1600 Liter Rolcontainer ☑️ 14 ONGEBRUIKELIJKE FEITJES

Gauw en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er zal steeds restafval blijven bestaan. Tracht het stroom van afval dus beperkt eventueel te behouden en je zult merken dat deze financieel voordeelgevend is. Via afval heel veel eventueel te scheiden, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er zo min toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over 1600 Liter Rolcontainer

Selecteer van het grootste meest uitgebreide gamma containers en koop de meest geschikte container geschikt voor je overblijvend afval. In de het afvalcontainer werp je reeds het niet-recyclebare afval welke je niet meer kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, en ruiten passen niet thuis binnen de restafvalcontainer. Tevens voor PMD verdelen hebben we de geschikte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam voor alle afvalstromen dat bij bedrijven vrijkomen. Dit afvalstromen kunnen meestal afzonderlijk opgehaald zijn. Dat is verbeterd aangaande de leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat moet er binnen zakelijk afval?

Op welke manier uitstekend je je afvalstoffen eveneens verdeelt, er zal er telkens restvuil voortdurend voorkomen. Poog deze stroom van afval dus beperkt eventueel te houden en je gaat zien dat dit economisch voordelig is. Via afvalstoffen dus veel mogelijk te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er dus min eventueel restvuil over. In de afvalcontainer gooi je al het het niet-recyclebare afval die je geen meer kan scheiden. Karton/karton, swill, PMD en ruiten thuishoren niet in de rest container.

Is het sorteren van ondernemingsafval gedwongen?

Je bent noodzakelijk afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. In de het landelijk Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel bedoeling vermeld producten weer te aanwenden als dat het mag.

Wat kost een een rolcontainer voor bedrijfsafval?

De prijzen voor afvalcontainers afhankelijk afhangend van de afvalstroom de stroom van afval, de afmeting van rolcontainer alsook hoevaak de container rolcontainer geleegd moet geraken. Je ontdekt elke kosten op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In elke bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons koop je gemakkelijk en rap een van de verschillende varianten afvalcontainers. Wij leveren hem zonder kosten gedurende een dag in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe tarieven zie je meteen gedurende het aankoopproces. Handig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te verzamelen, verklein je de massa gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Doorlees dan even door. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je altijd geschikte ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook gaan voor een stalen afvalcontainer. Een stalen rolcontainer is hufterproof en brandveilig, praktisch als de bak op een openbare plaats staat. Je gaat uit verschillende volumematen. De selectie is aan jou, op basis van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geleegd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf grote hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de productie van groene energie. Restafval klinkt dan misschien zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalbranche produceert maar liefst een vijfde van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaalresten er geëxtraheerd die hun pad verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een bruikbare bestemming. Deze zwarte korrelvormige slakken worden toegepast voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook verschillende gevaarlijke substanties los in de verbranding die in minstens of mindere mate toch in het milieu komen. Om die reden moeten we blijven proberen naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

1600 Liter Rolcontainer:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons handige lijst ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af zodat er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té ruime container.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer deze maar halfvol is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons?

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een passende uitkomst voor ieder soort afval en voor elk onderneming. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink 1600 Liter Rolcontainer

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes stappen.

Hoe hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid afval in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te raadplegen over scheiden bij de bron. Want zuiver afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het natuur en draagt niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Typen en kosten ondernemingsafval en restafval verwijdering

De volume voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je kan kiezen voor een betaalbare synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om bij te ramen die omvang het beste bij je past? Pak dan snel verbinding op met één van onze specialisten. Met onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten weten wij exact wat je benodigd hebt. En wens je een keer een extra lediging of gewoonlijk een maatje groter? Dan is deze uiteraard ook geen enkel probleem!

De kosten van de bakken verschillen per afvalcategorie, materiaal en literinhoud. Je least bij ons steeds tegen de meest voordelige tarieven. Gemengd afval is een van de duurdere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, gelijk we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig zie je bij ons exact waarvoor je aan toe bent. In ons simpele bestelsysteem is aangegeven duidelijk wat je voor een restafvalcontainer of een verschillende bak betaalt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit transparant is. Hierdoor kom je later geen voor vervelende verrassingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

1600 Liter Rolcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele typen papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je hebt de optie tussen een zeer divers aanbod met containers tussen 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Dozen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een brede selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de horizon ligt. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest gepaste grootte. Daarna beslis je op welke manier frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan wel 7 maal hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat je papier- en karton in de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt als basis tot nieuw producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschalen, patat, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral op horecazaken komen deze soorten afvalstromen vrij, maar ook in kantoren mag je je biologisch afval apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk uit meer herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaande één groot deel uit ondernemingsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen allemaal tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalsoorten in zamelen, geraken je containers minder snel vlug gevuld. Daarnaast ligt het scheiden uit uw afval ook beter voor het omgeving. PMD mag immers gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden voor verse producten te maken, jouw PMD wordt namelijk een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en 1600 Liter Rolcontainer

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. We leveren verschillende plastic rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis levering en nationale bereik, heb je binnen 24 uren jouw afvalcontainer bij de gewenste plek staan. Je bepaalt zelfstandig het gewenste capaciteit en op welke manier frequent het afvalcontainer geledigd moet te worden. Op deze manier weet je daarom zeker waar je jouw vuilnis altijd kwijt kunt en dat je bijdraagt aan een verbeterde omgeving via je vuilnis te splitsen. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal hergebruikt worden. Dit is belangrijk, omdat we belasten het milieu minder minder indien wij afval hergebruiken. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. Het resterende plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook kauwgom) (Hard) kunststof waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch symbool (antitranspirant, verf etc)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof zit geplaatst Los karton of verschillend document
 • Pakket met gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Des te meer afval jezelf sorteert, hoe goed dat het is ten behoeve van de milieubescherming en ook je geldbeurs. Glas is 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te splitsen is. Glasscherven bestaan van flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder het te splitsen neemt het glasafval vanwege het ruimte en massa heel veel ruimte bij de afval van het bedrijf in. Je kan daarom heel besparen op jouw afvalkosten. Het is ook tevens volledig te recyclen. Daarnaast verbruikt het heel veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk te maken van nieuwe materialen.

Komt er op je bedrijf veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan een glascontainer onmisbaar. Bezit je variërende periodes met betrekking tot drukte? ons functioneert met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij het nummer containers eenvoudig aanpast.

Het geschikte bak voor glasafval

Bestel het beste bakken voor het je glasafval op onze dienst. Jij heeft de keuze van één container van tweehonderdveertig liters en ook met 900 liter. Er is reeds een container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en deze worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de glasafval kiest jij hoe vaak wij het bak komen ledigen. ons biedt de voordeligste service.

Zo wordt het glas verwerkt

Het kost heel veel kracht voor het glas te maken uit verse grondstoffen. Glasverval is echter een prima grondslag. Er zitten meestal ongeveer 50% oud glazen in nieuw glazen. Bij het verwerken maken wij onderscheid onder blank, bruin, groene en gemengd glazen. Daarnaast worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kan er zijn op een heel veel lagere warmte glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heb jij vragen? Bekijk het frequent gestelde vragen of neem contact op.

Wat mag er bij het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gediend heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallend jenever kruikjes, bordjes, koppen, aardewerk etc. n Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen binnen vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet veilig en op veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging kan je daarom beter uitstekend regelen. De gesloten rolcontainer van ons helpen tijdens een veilig proces voor inzameling en ook vernietiging van archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb jij honderd procent garantie dat jouw dossiers beschermd vernietigd is. Na vernietiging zullen de restproducten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je je je archief niet wil in de papiercontainer wilt werpen. Enkele papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen dus beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig veel vuil in de gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat een spleet waarin het document precies erin . Als het papieren eenmaal binnen het bak zitten, krijgt ze nog bij handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal in zoveel tijdstip langs voor de container legen en de papier plaats te vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een gesloten systeem waarbij het bak via de truck zelf wordt opgetild en geopend. Het content zal vervolgens meteen vernielt.

De geschikte bak voor dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop jij jouw geheime papieren veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Via de klep in het deksel kun je het documenten in de bak gooien. Je hebt de keuze van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kies je de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw archief niet op het vervoer gaat, loopt jij geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is heel te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en verwoest.