10m3 Afvalcontainer ✔️ 6 VERBORGEN TIPS

Vlug en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook scheidt, er zal telkens restafval blijven bestaan. Poog deze afvalstroom heel beperkt eventueel te behouden en je gaat zien dat het economisch voordeelgevend is. Met vuil dus veel toevallig te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er dus zo weinig eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over 10m3 Afvalcontainer

Kies uit het grootste meest uitgebreide gamma rolcontainers en koop het ideale container voor je je restvuil. In de de rest restafvalcontainer gooi je je al het het onrecyclebare vuil welke je geen verder kan verdelen. Karton/karton, swill, en ruiten horen niet binnen het container. Eveneens voor PMD sorteren hebben we de juiste correcte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam betreffende elke afvalstromen welke bij ondernemingen vrijkomen. Dit stromen mogen dikwijls gescheiden verzameld zijn. Dat is verbeterd aangaande het milieu natuur en het portemonnee.

Wat kan er in de zakelijk afval?

Hoezo prima je je vuil ook sorteert, er zal telkens restafval blijven zijn. Poog het afvalstroompje heel beperkt toevallig te houden en je zult merken dat het geldelijk gunstig is. Via afvalstoffen zo mogelijk eventueel te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er zo min eventueel overblijvend afval over. In de het restafvalcontainer gooi je al de niet te recyclen vuil dat je niet verder verder kan sorteren. Karton/karton, swill, PMD en ruiten thuishoren geen binnen de container.

Is het verdelen van zakelijk afval gedwongen?

Je wordt noodzakelijk afvalstromingen zoveel mogelijk te verdelen. Binnen de Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het de bedoeling beschreven producten nogmaals te benutten waar het lukt.

Wat kost een container een container afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor rolcontainers zijn afhangend van de afvalstroom stroom van afval, de grootte van grootte van de rolcontainer alsook hoe vaak de de container geledigd dient geraken. Jij vindt je alle kosten op de de.

Welk aard afval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je papier, glas, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met restafval containers

In iedere onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons bestel je eenvoudig en snel een van de vele typen afvalcontainers. Wij brengen hem gratis gedurende een dag in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende prijzen zie je gelijk gedurende het orderproces. Praktisch, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt economiseren met een restafval container. Algemeen afval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te ophalen, reduceer je de aantal gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Lees dan even door. Of koop direct jouw restafval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd passende verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container huren, maar ook gaan voor een stalen vuilcontainer. Een stalen vuilcontainer is solide en brandbestendig, praktisch als de container op een algemene plaats staat. Je selecteert uit meerdere groottes. De keuze is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geledigd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de dozijn grote hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de productie van groene stroom. Gemengd afval klinkt dan misschien zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalbranche produceert maar liefst een vijfde van de groene stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de overgebleven metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun weg verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een functionele bestemming. Deze gitzwarte korrelvormige slakken worden gebruikt voor het ophogen of creëren van verkeerswegen. Helaas komen er ook diverse schadelijke materialen uit in de verbrandingsproces die in bepaalde of mindere mate desondanks in het milieu belanden. Daarom moeten we doorgaan met zoeken naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

10m3 Afvalcontainer:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om tegen de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons praktische overzicht ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af zodat er niet plagen bij het afval kan. Ook kan stank niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze zal worden geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te grote bak.

Je betaald alleen voor een leging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer dit maar halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren via ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een passende oplossing voor ieder type afval en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink 10m3 Afvalcontainer

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zes treden.

Hoe hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo proberen wij samen met jou de volume afval in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te aanbevelen over verdelen bij de oorsprong. Want zuiver gescheiden afvalmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Fase 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Soorten en tarieven ondernemingsafval en algemeen afval verwerking

De volume voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en elk daar tussendoor. Je kunt opteren voor een voordelige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om bij te schatten welke omvang het perfect bij je past? Pak dan even aansluiting op met één van onze specialisten. Dankzij onze jarenlange kennis met afvalstromen begrijpen wij exact wat je vereist hebt. En verlang je een keer een extra leegmaken of regulier een formaat groter? Dan is dat uiteraard ook geen issue!

De tarieven van de rolcontainers variëren per afvalsoort, materiaal en capaciteit. Je least bij ons telkens tegen de meest voordelige tarieven. Restafval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, zoals we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg zie je bij ons juist waar je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelmethode staat vermeld overtuigend wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere andere container aftikt. Wij vinden het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Zo ben je later geen voor vervelende onthullingen te zitten.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

10m3 Afvalcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, want we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer zetten, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart inzamelen. Je hebt de keuze uit een erg divers assortiment van afvalcontainers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een brede selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de containers buiten staan, of wanneer vernieling op de horizon ligt. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte gepaste grootte. Daarna beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan wel zeven maal gerecycled worden. Tevens in jouw beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je kunt er bij ons op vertrouwen dat je document- en papier in de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet als grondstof voor nieuw producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschelpen, frites, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze afvalsoorten beschikbaar, echter ook in kantoren kunt je jouw biologisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk uit meer herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaande een omvangrijk deel van bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalsoorten in te zamelen, geraken je containers minder snel gevuld. Daarnaast is het scheiden van uw afval tevens beter voor de omgeving. PMD mag immers gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden voor verse artikelen te produceren, je PMD is namelijk een basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en 10m3 Afvalcontainer

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende rolcontainer voor het je PMD. We bieden diverse kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze levering en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uren je afvalcontainer bij de verlangde plek staan. U beslist zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de afvalcontainer geledigd dient te zijn. Zo ken je dus vast waar je je vuilnis altijd kwijt kan en waar je bijdraagt voor een beter omgeving via jouw afval te scheiden. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, want we belasten het milieu minder minder als wij afval recycleren. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. De resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje binnenin (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander stof is gestopt Afzonderlijk karton of verschillend document
 • Verpakking inclusief van chemische materialen
 • Glasscherven

Des te veel afval jezelf sorteert, hoe beter dat het is ten behoeve van de milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glaswerk is een van de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen is. Glasscherven bestaat van flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder om scheiden pakt het door de ruimte en ook gewicht heel veel plaats in de bedrijfsafval op. Je kan daarom flink uit besparen in jouw afvalkosten. Het glas is ook bovendien compleet te recyclen. Ook verbruikt het veel minder kracht in vergelijking met glazen te produceren uit verse grondstoffen.

Komt er op je onderneming veel glasafval los, bijvoorbeeld in de sector van de horecabedrijven, dan is is een glascontainer essentieel. Heb je variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij functioneert met flexibele contracten waardoor jij het nummer containers eenvoudig aanpast.

Het juiste container voor glasafval

Bestel het beste containers voor je glasafval op onze dienst. Je heeft de keuze uit keuze van een bak van 240 liter en van 900 liters. Er is reeds één container voor glas startend bij €13 elke maand en dit worden kosteloos neergezet. Op basis van de de glasafval kiest jij op welke manier frequent ons de bak komen legen. ons leveren het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het kost heel veel energie voor het het glas te maken van nieuwe materialen. Glasafval is echter echter een goede basis. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen binnen nieuw glas. Bij de bewerken maken we verschil onder wit, bruin, groene en gemengd glazen. Daarnaast worden kurken en dekseltjes verwijderd. Via glas te hergebruiken, kunnen er bij een veel lagere warmte glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heb je vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of neem neem verbinding op.

Wat is mag er bij het het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porselein. Daaronder vallen jenever kruiken, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen onder vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je archief moet veilig en in een veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan je daarom best uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainers van ons ons helpen bij een beschermd proces van verzameling en vernieling van jouw archief. Discreet en veilig. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft je 100% zekerheid dat je jouw archief beschermd vernietigd zijn. Na vernieling worden het restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je jij jouw dossiers niet in de papierbak wil gooien. Sommige papieren bevatten geheime gegevens en kunnen daarom best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen archief is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de gedaante van geheim papier? Kies dan dan voor archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een spleet waarin het document precies erin past. Wanneer het papieren eenmaal in het container zijn, krijgt niemand ze nog in handen. Onze chauffeur komt eenmaal in de tijdstip bij voor de container legen en het documenten ter plaats te vernietigen in onze truck. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarbij de bak door het vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. De inhoud wordt daarna meteen vernielt.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer je jouw geheime documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klepje in de deksel kan jij de papieren in de bak werpen. Je heeft de keuze van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief geen op het transport is, loopt je geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden ingezameld en verwoest.