120 L Container ᐅ 12 SCHOKKENDE FEITEN

Vlug en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook sorteert, er zal altijd overblijvend afval voortdurend bestaan. Poog het afvalstroom heel beperkt toevallig te houden en je gaat merken dat het economisch voordeelgevend is. Via vuil zo veel eventueel te verdelen, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er heel zo weinig toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over 120 L Container

Kies van het grootste grootste aanbod containers en koop het beste rolcontainer voor je overblijvend afval. In het restafvalcontainer werp je al het het niet-recyclebare afval die je niet verder verder kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, en glas horen niet thuis in het container. Eveneens omtrent PMD scheiden hebben wij het juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming aangaande elke afvalstromingen welke in firma’s ontstaan. Deze stromen mogen meestal gescheiden opgehaald geraken. Dit is beter aangaande de milieu en het geldbeugel.

Wat kan er in de ondernemingsafval?

Op welke manier goed je je afvalstoffen eveneens scheidt, er gaat altijd restvuil aanwezig zijn. Poog het stroom van afval zo beperkt toevallig te houden en je zal zien dat dit economisch gunstig is. Door vuil dus mogelijk eventueel te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er zo min mogelijk overblijvend afval over. Binnen het restafvalcontainer gooi je al het het niet niet te recyclen vuil welke je niet verder meer kan sorteren. Karton/karton, swill, PMD en vensterglas thuishoren niet in de de afvalcontainer.

Is scheiden sorteren van zakelijk afval noodzakelijk?

Je bent verplicht afvalstromingen zoveel toevallig te sorteren. In het Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel bedoeling vermeld goederen opnieuw te aanwenden indien het kan.

Wat kost een container een container afvalcontainer bedrijfsafval?

De prijzen van rolcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van de de stroom van afval, de grootte omvang van de rolcontainer alsook hoe vaak de container rolcontainer ontleegd moet worden zijn. Jij ontdekt ieder tarieven op tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In elke onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons koop je gemakkelijk en vlug een van de talloze typen vuilcontainers. Wij brengen hem zonder kosten in 24 uur in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze lage kosten zie je direct gedurende het orderproces. Praktisch, want dan kun je meteen zien of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Restafval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te zamelen, verminder je de massa gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even voort. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos passende ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container huren, maar ook gaan voor een ijzeren afvalcontainer. Een metalen afvalcontainer is hufterproof en brandveilig, nuttig als de container op een algemene plaats staat. Je selecteert uit verschillende inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, op basis van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geleegd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt gratis bij neergezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de 12 ruime moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de generatie van hernieuwbare energie. Gemengd afval klinkt dan eventueel zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalindustrie levert maar liefst een vijfde van de groene energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metalen er uitgehaald die hun pad voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een bruikbare bestemming. Deze gitzwarte korrelvormige assen worden gebruikt voor het ophogen of creëren van wegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende giftige substanties uit gedurende de verbrandingsproces die in minstens of geringere mate echter in het leefomgeving terecht komen. Om die reden moeten we volhouden met zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

120 L Container:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons handige overzicht vind je snel de container die je vereist hebt. Daarnaast huur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaal. De containers dichten adequaat af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té ruime container.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container als deze maar halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Redenen een container op wielen huren bij ons? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor ieder soort afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Ook extra ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink 120 L Container

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 treden.

Hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de volume afval in jouw algemeen afval container terug te dringen, stap 1. Dit doen wij door te raadplegen over verdelen bij de bron. Want ongemengd aparte afvalsoorten worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een kringloop economie.

Categorieën en kosten zakelijk afval en gemengd afval verwijdering

De volume voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je kan opteren voor een gunstige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om bij te bepalen die omvang het beste bij je past? Neem dan snel aansluiting op met één van onze experts. Met onze jarenlange kennis met afvalstromen kennen wij precies wat je benodigd hebt. En verlang je eenmalig een aanvullend lediging of gewoonlijk een formaat groter? Dan is dit natuurlijk ook geen issue!

De kosten van de rolcontainers wisselen per afvalsoort, materiaal en capaciteit. Je least bij ons altijd tegen de scherpste prijzen. Gemengd afval is een van de duurdere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs vind je bij ons juist waar je te maken hebt. In ons simpele bestelsysteem staat vermeld overtuigend wat je voor een specifieke gemengd afval container of een alternatieve bak neerlegt. Wij achten het essentieel dat dit helder is. Op deze manier kom je naderhand geen voor onaangename onthullingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

120 L Container

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk gescheiden verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een zeer gevarieerd assortiment van containers tussen 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een brede keuze tussen kunststof en metalen containers. Een ijzeren container is geschikt wanneer de containers buiten staan, of wanneer vernieling aan de horizon ligt. Kies, naargelang van je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan wel zeven keer hergebruikt worden. Ook in je beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom apart verzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat je document- en karton op de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof voor nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter tevens op kantoor kunt je je biologisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk van extra herbruikbaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaat één groot deel van ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalsoorten in te zamelen, zitten je containers minder vlug gevuld. Daarnaast ligt het apart houden van uw vuilnis tevens beter voor het omgeving. PMD kan namelijk gerecycled worden. Hierdoor hoeven er geen enkele vers materialen gewonnen te worden om verse producten te produceren, jouw PMD wordt immers één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en 120 L Container

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. Wij bieden verschillende kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis levering en nationale bereik, heeft je binnen 24 uur jouw container op de verlangde plek staan. U bepaalt zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en hoe frequent het afvalcontainer geledigd dient te worden. Zo ken je dus vast dat je jouw afval steeds kwijt kunt en waar je meewerkt voor een beter milieu via je vuilnis te scheiden. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het milieu veel indien wij afvalstoffen hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. De resterende plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en gomballen) (Stevig) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (deodorant, verf etc)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof is gestopt Los karton ofwel ander document
 • Verpakking met van chemische stoffen
 • Glasafval

Des te meer vuilnis jezelf sorteert, hoe goed dat het is voor het milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glaswerk is 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te splitsen zijn. Glasscherven bestaan uit flessen, potten en ook glasscherven. Zonder het om scheiden neemt het glasafval door de ruimte en ook gewicht veel plaats bij het afval van het bedrijf in. Jij kan daarom heel uit besparen op je kosten voor afval. Het glas is ook tevens compleet te hergebruiken. Ook kost het recyclen veel kleiner kracht dan glaswerk te maken van nieuwe grondstoffen.

Komt daar bij jouw onderneming heel veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan een glascontainer onmisbaar. Heb je wisselende tijdsperioden qua drukte? wij werkt samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij de aantal containers eenvoudig aanpast.

De geschikte container voor het glasafval

Koop het beste containers voor jouw glasafval op onze dienst. Jij heeft de keuze uit selectie van één bak van tweehonderdveertig liter en ook met 900 liters. Er reeds één container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook dit worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de glasafval kiest je hoe frequent wij de bak komen legen. ons biedt het meest voordelige dienstverlening.

Zo wordt het glas bewerkt

Het kost veel kracht voor het glas te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen één goede grondslag. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oudere glas binnen nieuwe glas. Tijdens de verwerken maken wij onderscheid tussen blank, bruine, groen en ook bont glas. Ook worden kurken en deksels verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er zijn op één veel lagere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heeft je vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat mag er zijn bij de glasverval?

Wel:

Leeg glasverval die gefungeerd heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Hieronder vallend kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek etc. n Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallend onder glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet veilig en in veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou jij dus beter goed organiseren. Het gesloten rolcontainer van ons ondersteunen bij een veilig proces voor verzameling en ook vernietiging van jouw archief. Discreet en beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb jij honderd procent garantie dat je dossiers veilig vernietigt zijn. Na vernieling worden het restanten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat jij jouw archief niet wil in de papierbak wilt gooien. Enkele documenten bezitten geheime informatie en kunnen daarom best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid afval in de vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een gleuf waar het papier exact doorheen . Wanneer de documenten eenmaal in de container zitten, krijgt ze meer bij handen. Onze bestuurder komt eens de tijd bij voor de bak te legen en de documenten ter plaats te vernielen in onze truck. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten systeem waarbij het bak door het truck zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het content zal daarna meteen vernietigd.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij je vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Door de klep in het deksel kan jij de papieren in de container gooien. Jij heeft de selectie van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je archief niet op het vervoer gaat, loop jij geen risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en verwoest.