1600 Liter Rolcontainer Kopen ➡️ 6 VERBAZENDE WEETJES

Gauw en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook verdeelt, er zal altijd restvuil aanwezig bestaan. Tracht deze stroom van afval zo minimaal mogelijk te bewaren en je zult merken dat dit financieel gunstig is. Met afval dus veel eventueel te verdelen, zoals papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er dus zo weinig mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over 1600 Liter Rolcontainer Kopen

Selecteer uit het grootste meest uitgebreide aanbod rolcontainers en bestel het meest geschikte container geschikt voor je overblijvend afval. In de de container werp je reeds het niet onrecyclebare afval welke je niet verder verder kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, en glas thuishoren geen in de rest container. Ook voor PMD sorteren beschikken wij de juiste juiste afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming aangaande alle afvalstromen dat bij firma’s voortkomen. Die stromingen mogen meestal apart verzameld zijn. Dat is beter aangaande de leefomgeving en de geldbeugel.

Wat moet er in de zakelijk afval?

Hoezo goed je je afvalstoffen eveneens scheidt, er zal telkens restafval blijven bestaan. Poog het afvalstroom heel beperkt eventueel te bewaren en je zult merken dat het financieel gunstig is. Door afval dus mogelijk mogelijk te verdelen, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er heel min mogelijk restvuil over. In de het container gooi je je al het het niet-recyclebare afval die je niet verder verder kan scheiden. Karton/karton, swill, PMD en ruiten thuishoren geen binnen het afvalcontainer.

Is het scheiden van ondernemingsafval gedwongen?

Je bent verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. In de het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het de doel beschreven producten nogmaals te benutten waar het mag.

Wat kost een container rolcontainer voor?

De kosten voor de afvalcontainers afhankelijk afhangend van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroompje, de afmeting van container en hoevaak de container ontleegd moet geraken. Je ontdekt ieder prijzen op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je papier, glas, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met restafval containers

In elke onderneming komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons koop je gemakkelijk en rap een van de talloze varianten rolcontainers. Wij brengen hem kosteloos binnen een etmaal in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende prijzen zie je meteen tijdens het aankoopproces. Handig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen apart in te zamelen, reduceer je de aantal gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Lees dan even door. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos passende inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container huren, maar ook kiezen voor een stalen afvalcontainer. Een metalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, nuttig als de bak op een publieke plaats staat. Je kiest uit verschillende groottes. De beslissing is aan jou, op basis van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geledigd moeten worden. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 ruime moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de opwekking van groene energie. Restafval klinkt dan eventueel zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalindustrie voorbrengt maar minstens twintig procent van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun weg vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een nuttige doel. Deze gitzwarte korrelachtige assen worden toegepast voor het verhogen of bouwen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse gevaarlijke substanties vrij in de verbranding die in meer of geringere mate echter in het leefomgeving belanden. Om die reden moeten we volhouden met proberen naar zo minimaal verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

1600 Liter Rolcontainer Kopen:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De containers sluiten goed af zodat er niet plagen bij het afval kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té ruime bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container wanneer deze slechts halfvol is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren bij ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor elk type afval en voor elk onderneming. Daarnaast functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink 1600 Liter Rolcontainer Kopen

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zestal niveaus.

Hoe hoger op de orde, des te ecologischer de behandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de massa vuilnis in jouw gemengd afval container terug te dringen, stap 1. Dit doen wij door te raadplegen over scheiden bij de afkomst. Want ongemengd afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel als kan hergebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is nadelig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een circulaire maatschappij.

Typen en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussenin. Je kunt kiezen voor een gunstige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om in te bepalen wat omvang het goed bij je aansluit? Neem dan snel contact op met een van onze experts. Door onze vele jaren kennis met afvalmaterialen kennen wij juist wat je nodig hebt. En wil je eenmalig een extra legen of regulier een grootte grotere? Dan is dit uiteraard ook geen enkel issue!

De prijzen van de containers wisselen per afvalsoort, stof en capaciteit. Je least bij ons telkens tegen de meest voordelige tarieven. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit ontstaat, als we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs vind je bij ons precies waarvoor je aan toe bent. In ons simpele bestelsysteem staat vermeld helder wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere rolcontainer betaalt. Wij achten het cruciaal dat dit transparant is. Op deze manier raak je later geen voor onaangename ontdekkingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

1600 Liter Rolcontainer Kopen

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier goed recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk apart inzamelen. Je hebt de keuze tussen een zeer gevarieerd assortiment van containers tussen 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en metalen containers. Een ijzeren container is gepast wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling aan de loer ligt. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte grootte. Vervolgens bepaal je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Ook in jouw beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom apart inzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat je papier- en papier in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en ingezet als grondstof voor nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze afvalstromen vrij, maar ook in kantoor mag je jouw organisch afval apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van meer recyclebaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaat een groot gedeelte uit ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalstromen in te zamelen, zitten je containers minder snel gevuld. Bovendien is het apart houden van je afval tevens goed voor het het omgeving. PMD kan namelijk gerecycled worden. Daardoor moeten er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden voor verse producten te maken, je PMD is namelijk één grondstof!

De juiste container voor het PMD en 1600 Liter Rolcontainer Kopen

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte rolcontainer voor het je PMD. We bieden verschillende kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis bezorging en nationale bereik, heeft je binnen 24 uren je afvalcontainer op de verlangde plek geplaatst. Je beslist zelfstandig de verlangde capaciteit en hoe frequent de afvalcontainer geleegd dient te zijn. Op deze manier ken je dus zeker waar je jouw afval steeds weg kunt en waar je meewerkt aan een verbeterde milieu via je vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving veel als wij afvalstoffen hergebruiken. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. Het overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook kauwgom) (Stevig) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek etc.)
 • Draagtas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, lak etc)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander stof is gestopt Los doosjes of ander papier
 • Verpakking met chemische materialen
 • Glasverval

Hoe veel afval jezelf sorteert, hoe beter dat het is voor het milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glas is één uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te splitsen is. Glasverval bestaat uit flesjes, potjes en ook glasscherven. Zonder om scheiden neemt het glasafval door het volume en gewicht veel ruimte bij het afval van het bedrijf op. Je kunt dus heel besparen in jouw afvalkosten. Het is ook tevens volledig om te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen veel kleiner kracht in vergelijking met glazen om te maken uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat er op je bedrijf veel glas los, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan is een glascontainer essentieel. Heb jij wisselende tijdsperioden qua drukte? wij werkt samen met flexibele overeenkomsten waardoor jij de aantal containers makkelijk verandert.

Het geschikte bak voor het glas restafval

Bestel de beste containers voor het je glasverval bij ons. Jij hebt de keuze uit selectie uit een bak met 240 liters en met negenhonderd liters. Er is al één glascontainer startend bij €13 per maandelijkse periode en deze worden gratis geplaatst. Op basis van de afval kiest jij hoe frequent wij de container komen legen. wij biedt het meest voordelige service.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het kost kost veel energie voor het het glas te produceren uit nieuwe materialen. Glasverval is echter daarentegen één prima grondslag. Er zit meestal circa 50% oud glazen in nieuw glas. Bij het verwerken maken wij verschil onder wit, bruine, groene en gemengd glas. Daarnaast zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas om te recyclen, kan er zijn bij één veel lagere warmte glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heb jij vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat is mag wel er bij het het glasverval?

Wel:

Lege glasverval die gediend heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallen kruiken, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen onder vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet veilig en op een veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou je dus beter goed organiseren. Het gesloten rolcontainer van onze dienst helpen bij een beschermd proces van inzameling en vernietiging van jouw jouw archief. Discreet en ook veilig. Papieren zullen discreet vervoerd. Op deze manier heeft jij honderd procent zekerheid dat je je archief veilig vernietigd zijn. Na de vernieling zullen het restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat jij jouw archief niet wil in de de papiercontainer wil gooien. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen daarom beter vernielt . Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de gedaante van geheim papier? Kies voor archiefvernietiging van ons . U krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één spleet waar het document exact doorheen . Wanneer het papieren al in het container zitten, krijgen niemand zij meer in handen. Onze chauffeur komt eenmaal in tijdstip bij voor het bak ledigen en de papier ter plaats vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarbij het container via de truck zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het content zal vervolgens direct vernietigd.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Via het klep in de deksel kun je de documenten in het container werpen. Je hebt de selectie uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je behoefte kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw dossier niet op het vervoer gaat, loop je niet gevaar dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier worden ingezameld en verwoest.