt

Het kost kost heel veel energie om glas te maken van nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen één goede grondslag. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oud glas binnen nieuwe glas. Bij het verwerken doen we verschil onder blank, bruin, groen en ook gemengd glas. Daarnaast zijn kurk en ook deksels verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kunnen er bij één heel veel kleinere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragen of neem contact op.

Wat is mag er bij het de glasverval?

Wel:

Leeg glasafval dat gefungeerd had als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen beschermd en in veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging zou je daarom best uitstekend regelen. De gesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces van inzameling en ook vernieling van jouw jouw archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb jij 100% zekerheid dat jouw dossiers veilig vernietigd is. Na de vernieling zullen de restanten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je je jouw archief niet in de papiercontainer wilt gooien. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke informatie en daarom best vernielt . Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is echter echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig veel afval in de de vorm van geheim papier? Kies dan voor dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft één gleuf waar het papier precies erin . Als de documenten al in de container zitten, krijgt zij nog in . Onze bestuurder arriveert eens in de zoveel tijd langs om het bak te ledigen en de documenten plaats vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een afgesloten systeem waarin het container door de truck zelf wordt opgeheven en geopend. De content wordt vervolgens direct vernietigd.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop je jouw vertrouwelijke papieren veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Via het klep in de deksel kan jij de documenten in het bak gooien. Jij heeft de keuze van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat je dossier niet op het transport is, loopt je niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en secuur dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is heel goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden verzameld en vernietigd.